Verzorgen huid na blijvende verwijdering tracheacanule

advertisement
onbewaakte kopie
Tracheacanule 69
Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen
Verzorgen huid na blijvende verwijdering tracheacanule
Omschrijving
Inspecteren huid op irritatie, beschadiging en ontstekingsverschijnselen. Reinigen en drogen huid. Verbinden
of afplakken tracheotomie.
Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling:
Mag zelfstandig verricht worden door:
Aandachtspunten
–
Inspecteer de plaats waar de tracheacanule heeft gezeten en de omringende huid op irritatie,
beschadiging en ontstekingsverschijnselen.
–
De huid wordt gereinigd met lauw water met een nat washandje, er wordt geen zeep gebruikt.
–
Gebruik zo min mogelijk desinfectans, olie of zalf, tenzij de huid beschadigd is.
–
Dek de tracheotomie nooit direct af met een gaas, dit kan vochtig worden en het gevaar bestaat dat de
cliënt het op een inademing in de tracheotomie ademt.
–
Gebruik zonodig een zwaluwstaartje of een stukje doderm van ongeveer 4 bij 4 cm om de tracheotomie
opening te sluiten voordat deze verder afgeplakt wordt.
–
Zorg dat de tracheotomie ruim wordt afgeplakt, ongeveer 5 cm rondom de tracheotomie. Dit voorkomt
luchtlekkage langs de pleisters.
–
Bevestig op de buitenzijde van het verband, als oriëntatiepunt voor de cliënt, een dubbel opgevouwen
gaasje. De cliënt kan daarop tegendruk geven wanneer er tijdens spreken, hoesten e.d. druk op de
tracheotomie komt.
–
De pleisters worden dagelijks vervangen, tenzij er eerder lucht of slijm langs de pleisters lekt.
Complicaties tijdens de handeling
Weefselbeschadiging/bloeding.
Handelwijze
Licht zo nodig de arts in.
Benodigdheden
–
washand voor cliënt
–
kom lauw water
–
handdoek
–
1 paar handschoenen
–
gaasje
–
brede bruine pleisters
–
zwaluwstaartje of duoderm (zonodig)
–
afvalbak
© Vilans 08-02-2013
Associatie van Zelfstandige High Care Hospices
Verzorgen huid na blijvende verwijdering tracheacanule: 1 (van 2)
Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen
onbewaakte kopie
Tracheacanule 70
Werkwijze
1 Pas handhygiëne toe.
2 Zet de benodigdheden binnen handbereik.
3 Maak het aantal benodigde stroken pleister klaar voor gebruik.
4 Vraag de cliënt een halfzittende houding aan te nemen met het hoofd iets achterover gebogen.
5 Leg de handdoek op de borst van de cliënt, tot vlak onder de hals.
6 Trek de handschoenen aan.
7 Inspecteer de huid op irritatie, beschadiging, ontstekingsverschijnselen.
8 Was de huid met een washand met lauw water.
9 Droog de huid zorgvuldig.
10 Plak de tracheotomie af.
a Plak zonodig een zwaluwstaartje of duderm over de opening van de tracheotomie.
b Plak de stroken pleister dakpansgewijs over de de tracheotomie.
c Bevestig een dubbel opgevouwen gaasje op het met de pleisters afgeplakte gebied ter hoogte van de
tracheotomie.
d Controleer of het dubbel opgevouwen gaasje op de goede plaats zit, door de client met de middelvinger
op het gaasje te laten drukken en vervolgens te laten kuchen.
11 Trek de handschoenen uit.
12 Ruim de materialen op.
13 Pas handhygiëne toe
14 Noteer de handeling en de bevindingen.
© Vilans 08-02-2013
Associatie van Zelfstandige High Care Hospices
Verzorgen huid na blijvende verwijdering tracheacanule: 2 (van 2)
Download