PowerPoint-presentatie

advertisement
M
A
I
N
P
O
R
T
S
Een mainport is een scharnierpunt in de
passagiers en/of goederenstromen tussen
continenten
De Betuwelijn is een spoorlijn
tussen de Rotterdamse haven en
Duitsland (grensovergang
Zevenaar)
Deze spoorlijn is uitsluitend
bestemd voor goederentreinen. Het
containervervoer naar het
achterland over de weg liep steeds
meer vast en ‘Rotterdam’ moest de
verladers daar een goed
alternatief voor geven.
Veel containers gaan in 1 keer naar hun
bestemmingen in Duitsland en Italië. Het gebeurt
ook wel dat containers in het oosten van
Nederland worden overgeladen op vrachtwagens
en van daaruit verder Europa in worden
gebracht. De ergste files worden zo vermeden.
Er was veel kritiek op de aanleg van de
Betuwelijn.
 Huizen moesten wijken en de rust in de Betuwe
zou worden aangetast. Het trace loopt echter
vrijwel parallel aan de al bestaande snelweg A15.
 Met het geld had ook de binnenvaart
gestimuleerd kunnen worden. ‘Rotterdam’ wilde
echter een volwaardige spoorverbinding met het
achterland. Niet een gedeeld met
passagierstreinen.
Tunnel door
Groene hart
De HSL-zuid is een
hogesnelheidslijn (+ 300 km/u)
uitsluitend voor passagiers en
verbindt Schiphol via
Rotterdam en Antwerpen met
Parijs en Londen.
Schiphol krijgt zo een betere
verbinding met het achterland.
Tot een afstand van 600 km.
vanuit een stadscentrum gaat
het sneller dan vliegen !!
Als het aantal vluchten niet
verder kan stijgen heeft
Schiphol liever de lucratieve
intercontinentale vluchten.
Schiphol
-Is een mainport voor
zowel vracht als
passagiers.
-Mag van iedere regering
steeds verder groeien
 ‘dubbele doelstelling’
= meer vluchten EN
minder geluidsoverlast /
milieuhinder.
Het banenstelsel is zo aangelegd dat stijgende en
dalende vliegtuigen zoveel mogelijk de bestaande
bebouwing mijden. Schiphol komt echter steeds
meer binnen de –groeiende- bebouwing van de
noordvleugel van de Randstad te liggen !
Download