Mindset is letterlijk vertaald uit het Engels

advertisement
Mindset is letterlijk vertaald uit het Engels; geesteshouding. In de psychologie wordt eronder
verstaan het geheel van overtuigingen die men heeft (bewust of onbewust).
Carol Dweck (USA, 1946) heeft veel onderzoek naar de mindset gedaan en heeft ontdekt dat
mensen verschillend denken over de intelligentie; intelligentie is, denken sommigen,
vaststaand (plastisch) en anderen denken dat intelligentie veranderbaar (plastisch) is. Uit
haar onderzoek blijkt dat als men ervan overtuigd is dat intelligentie statisch is, er geen
invloed kan zijn op de prestatie. Mensen die denken dat intelligentie plastisch is, proberen
met hun gedrag de uitkomsten van de prestatie te beïnvloeden.
Carol Dweck noemt de overtuiging ‘het maakt niet uit wat ik doe’ een fixed mindset, de
tegenovergestelde mindset noemt zij een growth mindset.
De mindset heeft grote invloed op motivatie, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen van
mensen; immers als je ervan overtuigd bent dat weinig van wat je doet invloed heeft op de
uitkomst … tsja (wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje)?
mindset
houding
gedrag
acties
resultaten
prestatie
Download