Minder geluid in de vroege ochtend

advertisement
Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol
Polarisavenue 85b, 2132 JH HOOFDDORP
Telefoon: 023 – 568 5230
Fax: 023 – 568 5235
E-mail: [email protected]
M
Miin
nd
de
err g
ge
ellu
uiid
d iin
nd
de
ev
vrro
oe
eg
ge
eo
occh
htte
en
nd
d
Tot 5 mei 2011 worden de nachtprocedures voor landend en startend vliegverkeer langer
gevolgd. De dagprocedures beginnen dan een half uur later, om 06.30 uur. Daardoor
wordt de hinder in de vroege ochtend in de nabije omgeving van Schiphol beperkt.
M
geell iin
nd
ettaaiill
Maaaattrreeg
de
In procedures is vastgelegd hoe vliegtuigen landen op en starten vanaf Schiphol. In deze procedures
staat bijvoorbeeld tot welke hoogte ze vaste vertrekroutes vanaf Schiphol moeten volgen. Om de
geluidshinder zoveel mogelijk te beperken wordt ’s nachts anders gevlogen dan overdag. ‘s Nachts
naderen vliegtuigen Schiphol op grotere hoogte en met door middel van glijvluchtnaderingen op
vaste routes. Vertrekkende vliegtuigen volgen ’s nachts speciale langer de vaste vertrekroutes tot
grotere hoogte dan overdag. Gedurende de nacht worden er in principe alleen de Polderbaan en de
Kaagbaan gebruikt. Eén baan wordt gebruikt om te landen en één om te starten. De
weersomstandigheden bepalen welke baan de landingsbaan en welke baan de startbaan is. Het
vliegen met aangepaste nachtelijke vliegprocedures is mogelijk omdat er in de nacht minder
vliegverkeer van en naar Schiphol is. Deze procedures bieden echter aanzienlijk minder capaciteit
dan de dagprocedures.
((B
Be
eooo
og
gd
d
e
ecctt
d)) e
effffe
In de nabije omgeving van Schiphol ondervinden mensen minder hinder in de nacht en is er minder
sprake van slaapverstoring, vooral in de vroege ochtend. Per saldo betekent dit een afname van
ongeveer 1800 ernstig gehinderden en ruim 700 ernstig slaap verstoorden.
IIn
effn
em
meerr
niittiiaattiie
ne
LVNL, KLM, Amsterdam Airport Schiphol
S
uss
Sttaattu
Stopt 5 mei 2011.
Download