Protestants Christelijke Ouderen Bond

advertisement
Protestants Christelijke Ouderen Bond.
PCOB afd. Lansingerland
Secr.: Henk Oosterwijk
Willem Alexanderlaan 15
2651 DG Berkel en Rodenrijs
Tel. 010 511 5271
e-mail: [email protected]
bank: 15.60.23.385
t.n.v. PCOB- Lansingerland
Beste PCOB-ers,
De vakantietijd, de maanden juli en augustus, is weer ten einde. Immers als we het over vakantietijd
hebben dan bedoelen we daarmee de schoolvakanties. Hoewel er in het naseizoen, zeker in de
maand september, nog velen waaronder senioren met vakantie gaan. De afgelopen tijd is er een
geweest met wisselende weersomstandigheden. Over het algemeen mogen we stellen dat zeker de
maand juli een tegenvallend weerbeeld liet zien en augustus was “hot”. Maar toch, de meteorologen
houden ons toch een positieve zomerperiode voor, ach het is maar hoe je het bekijkt. Wij hier in
Nederland verlangen toch niet naar temperaturen van ruim in de dertig graden, ja zelfs boven de
veertig (Spanje/Portugal b.v.). Normale temperaturen (ca. 25 graden), veel zon en af en toe een
verkoeling in de vorm van een regen, dat is toch prima!
De meeste activiteiten starten weer op. Dit geldt ook voor de PCOB, voorbereidingen voor de
afdelingsbijeenkomsten voor de komende maanden en de definitieve invulling voor de programmering
van het volgend jaar. De plaatselijke commissies willen u weer boeiende en leerzame
middagbijeenkomsten presenteren onder het motto: “voor elk wat wills”. Op bestuurlijk niveau
bespreken we inhoudelijk hoe we het samen gaan van de drie afdelingen nog meer kunnen
intensiveren en integreren.
Als u een sportliefhebber bent hebben we volop van de sportzomer kunnen genieten. Eerst het EKvoetbal (teleurstellend voor Nederland),daarna de Tour de France (ook tegenvallend) maar het
hoogtepunt was toch wel de Olympische Spelen. Via de moderne communicatiemiddelen zitten we op
de eerste rang bij de Olympische Spelen. Geweldige presentaties zijn er geleverd door onze
topsporters, oranje was duidelijk aanwezig!
De maand september is voor de politiek een belangrijke maand. Allereerst de parlementsverkiezingen
op 12 september. De verkiezingscampagnes zijn volop actief om zich te presenteren en te profileren
aan de kiezers. Accenten worden gelegd op de terreinen van de economische en financiële crisis,
Europa, immigratie etc. Aan bezuinigingen ontkomen we niet, maar gebeurt het op een voor ieder
aanvaardbare manier? Kunnen de politici de verkiezingsbeloften als het er op aan komt ook
waarmaken? Door de aanwezigheid van veel partijen is het mogelijk dat er weer politieke
verschuivingen optreden. Als je de voorspellingen ziet, vraag je je wel eens af waar staat de
christelijke politiek. Is daar nog wel aandacht voor. In het krachtenveld van alle partijen zijn de
christelijke partijen in de minderheid geraakt. Het is in ieder geval belangrijk om uw stem te laten
horen, dus ga stemmen!
Daarna is het Prinsjesdag, weliswaar de presentatie van de plannen van een demissionair kabinet,
maar toch wordt er een beeld neergezet voor de toekomst. Het is alleen de vraag wat er tijdens de
kabinetsformatie van de plannen wordt overgenomen. Al met al spannende tijden voor de politiek en
zeker ook voor het aanzien van Nederland in Europa.
Voor allen die regeringsverantwoordelijkheid dragen en die politiekverantwoordelijk zijn bidden we om
wijsheid en inzicht om de juiste beslissingen te nemen. En wat de vooruitzichten voor de komende tijd
ook zullen zijn, een blij vooruitzicht dat ons allen streelt is dat we ons mogen overgeven in de handen
van de Hemelse Vader, die ons in Jezus Christus bij de hand zal nemen en zal leiden naar grazige
weiden. Naar die toekomst mogen we uitzien in het besef dat Hij bepaalt wanneer die tijd zal
aanbreken.
Algemene berichten
Najaarsreis
Opnieuw heeft de reiscommissie voor alle drie de afdelingen weer een najaarsreis op
woensdag 26 september georganiseerd.
Het doel van de reis is een “Rondje Zeeland”. Vanuit de drie opstapplaatsen in Lansingerland
vertrekken we richting Zeeland met als eerste stop in Bruinisse voor koffie met gebak. Hierna rijden
we over de Zeelandbrug en via een mooie route door Zuid-Beveland naar Middelburg. Hier hebben we
een vrije pauze om de vele monumentale gebouwen te bezichtigen en ook kunt u hier lunchen (eigen
kosten!). Vervolgens varen we vanuit Middelburg door het Kanaal door Walcheren langs de weidse
polders en over het Veerse meer naar het 700 jaar oude stadje Veere. In deze plaats hebben we een
echte schutting door de sluizen van Veere, volgens kenners een ware belevenis.
Daarna stappen we weer over in de bus om over de Oosterscheldekering, door Schouwen-Duiveland
en over de Brouwersdam naar Stellendam te reizen (aankomst ca. 17.15 uur) voor het diner, om
daarna huiswaarts te gaan.
De kosten zijn € 50,00 per persoon. Opgave altijd eerst bij de reiscommissie, mw. van Egmond
of mw. Roobol, tel. 010- 511 53 74 tot uiterlijk 21 september.
Uw inschrijving is definitief na ontvangst (vóór 21 september) van het inschrijfgeld op Raborek.
1560.23.385 t.n.v. PCOB Lansingerland o.v.v. “Reisje 26 september”.
Het maximale aantal deelnemers is gesteld op 62 en vindt plaats op volgorde van binnenkomst
na betaling.
Let op: eerst opgave bij mw. Roobol en daarna direct betaling op het aangegeven
rekeningnummer.
De lunch in Middelburg is voor eigen kosten (of zelf iets meenemen)!
Opstapplaatsen en vertrektijden:
Berkel en Rodenrijs: parkeerplaats ds. van Koetsveldstraat
vertrek 08.45 uur, thuiskomst ca. 19.45 uur
Bergschenhoek:
Hervormde Kerk, Kerkstraat 1
Vertrek 09.00 uur, thuiskomst ca. 19.40 uur
Bleiswijk:
De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2
Vertrek 09.15 uur, thuiskomst ca. 19.30 uur
We zien uit naar een prachtige tour door het Zeeuwse land, een goede opkomst en hopelijk goede
weersomstandigheden.
Medeleven
Via de commissieleden van de drie plaatselijke afdelingen bereiken ons opmerkingen met betrekking
tot ziekten, huwelijksjubilea, etc. van PCOB- leden.
Voor hen die een jubileum hebben te vieren namens alle PCOB- leden van harte gelukgewenst met
die mijlpaal in uw leven en nog vele goede jaren toegewenst.
Voor hen die problemen met hun gezondheid hebben, wij weten van hen die reeds langdurig ziek zijn,
namens alle PCOB- leden van harte beterschap en veel sterkte toegewenst.
Welke situatie in ons leven ook van toepassing is, blijdschap, zorgen of verdriet, de woorden van Nel
Benschop in het gedicht “Het enige houvast” is altijd toe te passen:
Het enige houvast
Wanneer je niet meer bidden kunt,
en alles in je hart lijkt dood;
wanneer je staat op ’t dode punt,
en niemand weet iets van je nood,
Wanneer de liefste mens ontviel,
wanneer God vroeg je mooist bezit,
Luister dan maar – en wacht – en kniel:
’t Is Gods Geest zelf, Die voor je bidt.
Wanneer je zoekt naar een houvast,
- want God lijkt soms zo eindloos verWanneer je moedeloos torst je last,
en aan je hemel blinkt geen ster,
Bijeenkomsten
PCOB-Berkel en Rodenrijs
De eerstvolgende bijeenkomsten staan gepland voor:
 13 september 2012: Presentatie over anekdotes van kerken, dorpen, gelovige en
merkwaardigheden van predikanten, kosters en priesters door de heer Scheffers uit
Stolwijk. Kom luisteren naar de vele anekdotes die de heer Scheffers te vertellen heeft.
 11 oktober 2012: een lezing over “planten verkondigen het Evangelie” door
ds. Doorneweerd uit Strijen.
Tijdstip: 14.30- 16.30 uur in zalencentrum “Rehoboth”. U bent allen van harte welkom en
breng ook eens een gast mee.
PCOB Bergschenhoek
De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland voor:
Woensdagmiddag 12 september:
“Herfst rond de Rottemeren”.
Spreker: de heer R. van der Vorm.
De heer van der Vorm is betrokken bij de natuur- en vogelwacht ROTTA. Hij zal spreken over de
herfst als de voorbode van de winter, de natuur bereid zich voor op mindere tijden.
Tijdstip: 14.30-16.30 uur in de Hervormde Kerk. U bent allen van harte welkom en breng ook eens
een gast mee.
De daarop volgende bijeenkomst zal zijn:
Woensdag 14 november
Muziek en dia’s n.a.v. het oratorium “Die Schöpfung” van Joseph Haydn.
Spreker: de heer S.J.C. van de Burg.
De heer van de Burg heeft met veel zorg mooie plekjes in diverse landen in Europa bezocht, waar hij
foto’s maakte om deze presentatie gestalte te geven.
Enquête
De commissie PCOB- Bergschenhoek is momenteel bezig een mondelinge enquête te houden onder
de leden van Bergschenhoek. Misschien bent u al persoonlijk of telefonisch benaderd door een van de
commissieleden met enkele gerichte vragen over het reilen en zeilen van de PCOB en met name over
de activiteiten binnen de dorpskern Bergschenhoek. De commissie wil op deze wijze van u horen wat
er onder de leden leeft en waar de belangstelling naar uitgaat. Met de ingewonnen informatie
proberen wij u nog meer van dienst te zijn. Ook willen wij proberen de bijeenkomsten voor u nog
interessanter en aantrekkelijk te maken. Uiteraard wordt er met uw antwoorden vertrouwelijk en
discreet omgegaan. In een van de volgende nieuwsbrieven zullen wij u nader informeren.
PCOB Bleiswijk
De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland voor:
Woensdag 19 september:
“Belevenissen bij de politie”
Spreker: de heer Visbeen uit Gouda.
De heer Visbeen wordt ook wel de “Goudse Baantjer” genoemd. De heer Visbeen heeft boeken
geschreven, die brengt hij mee, deze zijn bij hem te koop.
We horen en lezen veel over de politie en we kennen allemaal de uitspraak: “er moet meer blauw op
straat”. U bent nu in de gelenheid om er meer over te horen en vragen te stellen. We hopen op een
grote opkomst.
Tijdstip: 14.00- 16.30 uur in De Leeuwerik. U bent allen van harte welkom en breng ook eens een
gast mee.
Overig PCOB- nieuws
PCOB ombudsman
Het woord ombudsman kennen we vanuit de politiek. Ook de PCOB heeft een ombudsman, namelijk
de heer Arie Slob. De heer Arie Slob is nauw betrokken bij de PCOB als secretaris van het gewest
Zuid- Holland. Heeft u problemen, geschillen op welk terrein dan ook dan kunt u een beroep doen op
de heer Arie Slob. Neem dan contact op met een van de bestuursleden en die zullen u in contact
brengen met de heer Arie Slob.
50 Plus Beurs
Van dinsdag 11 t/m zaterdag 15 september vindt de 50 plus beurs weer plaats in het
Jaarbeurscomplex te Urecht.
Tot 5 september is het mogelijk gratis kaarten te bestellen. Hoe u dit kunt doen? Lees de informatie in
het juli/augustus nummer van Perspectief. Ook op de website van de PCOB www.pcob.nl treft u alle
informatie aan.
Verkiezingen 12 september
Wie krijgt uw stem op 12 september? De PCOB geeft geen stemadvies maar helpt u wel graag op
weg bij het maken van de keus wie uw stem krijgt. In CSO- verband (Centraal Senioren Overleg) is
daarvoor de “Programmavergelijker Ouderen” gemaakt. Daarmee ziet u in één oogopslag welke
politieke partij werk maakt van ouderen zaken. U vindt de Programmavergelijker, die op veertig
ouderen thema’s de (geautoriseerde) standpunten van alle politieke partijen verwoordt, op
www.pcob.nl/verkiezingen
Belastingservice
Wilt u als vrijwilliger ook meewerken aan de Belastingservice? Dat kan. PCOB biedt in samenwerking
met de andere bonden leden de Belastingservice . Hiervoor zijn we op zoek naar naar nieuwe
belastinginvullers. Heeft u interesse? Neem dan contact op met één van de bestuursleden van PCOBLansingerland voor nadere informatie.
Tot slot
Dit is het PCOB- nieuws van en voor de 3B- gemeenten in Lansingerland. Tot ziens op de
afdelingsbijeenkomsten en/of de najaarsreis in september.
Hebt u vragen over enig onderwerp? Vraag het aan een bestuurslid van PCOB Lansingerland:
Berkel en Rodenrijs: Henk Oosterwijk, 511 52 71; Anton Roodsant, 511 56 39
Bergschenhoek:
Leo van den Berg, 521 14 97; Piet van der Gaag, 522 55 65
Bleiswijk:
Wim Breugem, 521 30 93; Jan van Herwaarden, 529 04 80; Henk Meester, 521 81 60
Download