Voorwaarden voor het planten van een herdenkingsboom in het

advertisement
Voorwaarden voor het planten van een herdenkingsboom in het arboretum van De Nieuwe Ooster
U wilt een herdenkingsboom planten in het arboretum van De Nieuwe Ooster. Dit is mogelijk. Belangrijk hierbij is
wel dat duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de u, hierna te noemen: de aanvrager en Stichting Arboretum
De Nieuwe Ooster, hierna te noemen: de stichting.
Aan het planten van een herdenkingsboom stelt de stichting de volgende voorwaarde:
1) De aanvrager is of wordt donateur van Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster.
2) De soort dient vooraf en in overleg met de stichting bepaald te zijn. Belangrijk punt hierbij is dat de soort of
cultivar een toevoeging is aan het assortiment dat al aanwezig is in het arboretum, dit ter beoordeling van
de stichting.
3) De plantlocatie wordt vooraf tussenbeide partijen bepaald. Uitgangspunt is dat de plantlocatie een
blijvende locatie is waarbij de boom in volwassen stadium goed tot zijn recht komt. (mocht in de toekomst
de boom verwijderd moeten worden door renovatieplannen, of andere reden die voortvloeien vanuit de
bedrijfsvoering van De Nieuwe Ooster, dan is dit voor risico voor de aanvrager).
4) Bij de boom wordt een herdenkingsbordje geplaatst met daarop de gegevens van de
boom, zoals wetenschappelijke naam, Hollandse naam en eventueel land of streek van herkomst. Daarbij
worden ook de gegevens vermeld die door middel van de boom herdacht wordt zoals naam,
geboortedatum en overlijdensdatum. De boom wordt geplant door De Nieuwe Ooster, tenzij anders
overeengekomen.
Bij deze boom mogen verder geen attributen geplaatst worden zoals kaarsen, stenen, planten e.d. Deze
worden verwijderd. Uitzondering hierop zijn de bloemen die na het (ceremoniële) planten van de boom
neergelegd zijn. Deze worden na drie weken verwijderd.
5) Het naambordje blijft net zolang bij de boom zolang de aanvrager dit wenst. Als de aanvrager na verloop
van tijd het bordje wil ophalen, dan worden de kosten van het nieuw te plaatsen naambordje door de
aanvrager vergoed.
6) Zodra de boom geplant is, is deze eigendom van het arboretum ofwel De Nieuwe Ooster.
De aanvrager heeft dan geen zeggenschap over de boom wat betreft verzorging of standplaats. Mocht de
boom onverhoopt niet aanslaan of in een later stadium niet overleven dan betekent dit niet automatisch
dat de aanvrager recht heeft op een nieuwe boom, wel kan de aanvrager in overleg met de stichting naar
een passende oplossing zoeken.
De kosten:
Voor het planten van een herdenkingsboom worden aan de aanvrager de volgende kosten berekend:
De kosten van de boom, (u kunt de boom zelf leveren of bestellen via de stichting)
De kosten van het boombordje (€20,-)
Donateurschap Stichting De Nieuwe Ooster (minimaal drie jaar a € 12,- pj.)
De kosten van het planten van de boom inclusief boompalen en (eventueel) lucht/waterkoker ad € 150,-
Download