KBO Nieuws - KBO Ede Bennekom

advertisement
 Editie 1, jaargang 4 – 10 januari 2017 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO-­‐leden en andere geïnteresseerden. KBO Nieuws
Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer lezen op www.kbo.nl Wilt u reageren op de artikelen? Graag! U kunt ons mailen via [email protected] KBO-­‐PCOB mikt op Zilveren stembusakkoord KBO-­‐PCOB, Omroep MAX en de ChristenUnie pleiten voor een 'zilveren stembusakkoord'. Doel is om tien belangrijke punten uit een gezamenlijk manifest onderdeel te laten zijn van een nieuw regeerakkoord. Het Algemeen Dagblad publiceerde onze gezamenlijke oproep. > Lees meer Definitieve toeslagen uitsluitend digitaal? In een nieuwe rapportage van de Belastingdienst staat dat definitieve toeslagen voortaan uitsluitend nog digitaal verzonden gaan worden. Voor veel ouderen zal dat flinke gevolgen hebben. KBO-­‐PCOB vraagt in een brief aan staatssecretaris Wiebes eerdere toezeggingen na te komen. > Lees meer Veilig wonen met een sleutelkluisje Veilig wonen is voor iedereen belangrijk. Maar soms is het nodig de sleutel letterlijk en figuurlijk uit handen te geven, bijvoorbeeld aan de thuiszorg. Hiervoor komt soms een sleutelkluisje aan de buitenkant van het huis waarin de huissleutels met een code beveiligd zijn. Maar is dat wel veilig? > Lees meer 1 Fiscale veranderingen 2017 Een nieuw jaar betekent altijd fiscale veranderingen. De KBO zet enkele wijzigingen voor u op een rijtje. Zo gaat de ouderenkorting en het heffingsvrij vermogen omhoog, wordt de schenkingsvrijstelling verruimd en verandert de berekening van vermogensbelasting. > Lees meer Voltooid leven (vervolg) Het onderwerp Voltooid Leven is momenteel erg actueel. Nog voor de verkiezingen wil D66 een wet behandelen die zelfdoding faciliteert bij ouderen die lijden aan een ‘voltooid leven’. Op 15 februari organiseert de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig levenseinde (NVVE) een publieksdebat rond het onderwerp Voltooid leven. KBO-­‐PCOB levert hieraan een bijdrage. > Lees meer Verenigingsnieuws Nieuwe ledenraadsleden op bezoek Op 3 januari 2017 kwamen de nieuwe leden van de Unie KBO-­‐
ledenraad op bezoek bij directeur Manon Vanderkaa. In de ledenraad van de Unie KBO zitten bestuurders van de provinciale bonden. Leden die niet via een afdeling zijn verbonden, zijn sinds kort vertegenwoordigd in de ledenraad van de Unie KBO. Klik voor meer informatie. KBO-­‐PCOB verhuist naar Utrecht De Unie KBO en de PCOB gaan voortaan verder als KBO-­‐PCOB. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar. Vanaf 23 januari vindt u ons in Utrecht. > Lees meer 2 KBO-­‐PCOB mikt op Zilveren stembusakkoord KBO-­‐PCOB, Omroep MAX en de ChristenUnie pleiten voor een 'Zilveren stembusakkoord'. Doel is om de belangrijke punten uit een gezamenlijk manifest onderdeel te laten zijn van een nieuw regeerakkoord. Het AD publiceerde onze aankondiging. Als het aan de initiatiefnemers ligt, sluiten zoveel mogelijk politieke partijen en maatschappelijke organisaties voor de verkiezingen een Zilveren Stembusakkoord. Doel is om de tien punten uit het manifest op de formatietafel terecht te laten komen. Zodat een volgend kabinet zich serieus gaat inzetten voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben. Hoofdpunten manifest (lees hier de volledige versie)
1. Minister voor ouderenbeleid 2. Herwaardering ouderdom 3. Eenzaamheid voorkomen 4. Ondersteun mantelzorg 5. Maak vrijwilligerswerk aantrekkelijker 6. Jongeren helpen ouderen 7. Stimuleer ontmoeting 8. Meer passende woonvormen 9. Betere palliatieve zorg 10. Investeer in levensbegeleiders Manon Vanderkaa, directeur KBO-­‐PCOB: “Wij als initiatiefnemers vinden dat ouderen nu te vaak gezien worden als een kostenpost. Maatschappelijke organisaties en politiek moeten de handen ineen slaan om er samen voor te zorgen dat ouderen een volwaardige plaats hebben in de samenleving.” Politieke partijen en maatschappelijke organisaties worden opgeroepen dit manifest te ondersteunen, maar ook de leden van KBO en PCOB roepen we op het manifest te tekenen. Meer informatie staat binnenkort op een website die is gericht op het manifest en het akkoord. Veilig wonen met een sleutelkluisje Veilig wonen is voor iedereen belangrijk. Maar soms is het nodig de sleutel letterlijk en figuurlijk uit handen te geven, bijvoorbeeld aan de thuiszorg. Hiervoor komt soms een sleutelkluisje aan de buitenkant van het huis, waarin de huissleutels met een code beveiligd zijn. Maar is dat wel veilig? De angst van mensen is vaak dat inbrekers toch toegang weten te krijgen tot de inhoud van de sleutelkluis. Een getest en goedgekeurd sleutelkluisje heeft het SKG logo en 2 sterren of 3 sterren. Een tweesterrenkluis is in staat om een inbreker drie minuten te weerstaan, een driesterrenkluis 3 haalt zelfs de vijf minuten. Deze geteste en gecertificeerde kluisjes staan op de productenlijst van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Code veranderen Belangrijk is dat u (of uw zorgverlener) regelmatig de code van de kluis verandert. Codes worden anders publiek geheim en uw sleutel ligt dan bij wijze van spreken op straat. Zorg dat u de code minimaal één keer per drie maanden wijzigt. Montage Installeer het kluisje volgens de montagehandleiding. Zo weet u zeker dat een inbreker het kluisje niet zomaar van de muur kan halen of openbreekt. De meeste inbrekers staken hun pogingen als het langer dan een paar minuten duurt. U kunt ook uw woningcorporatie of zorgverzekeraar vragen om de montage van de kluis voor u te regelen. Definitieve toeslagen uitsluitend digitaal? In een nieuwe rapportage van de Belastingdienst staat dat definitieve toeslagen voortaan uitsluitend nog digitaal verzonden gaan worden. Voor veel ouderen zal dat flinke gevolgen hebben. KBO-­‐PCOB vraagt in een brief aan staatssecretaris Wiebes eerdere toezeggingen na te komen. KBO-­‐PCOB vindt het belangrijk dat ook mensen die niet op internet zitten, met de Belastingdienst kunnen blijven communiceren. Eerder gaf de staatssecretaris aan dat burgers berichten op papier kunnen blijven ontvangen (maatwerk). Wat we nu zien, is dat de Belastingdienst vooral inzet op ondersteuning voor het vinden van digitale hulp. Slechts enkele tientallen burgers blijken hiermee te worden bereikt. Veel meer mensen melden zich juist aan voor de maatwerkoplossing op papier. Hieruit mogen we concluderen dat de (digitale) oplossingen die geboden worden niet aan de behoeften voldoen. KBO-­‐PCOB vraagt daarom in een brief van 20 december aan de staatssecretaris om de ‘papieren maatwerkoplossing’ in stand te houden en burgers hierover actief en goed te informeren! • Lees hier de brief van KBO-­‐PCOB aan staatssecretaris Wiebes 4 Fiscale veranderingen 2017 Een nieuw jaar betekent altijd fiscale veranderingen. De KBO zet enkele wijzigingen voor u op een rijtje. Zo gaat de ouderenkorting en het heffingsvrij vermogen omhoog, wordt de schenkingsvrijstelling verruimd en verandert de berekening van vermogensbelasting. 1. De ouderenkorting gaat omhoog Voor AOW-­‐gerechtigden met een inkomen tot € 36.057 gaat de ouderenkorting gaat dit jaar omhoog van € 1.187 naar € 1.292. Voor een inkomen daarboven bedraagt de ouderenkorting € 71. Door de heffingskorting, die automatisch verrekend wordt, betaalt u minder belasting. 2. De schenkingsvrijstelling wordt verruimd Vanaf 1 januari 2017 komt de hogere eenmalige vrijstelling terug voor de schenkbelasting voor de eigen woning. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000. Let op: aan deze regeling zijn bepaalde voorwaarden verbonden. U leest meer op de site van de Belastingdienst, klik hier. 3. Heffingsvrij vermogen gaat omhoog, berekening van vermogensbelasting verandert In 2017 gaat het heffingsvrije vermogen – het deel van uw vermogen waar u geen belasting over hoeft te betalen – omhoog naar € 25.000 per persoon. Ook verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen. Er zijn vanaf dit jaar 3 vermogensschijven. De Belastingdienst gaat ervan uit dat u meer voordeel hebt over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf wordt daarom een hoger percentage gebruikt om dat voordeel te berekenen. Meer leest u hier. Publieksdebat Voltooid leven 15 februari Het onderwerp Voltooid Leven is momenteel erg actueel. Nog voor de verkiezingen wil D66 een wet behandelen die zelfdoding faciliteert bij ouderen die lijden aan een ‘voltooid leven’. Op 15 februari organiseert de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig levenseinde (NVVE) een publieksdebat rond het onderwerp Voltooid leven. KBO-­‐PCOB levert hieraan een bijdrage. 5 Het voorstel van D66 voor de wetsaanpassing staat diametraal op het advies van een Commissie van Wijzen onder leiding van Paul Schnabel (ook D66) die vorig jaar een uitgebreid en weloverwogen rapport ‘Voltooid Leven’ aanbood aan Minister Schippers en Minister van der Steur. Deze commissie zag juist géén noodzaak om de huidige euthanasiewet hier op aan te passen of met nieuwe wetgeving te komen. KBO-­‐PCOB vindt dat bij deze kwestie zorgvuldigheid boven snelheid moet gaan en bovendien is dit wetsvoorstel geen passend antwoord op dit existentiële probleem. Lees hier meer KBO-­‐PCOB levert een bijdrage aan het debat van 15 februari. Onze mening over het onderwerp hebben we meermaals verwoord en in eerdere edities van onze nieuwsbrief gedeeld. > Lees meer: Wet Voltooid Leven negeert levenskunst ouderen en Kamerdebat over voltooid leven: KBO-­‐PCOB geeft input Recent publiceerden we een brochure ‘Onmisbare informatie rond het levenseinde’, die ingaat op de relatieve onbekendheid met het sterven. Lees hier meer Deel uw verhaal of mening met ons Directeur Manon Vanderkaa zal aanwezig zijn tijdens het NVVE-­‐debat op 15 februari. Zij zal haar reactie geven op het onderwerp en op de wetsvoorstellen die er nu liggen. KBO-­‐PCOB heeft in voorbereiding op de bijeenkomst aan tientallen 70-­‐plussers in onze achterban gevraagd naar hun ervaringen en kijk op deze kwestie. Graag zouden we ook úw ervaring inbrengen in het debat. Mail ons uw verhaal, mening of vragen: [email protected] (Agnes van Balkom, beleidsadviseur). Wie ons mailt, ontvangt na 15 februari een bundeling van alle reacties. •
•
Voor meer informatie, kijk op de site van de NVVE: https://www.nvve.nl/debat Er zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar. Mail naar [email protected] als u interesse heeft. KBO-­‐PCOB verhuist naar Utrecht De Unie KBO en de PCOB gaan voortaan verder als KBO-­‐PCOB. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. Wij verhuizen op 19 en 20 januari 2017. U vindt ons vanaf maandag 23 januari 2017 aan de Europalaan 40, 3526 KS Utrecht. Tel. 030 – 3400 600. www.kbo-­‐pcob.nl, [email protected]­‐pcob.nl 6 
Download