Projectbegroting

advertisement
Samen aan de Bak!
Beoordelingsformulier
Dit beoordelingsformulier wordt gebruikt om uw projectaanvraag te beoordelen. De score in
combinatie met het aangevraagde bedrag bepalen de hoogte van uw subsidie.
Projectbeschrijving
1
Wat is de algemene indruk projectplan en aanvrager
0
1
2
3
4
5
2
In hoeverre heeft het project een experimenteel/innovatief
karakter?
0
1
2
3
4
5
3
In hoeverre heeft het project een voorbeeldfunctie en
overdraagbare resultaten?
In hoeverre is er sprake van (inter-)nationale samenwerking?
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
In hoeverre is er aandacht voor de positie van jongeren en/of
vrouwen?
0
1
2
3
4
5
4
5
Kwaliteitstoets
6
Is de organisatiestructuur duidelijk beschreven?
0
1
2
3
4
5
7
Heeft het project een realistische doelstelling?
0
1
2
3
4
5
8
Levert het project ‘waar voor zijn geld’?
0
1
2
3
4
5
9
In hoeverre is de aanpak en/of het project duurzaam?
0
1
2
3
4
5
10
Is er voldoende zicht op de uitvoerbaarheid en voldoende
expertise aanwezig bij de aanvrager?
0
1
2
3
4
5
TOTAAL
Max te behalen punten = 50
Minimum vereist = 30
Projectbegroting
11
Is het budget realistisch/haalbaar
0
1
2
3
4
5
12
Is het budget verifieerbaar?
0
1
2
3
4
5
13
Is er een eigen bijdrage beschikbaar voor het project
0
1
2
3
4
5
14
Is er een budget voor PR en Communicatie om het werk van
Humana onder de aandacht te brengen
0
1
2
3
4
5
TOTAAL
Max te behalen punten = 20
Minimum vereist = 12
Communicatieplan
15
Is de boodschap duidelijk en direct gekoppeld aan het werk van
Humana?
0
1
2
3
4
5
16
In hoeverre worden doelgroepen beschreven?
0
1
2
3
4
5
18
Is het verwachte resultaat realistisch?
0
1
2
3
4
5
20
In hoeverre worden acties uitgevoerd met als doel de opbrengst
van kleding voor Humana te verhogen?
0
3
6
9
12
15
TOTAAL
Max te behalen punten = 30
Minimum vereist = 18
TOTAAL PUNTEN
Download