Spraakherkenning

advertisement
Overzicht
Wat is spraakherkenning?
 Xintax
 Eigenschappen van Xintax
 Concrete toepassing

Wat is spraakherkenning?
Menselijke taal omzetten in tekst
 Andere naam= speech to text
 Technieken

 Vaste grammatica
 Groot Vocabulaire Spraakherkenning
Xintax
Professioneel
spraakherkenningsprogramma
 Aangeboden door de Belgische firma
Auditext NV
 Speciaal ontworpen voor creëren van
documenten in de gezondheidszorg

Eigenschappen Xintax(1)
Gespecialiseerde woordenlijsten
 Talen
 Dicteren in alle applicaties
 Overal dicteren
 Gedeelde woordenschat

Eigenschappen Xintax(2)
Geconnecteerd/losgekoppeld werken
 Workflow
 Vocale commando’s
 Zie wat je zegt
 Macro’s

Concrete toepassing: Windows
spraakherkenning
Taak
Gesproken opdracht
Klikken op een menu door de menunaam te zeggen
File; Start; View
Klikken op item
Click Recycle Bin; Click Computer; Click File
Dubbelklikken op item.
Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Doubleclick File
Overschakelen naar een geopend programma
Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program
name; Switch application
Richting schuiven
Scroll up. Scroll down. Scroll left. Scroll right.
Een nieuwe alinea of nieuwe regel in een document
invoegen
New paragraph. New line.
Een woord in een document selecteren
Select word
Een woord selecteren en dit corrigeren
Correct word
Specifieke woorden selecteren en verwijderen
Delete word
Een lijst met toepasselijke opdrachten weergeven.
What can I say?
De lijst met spraakopdrachten bijwerken die momenteel
beschikbaar zijn
Refresh speech commands
De computer naar u laten luisteren
Start listening
De luisteropdracht voor de computer stopzetten
Stop listening
De microfoon voor spraakherkenning opzij schuiven
Move speech recognition
De microfoonbalk minimaliseren
Minimize speech recognition
Download