Documenten analyseren en analyseren

advertisement
Documenten analyseren
Woorden uit bestaande documenten toevoegen aan het lexicon
Dragon geeft de mogelijkheid om u uw eigen documenten die u eerder heeft getypt laten analyseren
op woorden die voor de spraakherkenning nog onbekend zijn. Dit is een hele efficiënte manier om
bijvoorbeeld vakjargon toe te voegen aan het lexicon.
U kunt bijvoorbeeld ook tekst van een website naar een Word document kopiëren en dat dan laten
analyseren. Als u dan veel moet gaan dicteren over een onderwerp kunt u zo van te voren veel jargon
in uw lexicon opnemen, waardoor het dicteren over dit nieuwe onderwerp
onderwe rp soepeler zal verlopen.
Klik hiervoor op Lexicon > Van specifieke documenten leren.
leren
Als u de documenten zelf getypt heeft kunt u het
vinkje bij Aanpassen aan schrijfstijl laten staan,
maar als de documenten in een hele andere
schrijfstijl geschreven zijn kunt u het beter uitzetten.
Klik op Volgende.
Kies in het volgende venster de documenten uit die
u wilt laten analyseren. Neem bij voorkeur géén
hele map, maar kies individuele documenten
waarvan u zeker weet dat ze geschikt zijn.
Houd er rekening mee dat de spraakherkenning ook
bij fout gespelde woorden zal denken dat het een
nieuw woord voor het lexicon is. Verder adviseren
wij niet om grote hoeveelheid documenten ineens
te laten analyseren.
Beter is het om deze analyse-actie
actie enkele
en
keren uit
te voeren met kleinere aantallen documenten,
bijvoorbeeld 20 pagina’s per keer. Mocht Dragon
zich dan ergens in ‘verslikken’ en vastlopen, dan is er
maar een beperkte hoeveelheid werk verloren.
Als u op Volgende klikt wordt de analyse gestart.
gest
© 2012 Den Draak Spraakherkenning
1
Documenten analyseren
Als de analyse voltooid is kunt u weer op Volgende
klikken en dan krijgt u een overzicht van de nieuwe
woorden die in uw document(en) gevonden zijn.
Haal het vinkje weg bij de woorden die u niet
definitief wil toevoegen aan het lexicon.
lex
Let hierbij op fout gespelde woorden en op woorden
met hoofdletters. Het is niet nodig (en gewoonlijk
zelfs ongewenst) om gewone woorden met een
hoofdletter toe te voegen aan het lexicon, aangezien
deze woorden dan bijvoorbeeld ook midden in een
zin met een hoofdletter zullen worden geschreven.
Een woord dat normaliter met een kleine letter
begint, zal sowieso automatisch van de
spraakherkenning een hoofdletter krijgen aan het
begin van een zin en hoeft dus niet extra te worden
toegevoegd aan het lexicon.
Als u op Volgende klikt krijgt u nog de gelegenheid
om de woorden te oefenen.
Dit is in het algemeen niet nodig, maar u kunt er voor kiezen om dit wel te doen. Let dan wel op dat u
de woorden op een natuurlijke manier voorleest. De verleiding is groot om de woorden in de lijst ‘op
te dreunen’ en dan verbindt u een onnatuurlijke uitspraak aan deze woorden. Dat komt de
herkenning niet ten goede.
Tenslotte krijgt u nog een overzicht van de verrichte acties, waarna het proces voltooid is.
Voor de zekerheid
ekerheid kunt u meteen de opdracht "gebruikersbestanden opslaan" geven om ervoor te
zorgen dat uw spraakbestand, met alle nieuwe woorden erin, veilig opgeslagen is.
© 2012 Den Draak Spraakherkenning
2
Download