Uploaded by Ingrid Scheepers Donkers

Denkers of doeners Leerjaar 3

advertisement
Denkers of doeners?
verlichte denkers
vs
verlichte doeners
Hobbes
Newton
Locke
Huygens
Galilei
Rousseau
v. Leeuwenhoek
In de zeventiende eeuw ontstaat er met denkers als Galilei, Descartes,
Spinoza en Locke een nieuw mens- en wereldbeeld.
Oorzaken?
•
•
•
•
Boekdrukkunst
Herontdekking klassieke wijsgeren (oa Aristoteles)
Godsdiensttwisten moe
Opkomst wetenschappelijke Universiteiten ipv theologische Universiteiten
De gevolgen van het nieuwe mens- en wereldbeeld in de zeventiende eeuw
werden verwerkt in de achttiende eeuwse Verlichting.
Gevolgen?
•
•
•
•
Vrijheid van meningsuiting
Heroverweging rol van ieder mens
Afzetten tegen absolutisme (Absolute monarchen) en (oude) religie
Wetenschappelijke experimenten en uitvindingen
Opdracht
• Vind met je groepje de juiste omschrijvingen
die passen bij de denker of doener die je hebt
gekregen.
• Bij iedere denker of doener horen 5
opmerkingen.
• Gebruik bronnen (internet)
• Presenteer met je groepje je bevindingen
over je denker of doener.
Download