Expertmeeting 1

advertisement
Europa Expertmeeting – de Agenda
•
•
•
•
18:00 – 18:50 Maaltijd + kennismaking
18:50 – 19:00 Welkom / introductie sprekers
19:00 – 19:15 Inleiding door Karel Smouter
19:15 – 20:15 ‘De EU na het Verdrag van
Lissabon: Democratie, Efficiency en
transparantie’ – Drs. Sander Luitwieler
• 20:15 – 20:30 Koffie/Thee Pauze
• 20:30 – 21:30 ‘Europees burgerschap, de
Grondwetdiscussie en de uitdaging voor
Europa’s toekomst’ –Drs. Arie Oostlander
Stellingen bijdrage
Arie Oostlander
Stelling 1
De Europese Integratie is zonder het
christelijk geloof van de stichters
nauwelijks denkbaar; handhaaf de waarden
waar zij aan hechtten.
Stellingen bijdrage
Arie Oostlander
Stelling 2
Als er geen ontwerpgrondwet was geweest
konden we nu heel tevreden zijn met het
Hervormingsverdrag; grootste bezwaar:
devaluatie van de Grondrechten.
Stellingen bijdrage
Arie Oostlander
Stelling 3
Het burgerschap van de Europese Unie is
geen kwestie van etniciteit maar van een
voor allen geldende grondwet, andere
wetgeving en symbolen van
verbondenheid.
Stellingen bijdrage
Arie Oostlander
Stelling 4
De uitdaging voor de toekomst is: te
voorkomen dat de EU vastloopt in het puur
economische waardoor andere aspecten (de
cultuur, de waarden) in de knel komen.
Expertmeeting 15 februari 2008
Karel Smouter
• Waarom Europa? Over de cultuurhistorische en
geopolitieke opdracht van Europa in de 21e eeuw
Evert-Jan Ouweneel
• Europa – een blik in de spiegel en een blik vooruit; over
het belang en de inzet van Noord-West Europese
waarden in
Martin Witteveen
• Europa in de wereld – over de Europese bijdrage aan
vrede en gerechtigheid; uitdaging aan de ChristenUnie
Download