Ontwerpgericht onderzoek bij Pedagogische Wetenschappen

advertisement
Dossier Ontwerpgericht onderzoek bij Pedagogische Wetenschappen UvA
Henk Sligte
Context
De DU-pilot bij het Onderwijsinstituut voor Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen is gesitueerd in
de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Aan het eind van deze opleiding wordt men geacht een
bachelorscriptie te schrijven. In het algemeen is dit een literatuurstudie van twintig tot vijfentwintig artikelen
rond een (deels) zelf gekozen vraagstelling. Men heeft dan al onderzoekspractica achter de rug. Dit jaar begeleidt
een twaalftal docenten ongeveer 90 studenten, variërend van twee tot veertien per persoon. Er staat 10 punten,
280 uur voor de bachelorscriptie.
Voorbereiding
Op de voorlichting BA-scripties heeft de onderwijsdirecteur de pilot toegelicht, met nadruk op de aanwezigheid
van een empirische component via een opdrachtgever op het gebied van de jeugdzorg. Verder werd een nadere
voorlichting aangekondigd, via de volgende tekst.
ONTWERPGERICHT ONDERZOEK: HET SCHRIJVEN VAN EEN BACHELOR-SCRIPTIE IN DE
PRAKTIJK
Bij Jeugdformaat, een organisatie voor jeugdzorg in de regio Haaglanden (Den Haag en omstreken), is het
mogelijk om een bachelor-scriptie te schrijven in het kader van ontwerpgericht onderzoek. Studenten proberen
een oplossing te vinden voor een probleem dat in de praktijk speelt (praktijkvraag). De gevonden oplossing
wordt meteen uitgeprobeerd en dat levert nieuwe kennis op (ontwerpgerichte kennisontwikkeling. In dit geval
gaat het om het meten van cliënttevredenheid. Dat is een lastig probleem, aangezien de beschikbare instrumenten
tevredenheid vooral meten als eigenschap van de cliënt ("sommige mensen zijn altijd tevreden en sommige
mensen zijn nooit tevreden") en niet als resultaat van hulpverlening. Maar Jeugdformaat is natuurlijk vooral in
het laatste geïnteresseerd!!! Hoe dit probleem op te lossen?
De studenten die meedoen aan het project voeren onder begeleiding van Dr. Geert Jan Stams (UVA) en Dr.
Wouter Reith (Jeugdformaat) het onderzoek uit. Ze schrijven ook bij hen de bachelorscriptie in de vorm van een
wetenschappelijk artikel.
Informatiebijeenkomst: kamer B 8.21: woensdag 1 februari tussen 1 en 2 uur.
(zie verder ook de bijlage uit de studiegids)
Op deze voorlichting verscheen een achttal studenten. Door de onderzoeker werd de DU-context toegelicht, de
docent vertelde hoe het traject er uit zou zien, en de opdrachtgever, zelf medebegeleider van de scripties en
onderzoeker bij de Stichting Jeugdformaat, schetste een aantal van de voorkomende problemen in de jeugdzorg.
De studenten gaven allen aan dat vooral de praktijkcomponent hen aantrok.
Tijdens de voorlichting werd ook aangegeven dat er slechts vijf plaatsen waren en dat de studenten daarom een
formele sollicitatiebrief dienden te schrijven, op basis waarvan zij dan al dan niet uitgenodigd zouden worden.
De sollicitaties
Vijf studenten hebben zich opgegeven als daadwerkelijk geïnteresseerd. Dezen kregen de volgende e-mail
Beste studenten,
Jullie kunnen een sollicitatiebrief schrijven naar Geert Jan Stams: [email protected]
Donderdagmiddag 16 februari houden we van 3 tot 5 uur sollicitatiegesprekken op mijn kamer. Wanneer er meer
dan 6 aanmeldingen zijn, waar het nu niet naar uitziet, zal er mogelijk een student niet mee kunnen doen aan het
project. Vooralsnog gaan we ervan uit dat alle belangstellende studenten mee kunnen doen!!
Ik wil graag alle sollicitatiebrieven hebben voor vrijdag 10 Februari 5 uur. Ik laat jullie dan vrijdagavond
al weten hoeveel studenten hebben gesolliciteerd.
Groetjes,
Geert Jan.
De brieven
Hieronder volgen de vijf brieven.
Sollicatiebrief 1
Geachte heer Stams,
Na de voorlichtingsbijeenkomst van woensdag 1 februari ben ik tot het besluit gekomen dat ik erg graag mee wil
werken aan uw onderzoek naar het meten van cliënttevredenheid. Aangezien cliënttevredenheid een criterium
voor kwalitatief goede hulp is, is het belangrijk om dit op een goede manier te kunnen meten. Het lijkt mij een
leuke, maar vooral ook leerzame ervaring om mee te helpen aan het ontwikkelen van een geschikte methode
voor het meten van cliënttevredenheid. Wat mij verder erg aanspreekt is dat het hier gaat om een zeer relevante
vraag vanuit de praktijk. Dit betekent dat de resultaten van het onderzoek ook daadwerkelijk toegepast zullen
worden in de praktijk, wat bij veel andere onderzoeksresultaten vaak niet het geval is.
Ik denk dat ik geschikt ben om aan dit onderzoek mee te werken, omdat ik het leuk vind om in groepsverband te
werken en goed in staat ben om zelfstandig te werken. Bovendien heb ik vorig jaar met veel plezier een
onderzoekspracticum gedaan, waarbij ik onder andere ervaring heb opgedaan in het maken en afnemen van
interviews en vragenlijsten.
Meedoen aan dit onderzoek en een bachelor-scriptie schrijven in de praktijk lijkt me een leukere ervaring dan het
schrijven van een scriptie die alleen gebaseerd is op literatuur. Bovendien zou dit een goede oefening en
voorbereiding zijn op de master-scriptie die ik volgend jaar zal moeten schrijven.
Ik kijk uit naar het gesprek!
Met vriendelijke groet,
AA
Uit de Bijlage: CV
Opleidingen
2003 – heden:
Universiteit van Amsterdam, Pedagogische Wetenschappen,
2002 – 2003:
Universiteit van Amsterdam, Psychologie. Propedeuse gehaald.
1996 – 2002:
Gymnasium. Diploma behaald in 2002
Werkervaring
2003 – heden:
Medewerkster bij Bagels&Beans. Ik ben afwisselend
verantwoordelijk voor het maken van koffie, bagels en het bedienen van klanten. Bovendien ben ik deels
verantwoordelijk voor het inwerken van nieuw personeel.
2002 – 2003:
Enquêtrice bij The XX. Hier was ik
verantwoordelijk voor het afnemen van telefonische enquêtes in het kader van verschillende soorten
marktonderzoek.
2000 – 2002:
Serveerster bij Lunchroom Daantje. Mijn
verantwoordelijkheid was het bedienen van klanten, het maken van koffie en andere dranken en het bezorgen
van bestellingen.
1997 – 2000:
Verschillende baantjes om wat extra geld te verdienen naast mijn
zakgeld. Deze baantjes variëren van caissière bij de Dekamarkt, het bezorgen van tijdschriften, oppassen en
schoonmaakwerkzaamheden.
Sollicitatiebrief 2
Geachte hr. G.J. Stams,
Op 26 januari jl., tijdens de voorlichting over de bachelorscriptie, ben ik erg nieuwsgierig geraakt toen ik
hoorde over de afrondingsfase van de Bachelor. Deze afsluiting van de Bachelor zou immers niet slechts
een literatuurscriptie omvatten. Aansluitend ben ik ook op 1 februari naar de bijeenkomst van u geweest
waar het een en ander nader inhoudelijk is toegelicht over deze afsluiting van de Bachelorscriptie; een
project bij Jeugdformaat met als opdracht het in kaart brengen van de cliënttevredenheid. Het simpelweg op
een andere manier bezig zijn met het vak dan op de opleiding tot nu toe gegeven is, heeft mij op de eerste
plaats aangesproken. Het is duidelijk geworden dat er vijf plaatsen beschikbaar zijn en dat studenten gaan
werken aan een al bedachte onderzoeksopdracht/-vraag.
Doordat ik de kans krijg een stukje van de praktijk te proeven heb ik niet lang getwijfeld om naar de
gevraagde plek te solliciteren. Ook mag ik aan de voor mij uitermate interessante onderzoeksopdracht
werken, en dat in samenwerkingsverband. Hierbij prikkelt mij het geschetste probleem waar ik niet zozeer
eerder bewust over had nagedacht. Buitendien ben ik er van overtuigd dat ik er met gedegen motivatie aan
zal werken. Bovendien het moéten samenwerken aan de ene kant (wat je weinig terug ziet op de UvA) en
de kéus voor het schrijven van een individueel verslag aan de andere kant spreekt mij erg aan. Deze
combinatie van zelfstandigheid en groepsfunctioneren past goed in mijn profiel. Door de inhoud en de
opzet van het project kan ik mijn creativiteit er zeker in kwijt. Aangezien er slechts vijf plaatsen
beschikbaar zijn zullen deze worden vervuld door studenten die mínstens hetzelfde enthousiasme en
gedrevenheid hebben om aan het onderzoek te werken. Dit zal een positieve bijdrage leveren en het werken
aan het project plezierig maken. De studenten hebben immers vrijwillig gekozen voor zo’n afsluiting en dit
zal naar verwachting bevorderend zijn voor onze samenwerking.
Naast deze punten ben ik vooral tot de conclusie en overtuiging gekomen dat dit echt iets voor mij is omdat
het zich niet beperkt tot slechts een literatuurscriptie. Door al in deze eindfase van je studietraject kennis te
mogen maken met wat er werkelijk speelt in de praktijk en te werken aan de onderzoeksopdracht, kan ik me
onmogelijk voorstellen hier niet te kiezen voor een uitdagende, leerzame en unieke afsluiting van de
Bachelor. Wat ik zeer leerzaam en spannend inschat is dat de oplossing ook meteen in de praktijk getoetst
mag worden! Deze opdracht is bovendien een welkome praktijkgerichte oefening ter voorbereiding op mijn
Master. Sinds de eerste bijeenkomst is mijn enthousiasme steeds verder aangewakkerd, en ben er van
overtuigd dat ik onder andere de juiste persoon zal zijn voor deze opdracht vanwege mijn inzet, motivatie
en goede kwaliteiten.
Vanzelfsprekend ben ik altijd bereid bovenstaande in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten en wa cht
daarvoor uw uitnodiging af (met alleen nog het tijdstip).
Vriendelijke groeten,
BB
CV
Opleidingen
2004 – heden
2000 - 2004
Bachelor Pedagogische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam (UvA)
HBO Lerarenopleiding Basisonderwijs, Educatieve Faculteit van Amsterdam (EFA)
Bachelordiploma behaald in 2004
HAVO, Diploma behaald in 2000
1995 - 2000
Werkervaring
sept. 2005 – heden Basisschool X functie: leerkracht vaste dag bij de kleuters, daarnaast op invalbasis in
groepen 1 t/m 8
sept. 2005 – heden functie: student-assistant, werkzaamheden: video-observaties
sept. 2004 - juli 2005 Basisschool X, functie: leerkracht, op invalbasis in groepen 1 t/m 8
mei 2002 – april 2004 Schoenenzaak, functie: verkoopmedewerker
Nevenactiviteiten
sept. 2003- nov. 2004 lid van de Opleidingscommissie (OC) op de Pabo
dec. 2004 - heden Bestuurslid studievereniging
Overige informatie
Talenkennis Nederlands zowel mondeling schriftelijke kennis uitstekend. Engels schriftelijk uitstekend.
Duitse enige mondelinge en schriftelijke kennis.
Computervaardigheden Zeer goede kennis van Windows XP, ME, 95 en Microsoft Office (Word, Excel etc.)
Verder zeer ervaren met Adobe Photoshop, Paint Shop Pro en andere programma’s gerelateerd aan grafisch
design. Zeer goede typevaardigheid.
Persoonlijke eigenschappen: Leergierig, nauwkeurig, georganiseerd en creatief.
Hobby’s: Lezen, musicals, salsa, streetdance, koken, tekenen en schilderen.
Sollicitatiebrief 3
Geachte heer Stams,
Hierbij reageer ik op de informatie die ik heb ontvangen over het schrijven van een bachelorscriptie in het kader
van een onderzoek bij Jeugdformaat. Hierin wordt aangegeven dat gezocht wordt naar studenten, waarvan
verwacht wordt dat zij een cliënttevredenheids-interview ontwikkelen als aanvulling op de bestaande
meetinstrumenten en deze toetsen in de praktijk. Ik wil graag aan dit onderzoek meewerken.
Ik studeer op dit moment Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, en hoop aan het
einde van dit collegejaar mijn bachelordiploma te behalen. Dit onderzoek spreekt mij aan omdat het de
mogelijkheid biedt om in de praktijk ervaring op te doen. Gezien de overeenkomsten tussen het schrijven van
deze praktijkgerichte bachelorscriptie en het schrijven van de masterscriptie lijkt het mij een mooie gelegenheid
om mij hier op voor te bereiden.
Ik ben in staat om zowel zelfstandig als binnen een groep te functioneren. Ik ben initiatiefrijk, enthousiast,
kritisch en hoop mijn kennis en creativiteit in dit project naar voren te kunnen brengen en verder te kunnen
ontwikkelen.
Ik hoop dat u zich een positief beeld heeft kunnen vormen van mij en mijn mogelijkheden. Ik ben bereid om dit
in een verder gesprek toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
CC
Opleiding
Middelbare school Atheneum 1998 - 2004
Vervolgopleiding Pedagogische wetenschappen 2004 - heden
Werkervaring
2003 - 2005
Vakantieproject gehandicaptenzorg
2004 - 2005
Regionale Thuiszorg
Huishoudelijke werkzaamheden
Vrije tijd
2000- heden
Leidster scouting
Hobby’s
Lezen
Activiteiten verbonden aan de UvA
2005
2004 – 2005
2005 – 2006
Organisatie introductiekamp
Diverse onderwijsevaluaties
Begeleiding mentorgroep
Sollicitatiebrief 4
Geachte heer G. J. Stams,
Na de informatiebijeenkomst van woensdag 1 februari jongstleden over het ontwerpgericht onderzoek, is mijn
interesse gewekt en besloot ik te solliciteren naar een plaats in dit onderzoek.
De reden voor het solliciteren is dat het mij erg aanspreekt om een onderzoek te doen in plaats van alleen een
literatuurstudie. Tevens vind ik het onderzoek naar cliënttevredenheid van hulpverlening erg interessant omdat ik
later als pedagoog hier ook mee te maken krijg.
Het werken in groepsverband vind ik ook een belangrijk aspect van dit onderzoek; je kunt elkaar motiveren en
ondersteunen om daardoor tot een goed product/ resultaat te komen.
Het werken in groepen heb ik het afgelopen jaar tijdens het vak onderzoekspracticum als prettig ervaren.Tijdens
dit vak heb ik in groepsverband onderzoek gedaan naar de leerkracht-leerlingrelatie. Toen heb ik een
onderzoeksinstrument ontwikkeld om jonge kinderen te interviewen over de betreffende relatie. Hierdoor heb ik
enige ervaring in het bedenken van vragen en beschik ik over kwaliteiten om een interview te kunnen afnemen.
Verder kan mijn ervaring als leerkracht nuttig zijn om goed te kunnen communiceren met mensen tijdens het
afnemen van een interview.
Ik kijk er naar uit om enkele maanden met dit onderzoek bezig te zijn en zal gemotiveerd in groepsverband een
goed product af willen leveren.
In de bijgesloten C.V. treft u in kort bestek nadere informatie over mij aan. In een persoonlijk gesprek zou ik
graag mijn brief nader willen toelichten.
In afwachting op uw reactie.
Met vriendelijke groet,
DD
Bijlage: curriculum vitae
Opleidingen
2003-heden
Pedagogische Wetenschappen Universiteit van Amsterdam
Propedeuse 2005
1999-2003
PABO
Specialisatie het jonge kind
Certificaat Ervaringsgericht Onderwijs
Predikaat examencommissie voor een deel van mijn afstudeeropdracht
1993-1999
HAVO Examenvakken: Nederlands, Engels, Duits, Geschiedenis, Wiskunde A, Economie en
Handelswetenschappen en recht
Werkervaring
2002-heden
Baliemedewerker Postkantoren BV
2004-2005
Invalperiode OBS groep 3-4-5
2004
Invalperiode OBS groep 1
2003-2004
Invalperiode OBS groep 1-2
2003
Invalperiode OBS groep 6-7-8
2003
LIO-stage OBS groep 1-2
Talen
Nederlands
Moedertaal
Engels
Bijna vloeiend
Duits
5 HAVO-niveau
Frans
Basisniveau
Interesses en vaardigheden
Computer
Basiskennis
Sporten
Tennis, schaatsen, skeeleren, wielrennen, kanoën en skiën
Vrije tijd
Reizen, uitgaan, sporten
Sollicitatiebrief 5
Geachte heer Stams,
Langs deze weg wil ik solliciteren naar de afstudeeropdracht “Ontwerp gericht onderzoek” bij Stichting
Jeugdformaat.
Het meten van cliënttevredenheid en het ontwikkelen van instrumenten hiervoor vind ik een interessant
onderwerp. De huidige praktijk biedt geen goede instrumenten om cliënttevredenheid als resultaat van de
hulpverlening te meten. Het voorgestelde onderzoek kan een waardevolle aanzet zijn om beter inzicht te
verkrijgen in de wijze waarop de cliënt de hulpverlening beoordeelt. Ik zou hier graag bijdrage aan willen
leveren.
Binnen mijn eigen werkomgeving heb ik dagelijks te maken met kinderen en hun ouders die tevreden of
ontevreden zijn over de vorm van hulp. Hieruit merk ik bijvoorbeeld dat de communicatie tussen de
hulpverleningsinstanties onderling en de communicatie richting de ouders als gebrekkig en verwarrend wordt
ervaren. Ouders zijn hierdoor soms niet goed op de hoogte van het door de hulpverlenende instanties ingeslagen
behandeltraject. Het onderzoek biedt de mogelijkheid om vele pijnpunten op te sporen.
Sinds augustus 2005 ben ik werkzaam als maatschappelijk werker bij een Justitiële Jeugdinrichting op de
Forensische Observatie en Begeleidings Afdeling (FOBA). Op deze crisisafdeling worden jeugdigen opgenomen
van 12 tot 23 jaar die zich in een crisissituatie bevinden door acute, complexe problemen op lichamelijk- en/of
geestelijk gebied. Tevens ben ik werkzaam op een opvangafdeling. Op deze afdeling verblijven veelal jongens
die in voorarrest zitten en in afwachting zijn van de uitspraak van de rechter.
Door de combinatie van interesse, opleiding en werkervaring acht ik mijzelf een geschikte kandidaat voor het
ontwerp gericht onderzoek bij Stichting Jeugdformaat. Ik hoop dan ook met deze brief uw interesse te hebben
gewekt en ben graag bereid om in een persoonlijk gesprek nader kennis te maken en deze brief toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
EE
Bijlage: curriculum Vitae
Opleidingen
2002 – heden
UvA Pedagogische Wetenschappen.
1999 – 2002
H.B.O. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, diploma behaald op 12 juli 2002 aan de
Hogeschool.
1996 – 1999
M.B.O. Sociaal Pedagogisch Werk, diploma behaald op 15 juli 1999 aan het college
1991 – 1996
M.A.V.O., diploma behaald op 27 juni 1996 aan de Chr. S.G.
Werkervaringen
2005 – heden
Maatschappelijk Werker bij “De xx”; Justitiële Jeugdinrichting. Taken omvatten
milieuonderzoek, contacten onderhouden en netwerken opbouwen met ouders/voogd, jeugdzorg,
jeugdreclassering en anderen, observatie en verslaglegging, adviseren.
2004 – 2005
Groepsleider bij “De xx”; Instelling voor Forensische Psychiatrie. Taken omvatten begeleiden
van patiënten in de dagelijkse leefsituatie, individuele begeleiding van patiënten, waarborgen van orde en
veiligheid en observatie en verslaglegging.
2000 – 2001
Stage bij de Raad voor de Kinderbescherming voor de duur van 10 maanden.
Raadsmedewerker bij verschillende zaken zoals beschermingszaken, scheiding- & omgangszaken, strafzaken,
adoptie en naamswijziging. Daarnaast het rapporteren aan de Kinderrechter.
1998 – 1999
Stage bij een Jongerencentrum voor de duur van 10 maanden. Het begeleiden van allochtone
jongeren van gemiddeld 16 jaar met o.a. sociale omgang. Daarnaast het begeleiden van jongeren met hun
huiswerk.
1996
Stage op een Basisschool voor de duur van 10 weken. Klassenassistent bij groepen 5, 6, 7 en 8.
Cursussen
2000
Cursus Bedrijfsmaatschappelijk Werk.
1998
Coaching-training, certificaat behaald op 8 december 1998.
De sollicitatiegesprekken
Alle kandidaten zijn uitgenodigd. De gesprekken werden achter elkaar gehouden en hadden een duur van 20
minuten per persoon. Aanwezig waren alle drie betrokkenen: onderzoeker, docent en externe begeleider. Alle
kandidaten zijn vrouw. Sommige kandidaten waren zeer nerveus. De gesprekken hadden de volgende structuur
met een verdeling tussen de drie betrokkenen.
A. Na het welkom werd eerst de vraag gesteld om het onderwerp van het onderzoek nog eens in eigen
woorden te beschrijven
B. Vervolgens kwam het deel dat geordend was naar het STAR-model: Situatie – Taken – Aanpak –
Resultaten. Gevraagd werd een situatie te beschrijven uit eerdere beroepservaring of
onderzoekservaring waarin sprake was van hetzij interventie- c.q. interactieprocessen. In de gesprekken
werd gerefereerd aan onderzoekspractica, ervaring als leraar, of ervaring in de hulpverlening. Daarna
werd specifiek naar individuele taken gevraagd. Vervolgens de vraag hoe de specifieke persoonlijke
aanpak kon worden gekarakteriseerd, en tot slot welke resultaten dit had geleid.
C. Dit deel was gewijd aan de vraag waarom men deze studie had gekozen, en waar men dacht later terecht
te komen.
D. Dit deel ging over handelen in groepsprocessen, eigen sterke en zwakke punten, hoe er in groepen tegen
de persoon aangekeken werd, etc.
E. Tot slot werd ingegaan op verwachtingen ten aanzien van het komende traject, wat men dacht over
onderzoek, wat de specifieke onderzoeksbril is, etc.
Alle kandidaten zijn geslaagd, sommigen met vlag en wimpel, anderen wat minder. Zij zijn binnen 24 uur
persoonlijk telefonisch benaderd met de uitslag.
De startbijeenkomst
Beste studenten,
We hebben de startbijeenkomst gepland op donderdag 2 maart van 12 tot 2 uur. Ik heb morgen met Wouter een
gesprek over de mogelijke opzet van de studie. Mijn artikel over clienttevredenheid stuur ik uiterlijk maandag.
Eigenlijk is het klaar, maar Reinoud Stoel moet nog naar een paar dingen kijken.
Groetjes,
Geert Jan.
BIJLAGE
3. Cliënttevredenheid
begindatum:
einddatum:
In 2006 start binnen jeugdformaat de resultaten-monitor. Aan de hand van deze monitor wordt de kwaliteit van
de hulpverlening continu gevolgd. Één van de criteria voor kwalitatief goede hulp is cliënttevredenheid.
Wanneer cliënten zich serieus genomen voelen, wanneer er naar hun geluisterd is en wanneer er in
gezamenlijkheid gewerkt is om hun capaciteiten te vergroten en de problemen te verminderen, zullen zij ook
tevreden zijn over de geboden hulp, zo is de verwachting. Kernwaarden in voor de hulpverlening die
Jeugdformaat biedt zijn dan ook: vraaggericht (cliëntgericht), versterkend, activerend en transparant. Of deze
kernwaarden ook daadwerkelijk zo ervaren worden door de cliënten en leiden tot tevredenheid is vooralsnog de
vraag.
Binnen de resultatenmonitor zijn twee instrumenten opgenomen die cliënttevredenheid meten; de
waarderingslijst en de C-toets. Beide instrumenten zijn vragenlijsten die door de cliënten ingevuld worden en
waarvan kwantitatieve gegevens meegenomen worden in de monitor. Een nadeel van deze manier van meten is
dat het slechts een globaal beeld geeft over de tevredenheid. Om die reden is het wenselijke dat deze resultaten
aangevuld en getoetst worden aan de hand van kwalitatieve data verkregen door interviews met cliënten van
Jeugdformaat.
Onderzoeksvraag / opdracht:
Ontwikkel én test een cliënttevredenheidsinterview als aanvulling op de waarderingslijst en de C-toets.
Periode / Tijdsinvestering:
De opdracht kent twee elementen, een (beperkte) literatuurstudie waaruit een interview(methode) wordt
ontwikkeld en, het uittesten van deze methode en daarmee in kaart brengen van de cliënttevredenheid. De
opdracht dient uitgevoerd te worden voordat de resultaten-monitor binnen Jeugdformaat start (in de loop van
2006). Voor het hele traject is circa 4 maanden beschikbaar.
Wie:
Universitaire (bachelor) studenten uit een Sociaal-Wetenschappelijke discipline, met belangstelling voor
communicatie, die in staat zijn om zelfstandig te werken.
Begeleiding:
Vanuit Jeugdformaat is structurele begeleiding aanwezig door de gedragswetenschappelijk onderzoeker van de
afdeling O&O (Wouter Reith).
Download