Het zonnestelsel

advertisement
Het zonnestelsel
Basiskenmerken
Het zonnestelsel bestaat uit de zon; de negen planeten, drieenenzestig (63) satellieten
van planeten, een groot aantal kleinere lichamen (kometen en asteroïden) en het
interplanetaire medium. Het binnenste gedeelte van het zonnestelsel bestaat uit de zon,
Mercurius, Venus, Aarde en Mars:
De planeten in het buitenste deel van ons zonnestelsel zijn Jupiter, Saturnus, Uranus,
Neptunus en Pluto:
De omloopbanen van de planeten zijn ellipsen (een ei vormige ronde) met de Zon als
middelpunt. Met uitzondering van Mercurius en Pluto zijn alle banen bijna cirkelvormig.
Opdracht 1
Noem de namen van de 9 planeten in ons zonnestelsel.
1………………………………….
2………………………………….
3………………………………….
4………………………………….
5………………………………….
6………………………………….
7………………………………….
8………………………………….
9………………………………….
Opdracht 2.
De oorsprong van de tijd.
Algemeen wordt aangenomen dat de tijd begint met de schepping van het heelal.
De tijd, de materie en de ruimte ontstaan uit het niets op het tijdstip nul op de klok
van de kosmische tijd. Daarvoor was er geen tijd en ruimte. Wat denk jij? Vind je
dat ook? Schrijf in een paar zinnen hoe jij daarover denkt.
Opdracht 3








Ga naar www.netwijs.nl
Zoekwoord: zonnestelsel.
Klik op zoek.
Ga naar nummer 249, homepage van Jan Nentjes
Klik op ruimte en tijd.
Klik op deel 1.
Zoek naar een andere theorie over de oorsprong van tijd.
Wat is zijn theorie?
Opdracht 4.
Teken de banen van de planeten om de zon. Laat zien dat je weet welke als
eerste en welke als laatste is.
Opdracht 5




Ga naar www.netwijs.nl
Zoek naar zonnestelsel.
Klik op nummer 133 : De negen planeten.
Lees het stukje tekst over de aarde en beantwoord daarna de volgende
vragen.

De naam Aarde is een oud-germaanse naam?
Hoeveel procent van de Aarde is bedekt met water?
Beschrijf de lagen van de Aarde en de kenmerken.
Laag
Kenmerk
Als je alle opdrachten hebt gemaakt, mag je hieronder schrijven wat je ervan
vond. Bedankt voor het bezoeken van het webpad: Zonnestelsel.
Gemaakt door: Victorine Teulings en Yvonne Sigon, Klas 3g
Download