Denker – voeler – doener: welk type ben jij?

advertisement
Denker – voeler – doener: welk type ben jij?
Vind uit of je een denker, een voeler of een doener bent…
Dit gaat voor mij op:
4 = meestal
3 = vaak
2 = regelmatig
1 = soms
0 = nauwelijks
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
3
2
1
0
Ik ga gemakkelijk tot actie over.
Ik heb de neiging om veel te piekeren.
Ik zie het leven van de zonnige kant.
Voordat ik aan iets begin, zet ik de zaken helder op een rij.
Ik zorg ervoor dat er een prettige sfeer om me heen is.
Ik vind het leuk om het voortouw te nemen.
Ik heb een heleboel plannen om zaken aan te pakken.
Ik vind het fijn als er volgens de regels gewerkt wordt.
Ik vind het leuk om het fijne van dingen te weten.
Ik voel een sfeer in een groep snel aan.
Ik kan commotie van anderen relativeren.
Ik maak me zorgen over hoe dingen zouden kunnen lopen.
Ik zorg graag voor andere mensen.
Ik vind dat mensen te weinig kennis van zaken hebben.
Als het spannend wordt, heeft dat impact op mijn lijf.
Ik ben er goed in om mijn impulsen te beheersen.
Ik discussieer graag op basis van inhoudelijke argumenten.
Ik vind het leuk om te laten zien dat ik succesvol ben.
Omgevingen en het weer hebben een sterke invloed op mij.
Ik hoef niet lang na te denken voor ik een beslissing neem.
In gezelschap kom ik gemakkelijk met verhalen.
Totaal
A
B
C
Tel de punten op van 2, 5, 10, 12, 13, 15, 19
Tel de punten op van 1, 3, 6, 7, 18, 20, 21
Tel de punten op van 4, 8, 9, 11, 14, 16, 17
…
…
…
Hoogste score A?  Voeler
Hoogste score B?  Doener
Hoogste score C?  Denker
Lees op de volgende pagina een beknopte beschrijving van de verschillende types. Let op: er zijn ook
combinaties mogelijk!
Deze test staat op www.secretaresseassistent.nl
De Voeler
 sociaal mens, zorgt graag voor anderen, pleziert graag
 zijn eerste indruk van mensen is vaak goed
 is vaak bezorgd, tobt, piekert
 ervaart alles via zijn lijf; heeft scherpe antenne voor onrecht, twijfel en ongemak, zowel
bij zichzelf als bij anderen
 heeft soms een beschermlaag ontwikkeld om zijn kwetsbaarheid te beschermen
 is veel bezig met hoe anderen hem zien
 verbondenheid is heel belangrijk; vraagt om bevestiging
 schenkt gemakkelijk vertrouwen aan anderen, maar is dat vertrouwen geschaad, dan
verschanst hij zich achter wantrouwen
 is trouw, maar laat ook te veel met zich sollen
 geen initiatiefnemer, kan moeilijk knopen doorhakken
De Doener
 spontaan mens, hartelijk, joviaal, enthousiasmerend, dynamisch
 houdt van constante beweging
 goede netwerker
 geeft graag leiding
 staat graag in het middelpunt
 is sterk, bijna onvermoeibaar en kan mensen moed inpraten
 weet zich niet goed raad met ongemak, onzekerheid, pijn; hij zal dan altijd met
oplossingen komen
 soms oppervlakkig
 kan flink boos worden als iets niet gaat zoals hij wil
 mist soms verbanden en structuren waardoor hij fouten gaat maken die voorkomen
hadden kunnen worden
De Denker






zachtmoedig mens met geduldig oor, relativerend, gelijkmatig en rustig
betrouwbare werker die afmaakt wat hij belooft
kan baken in woelige wereld zijn
houdt van structuur en om zich te verdiepen in de inhoud van zaken
komt soms afstandelijk over
ligt nogal eens overhoop met leidinggevenden wanneer zij beslissingen nemen die
niets met de door hem aangedragen feiten te maken hebben of omdat ze minder
verstand van het onderwerp hebben
 is niet het middelpunt van groepen, maar fungeert wel vaak als vraagbaak
Proactief taalgebruik
Hoe herken je weerstand?
Opbouwende kritiek geven
Boek: Beter communiceren met voelers, denkers, doeners
Training: De kracht van samenwerken en Communiceren met NLP
Deze test staat op www.secretaresseassistent.nl
Download