De creatieve industrie in Europa

advertisement
De creatieve industrie in Europa
De opleidingen Beeldende kunst& Vormgeving, Dan, Muziek, en Architectuur valt
allemaal onder de definitie van de creatieve industrie. Wat is de positie van de
kunstenaars binnen de creatieve industrie in onze samenleving? Het levert in ieder geval
interessante gesprekken en discussies op, ook over de kunstonderwijs op jou school en
wat dat in brengt in de creatieve industrie? Wat wordt er gedaan aan de copyright en de
auteursrechten, en welke relatie hebben het kunstonderwijs en de creatieve industrie
met elkaar?
De creatieve industrie komt veel in het nieuws en er wordt veel over gesproken, er wordt g
gepraat over ‘creatieve Bedrijvigheid’ en ‘Culturele Bedrijvigheid’ waardoor het niet veel
duidelijker wordt voor de mensen. Er is in een conferentie (18 maart 2008) gepraat over de
relatie tussen de creatieve industrie en de kunstonderwijs. De creatieve industrie die steeds
belangrijker wordt laat de kunstenaars onderdruk staan, de opdracht die de kunstenaars
zichzelf geeft, en de kunst die de kunstenaar maakt. Dat moet wel een aparte plaats in de
creatieve industrie krijgen.Wat zeker belangrijk is, is het cultureel ondernemingsschap. Het
gaat bijvoorbeeld om de privé mensen die geld investeren voor creatieve producten en er niet
op achteruit gaan maar winst hebben. Ondernemersschap is ook te vinden in de verschillende
ketens creatieve productie daar wordt voor eigen risico ondernomen, maar als je kijkt naar de
sector waar ze geld krijgen van de overheid dan gaat het daar meer om de onderneemende
houding, en de mentaliteit. Het cultuur ondernemingschap in tenslotte ook onderwijs
industrie, die pas afgestudeerde kunstenaars en vormgevers traint om een zelfstandige, zonder
geld van de overheid, beroeps praktijk op de kunnen zetten.
En nu over de positie van de kunstenaars, het kabinet is van plan om de positie van de
kunstenaars te verbeteren. In het wetvoorstel staat dat de kunstenaars het recht krijgen om hun
onredelijke dingen in hun contract te vernietigen en een billijke vergoeding krijgen(=
Belgische vergoeding voor regelingen van de kunstenaars). De kunstenaar mag ook een
hogere vergoeding opeisen als hun werk een groot succes wordt. Verder moeten kunstenaars
hun contract ook kunnen opheffen als de mensen die alles in werken horen te houden dat niet
genoeg doen.
Alle kunstenaars vallen onder de auteurswet, van schetsontwerp tot definitief ontwerp. Bij de
auteurswet mag alles in wat je het kunt gebruiken, het kan gebruik worden voor alle media
waarin het ontwerp wordt toegepast, zoals drukwerk, 3D en multi-media/digitaal (internet!).
Je kunt ook nog met merkenrecht, het modellenrecht en octrooirecht je kunstwerken
beschermen tegen copyright. Als je als ontwerper of kunstenaar in opdracht werkt dat maakt
voor de auteursrechten niks uit, als je in dienst werk dat liggen de auteursrechten wel bij de
werkgever. Met de auteursrechten mag je bepalen hoe het ontwerp wordt en door wie het
gebruikt mag worden. Natuurlijk kan je ook de auteursrechten aan iemand anders geven, maar
dat kan alleen schriftelijk, waarbij je dan in een contract aangeeft welke rechten je aan
diegene precies geeft. Er kunnen altijd misverstanden ontstaan, daarom is het altijd belangrijk
duidelijke afspraken te maken over de manier waarop het ontwerp gebruikt mag worden.
Download