Oud Engelse Vechtkriel Indische Vechtkriel

advertisement
Oud Engelse Vechthoen
&
Oud Engelse Vechtkriel
Keurmeesterscongres 2012
Waarom op de agenda?
•
•
•
onduidelijkheden het afgelopen t.t.seizoenen?
Je krijgt ze erg weinig in de vingers?
De standaard is moeilijk om te zetten naar de
praktijk?




Hoe beginnen we met het keuren van
deze rassen.
Welke punten wegen het zwaarst bij het
beoordelen.
Wat zijn de knelpunten.
Praktische tips.
Oud Engelse Vechtkriel

Nederlandse Standaard

Engelse Standaard

Deze lopen bijna parallel met elkaar
Oud Engelse Vechtkriel

Onderscheid tussen beide standaards



lengte van de dijen
extra aandacht gedrag
in de hand nemen
Oud Engelse Vechtkriel
Puntenschaal (engelse standaard)
•
Kop (inclusief snavel en ogen)
10 punten
•
Nek en hals
6
•
Lichaam (inclusief borst, rug, buik)
20
•
Vleugels
7
•
Staart
6
•
Dijbenen
8
•
Onderbenen, sporen, voeten
10
•
Bevedering en kleur
9
•
Gedrag en actie
9
•
Handeling (symmetrie,pienter,hardheid van vlees
en bevedering, conditie en lichaamsgestel)
15
Totaal 100
Oud Engelse Vechtkriel

gedrag:

Trots, uitdagend,levendig, actief op hun
voeten, klaar voor het onverwachte moment,
alert, rap en snel in hun bewegingen.
Oud Engelse Vechtkriel

In de hand:

Glad, goed in balans,
hardgespierd met een sterke
concentratie in de vleugels en
dijen tot het lichaam.
Oud Engelse Vechtkriel
 Knelpunten:

Lichaam
Te smal en rond in schouders
 Te breed in zadel
 Borstbeen
 Bespiering

Oud Engelse Vechtkriel

Benen:
 Te enge beenstand
 Slappe Dijen
 Sporen
Oud Engelse Vechtkriel

Buiten de kooi
Karakter en vitaliteit
 Lichaamshouding
 Stelling
 Schouderpartij en vleugelligging
 lichaamsdiepte

Oud Engelse Vechtkriel

In de hand:





Frontbreedte
Vlakke rug, zowel in lengte als overdwars
Verjonging
Oplopend borstbeen
Glad aanliggende bevedering – weinig dons
Oud Engelse Vechtkriel
1. borst, romp en achterdeel: Hard aanvoelend in de grip.
Het lichaam moet breed in de schouders zijn en moet naar achteren sterk
verjongen. De verjonging moet ook in het zijaanzicht door het sterk oplopend
borstbeen zichtbaar zijn. De houding is nagenoeg horizontaal.
2. Schouders, Rug, en Zadel: De schouders moeten hoog gedragen worden, het
liefst iets boven de ruglijn gedragen. De rug moet absoluut vlak zijn. Deze is
kort en moet vloeiend overgaan naar de staartpartij.
3. Vleugels: Hoog gedragen. In het zadel goed aanliggend. In de vleugelboeg
iets afstaand. Van bovenaf gezien moet de markante vleugelwelving (vertikaal)
duidelijk waarneembaar zijn.
Oud Engelse Vechtkriel
4. Dijen, loopbenen en tenen: de dijen en loopbenen van gelijke lengte.
De dijen moeten goed gespierd en goed naar voren komend zijn.
Verder goed naar de stelling (stand en hoeking) en goede spoorontwikkeling.
kijken.
5. Staart: Goed ontwikkeld. Bij overjarige hanen willen de staartstuurpennen
wel iets door de sikkels heen steken.
6. Hals: Lichte welving in de nek.
7. Verschillende beenkleuren. Let op!!!. Alle patrijsvarianten mogen vleeskleurige
en gele benen hebben.
Oud Engelse Vechtkriel

Erkende variaties



Gebaarde
Nekkuifje
Niet erkende variatie

Bolstaart
Oud Engelse Vechtkriel
Oud Engelse Vechtkriel
Oud Engelse Vechtkriel
Oud Engelse Vechtkriel
Oud Engelse Vechtkriel
Oud Engelse Vechtkriel
Oud Engelse Vechtkriel
Oud Engelse Vechtkriel
Oud Engelse Vechtkriel
Oud Engelse Vechtkriel
Oud Engelse Vechtkriel
Oud Engelse Vechtkriel
Oud Engelse Vechtkriel
Oud Engelse Vechtkriel
Oud Engelse Vechtkriel
Oud Engelse Vechtkriel
Oud Engelse Vechtkriel
Oud Engels Vechthoen

Carlisle type

Oxford type
Oud Engels Vechthoen
Oud Engels Vechthoen
Oud Engels Vechthoen
Download