PowerPoint-presentatie

advertisement
{
ANW, Thema 2; Heelal. Door: Wesley, Koen, Jorick en Daan.
We begonnen heel
breed met het het
universum en het
zonnestelsel
Uiteindelijk zijn we
geëindigd bij het
onderwerp:
Buitenaards leven
We gingen daarna
wat meer
specialiseren, via
zwaartekracht naar
de seizoenen.
Vanaf de aarde en
het onstaan van de
aarde, naar het
onstaan van andere
planeten en de
toekomst van ons
zonnestelsel
Inhoud
Wij begonnen heel breed te zoeken op een artikel met het thema; het universum.
Via dit artikel kwamen we op de deelonderwerpen het Zonnestelsel en de grote van
het heelal.
De grote van het heelal liep voor ons dood na de volgende probleemstellingen; de
vorm van het heelal en het zichtbare heelal.
Het zonnestelsel ontpopte zich tot de zwaartekracht en hoe ontstaan seizoenen.
Van uit de seizoenen kwamen we op; waarom staat de aarde schuin? en hoe komt
het dat, dat zo is.
We vroegen ons af hoe planeten ontstaan, omdat er in een artikel daar maar een deel
van vermeld is. Hoe planeten ontstaan is leuk om te weten, maar hoe gaat het door?
De toekomst van ons zonnestelsel en de Melkweg vloeide daar uit voort.
Over een lange tijd is onze planeet niet meer leefbaar dus we wouden weten of er
andere plekken in het universum zijn, waar we als mens zouden kunnen overleven,
of waar er mogelijk ander leven kan zijn.
Inhoud
We hebben veel geleerd in module 2. Dingen over het heelal, maar ook weer
dingen over samenwerken en een project aanpakken.
We hebben bijvoorbeeld veel geleerd over de grote en de vorm van ons heelal
en zonnestelsel, ook over het ontstaan van onze aarde, waarom onze aarde
schuin staat en hoe er planeten zijn ontstaan (na de Big-Bang).
We vonden het toch wel allemaal interessant om dan toch te weten of het
mogelijk is om ooit op een andere planeet te gaan wonen. Het blijkt dus dat er
wel al planeten zij gevonden waar dit misschien ooit mogelijk zal zijn.
Wetenschapper
Johannes Kepler was een Duitse astronoom, wiskundige
en natuurkundige.
- Eerste wet van Kepler. Alle planeten bewegen zich
rond de zon in elliptische banen, waarbij de zon zich in
één van de brandpunten van de ellips bevindt.
- Tweede wet van Kepler. De snelheid van een planeet in
zijn omloopbaan verandert in gelijke tijdsvallen zo, dat
de oppervlakte, bestreken door de rechte lijn tussen zon
en planeet, gelijk is.
- Derde wet van Kepler. Het kwadraat van de
omlooptijd van een planeet is evenredig met de derde
macht van zijn gemiddelde afstand.
De wetten van Kepler zorgden voor een doorbraak in de
sterrenkunde, Isaac Newton bewees later dat de
planeten inderdaad om de zon draaiden. En Albert
Einstein ging nog veel verder op deze wetten in met zijn
bekende relativiteitstheoriën.
Meer informatie op onze weblog
Onderzoeksvraag
Onze onderzoeksvraag is:
Is het mogelijk om ‘relatief’ binnenkort op een andere
planeet te leven en/of leven te vinden?
Hypothese
Wij zijn er van overtuigd dat er wel planeten moeten zijn, waar
leven is of zou kunnen zijn.
De technologie van de astronomie en ruimte vaart verbeterd nog
steeds en het lijkt ons erg onwaarschijnlijk dat in het oneindig
groot universum geen enkele planeet is waar leven mogelijk is, op
de aarde na.
Doordat onze technologie dus zo verbeterd, denken wij dat er
‘binnenkort’ iets van leven wordt ontdekt.
Weblog
Onze weblog:
http://kowedajo.wordpress.com/module-2-heelal/
Download