de waarde van cultuur

advertisement
De waarde van cultuur, een onderzoek
naar het meetbare en onmeetbare
Effecten van kunst en cultuur?
een kleine inventaris
Cognitieve
effecten
Ervarings
waarden
Sociale
waarden
Gezond
heid
Economische
effecten
Cognitieve effecten
• ‘culturele identiteit’: cultuur draagt bij tot
kennis van zichzelf als individu en als
samenleving
• cultuureducatie = ontwikkeling van
competenties en vaardigheden
• cultuur geeft betekenis = zingeving
• MEER CULTUUR = GEZONDER
Cultuur bevordert mentaal en fysiek welzijn
• Culturele betrokkenheid (receptief of creatief)
beïnvloedt welzijnsgevoel en -bevinden
• Bruto Nationaal Geluk
> Bruto Nationaal Product
Ervaringswaarden
• intrinsieke waarden: kunst, cultuur, erfgoed
– dagen uit tot zelfreflectie en discussie
– geven emotionele voldoening
– verruimen en verrijken denkkaders
• … en extrinsieke waarden: ze creëren
– sociaal: samen ‘beleven’, ‘andere’ ontmoeten
– economische: aankoop-verkoop aanbod
Economische effecten
• Economische impact van cultuur en/of creatieve sector
niet ter discussie , wel de grootte van de impact op :
–
–
–
–
Werkgelegenheid
Stadsontwikkeling/publieke ruimte
Wonen en leven
Creatieve ontwikkeling
• Culturele activiteiten en instellingen genereren
economische effecten maar deze zijn niet allemaal
even vanzelfsprekend en empirisch aan te tonen
• Cultuur levert ‘kapitaal’: sociaal, cultureel, economisch
Sociale effecten
• Cultuur is sociaal want geeft vorm aan het
samenleven
• Cultuur creëert sociale cohesie:
cultuur bindt en overbrugt
• Cultuur bouwt en onderhoudt sociale banden
tussen mensen
Openstaande vragen
•
•
•
•
•
•
Hoe meet je ‘cultuur als zingever’?
Causaliteit: uit X volgt niet altijd Y
Geen aanspraak op exclusiviteit in effecten
Zijn effecten overdraagbaar?
Zijn er geen negatieve effecten?
Aanbod-effecten: de onmaat van cultuur?
En u… wat denkt u?
• Het “gemeen” van cultuur: zout en peper voor
politici?
• Kan u de argumentatie gebruiken om de maat
van cultuur te nemen in uw beleid?
• Hebt u andere argumenten of overwegingen?
• Wat mist u, waarom? en hoe kunnen LOCUS
en/of VVSG u van dienst zijn?
Download