Eenakter - Vvl Theaterteksten

advertisement
Judith Herzberg
Eenakter
Eerste (en enige) opvoering: juni 1976 tijdens Poetry International door Onafhankelijk Toneel, Rotterdam.
Personen:
Patiënt, Dokter en Verpleegster
De verpleegster moet gespeeld worden door een zeer fors gebouwde acteur. De dokter en de patiënt mogen van
elke maat en elk geslacht zijn.
_______________________________________________________________________________________
Dokter: Kijk één ding moet ik wel even uitleggen. Je hebt keurige en je hebt willekeurige bewegingen. Niet
waar?
Patiënt: Wat zegt u dokter?
Dokter: Ik zeg niet waar?
Patiënt: Ja dokter, er, en ik bedoel nee dokter. Niet waar, ja.
Dokter: Juist. Het ooglid bijvoorbeeld. Dat gaat ook op en neer. Niet waar?
Patiënt: Ja, niet waar, dokter. Maar dat doet geen pijn, dokter.
Dokter:
O, verrek, dat is waar, dat is waar. Weet je wat, geef me die arm dan maar even mee, dan laat ik hem op het lab
even helemaal nakijken.
Patiënt: Nee, dat kan niet.
Dokter: Dat kan niet?
Patiënt: Nee, dat kan niet, dokter.
Dokter: En waarom kan dat dan wel niet.
Patiënt: Hij zit vast, dokter.
Dokter: O verrek, hij zit nog vast, ddat is waar ook, dat is waar, god, dat spijt me.
Patiënt: Nog?
Dokter:
Nog?, zei ik nog ? Laat me die pijn van ons dan maar eens even ter plekke bekijken. legt zijn oor erop. Och och
wat hebben we een pijn.
Patiënt: U ook, dokter?
Dokter: Laat me nu die arm van me maar eens even omhoog doen.
Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Judith Herzberg
gedownload op 18 juli 2017
Doet patiënts arm, met veel gekraak, omhoog
Au-au-zo-au-zo, dat is gebeurd. Nou omlaag. Ja, zo au, au, au.
Patiënt:
Dokter:
AU!
Ik geloof toch -
met blik op verpleegster
Patiënt: Ik eh, kan ik u misschien even alleen spreken, dokter?
verpleegster komt snel vlak bij patiënt staan met op-schrijfboekje en pen
Dokter: Ja hoor, zegt u maar wat u op uw hart hebt.
Patiënt:
Ik eh, ja, ziet u -
verpleegster stoot dokter aan, samen verwijderen ze zich een eindje en beginnen hard maar onverstaanbaar te
overleggen
Dokter: zich vertrouwelijk over patiënt heenbuigend
Never mind, ja zegt u het maar, zegt u maar alles wat u op het hart heeft.
verpleegster komt ook weer vlakbij staan
Patiënt:
Ja ziet u dokter, ik heb de laatste tijd..... vooral ‘s nachts of eigenlijk tegen het donkeren aan, zo’n verschrikkelijke,
zulke verschrikkelijke Dokter: Hé! Het sneeuwt!
Patiënt: Wat zegt u dokter?
Dokter: Het sneeuwt!
Patiënt: ongelovig O ja?
Dokter: Ik dacht even dat het sneeuwde.
Patiënt: Sneeuwt het dan niet?
Dokter:
Nee, natuurlijk niet. Het sneeuwt toch nooit om deze tijd van het jaar. Ik geloof toch dat ik het even op het lab wil
bekijken.
Patiënt: Nee!
Dokter: Die arm van me die zit me niet lekker.
Patiënt: Van mij.
Dokter: Van jou?
Patiënt: Ja, van mij.
Dokter: Hoezo van mij.
Patiënt: Het is mijn pijn.
Dokter: O ja ?
Patiënt: Ja!
Dokter: Hoe heet hij dan.
Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Judith Herzberg
gedownload op 18 juli 2017
Patiënt:
Dokter:
Patiënt:
Dokter:
Patiënt:
weet geen antwoord
Hoe heet hij dan.
Dat weet ik niet.
Aha! Dat weet hij niet.
Hoe heet hij dan.
Dokter: Och, dat kan ik wel vertellen.
gebaart: maar daar heb je niks aan
Dus Patiënt: Dus?
Dokter: Geef dus maar mee.
Patiënt: - Maar krijg ik hem wel terug?
haakt arm los
Dokter: Natuurlijk, natuurlijk. Of anders krijg je er iets prachtigs voor in de plaats.
Niet waar, zuster? Zuster? Zuster?
Einde
Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Judith Herzberg
gedownload op 18 juli 2017
Download