Informatie voor patiënten - Palliatieve Hulpverlening Antwerpen

advertisement
HOE CONTACT OPNEMEN?
Tel.: 03 265 25 31
Fax: 03 265 25 30
|
|
PALLIATIEVE HULPVERLENING
Informatie voor patiënten
ANTWERPEN VZW
E-mail: [email protected]
Web: www.pha.be
COMFORTZORG DIE U NODIG HEEFT
ALS U NIET MEER KAN GENEZEN
UA - Gebouw Fc
Domein Fort VI
Edegemsesteenweg 100 bus 2
2610 Wilrijk
PHA is het erkende netwerk palliatieve
zorg voor de Antwerpse regio en
krijgt subsidies van de Federale, de
Vlaamse en de Provinciale Overheid.
Regio PHA
A a r t s e l a a r, A n t w e r p e n - C e n t r u m , A n t w e r p e n - Z u i d ,
Antwerpen-Kiel, Antwerpen-Luchtbal, AntwerpenLillo, -Berendrecht en -Zandvliet, AntwerpenL i n k e r o e v e r, A n t w e r p e n - N o o r d , A n t w e r p e n Ekeren, Berchem, Boom, Boechout, Borgerhout,
Borsbeek, Broechem, Burcht, Deurne, Edegem,
Emblem, Hemiksem, Hoboken, Hove, Kontich, Lint,
Massenhoven, Merksem, Mortsel, Niel, Oelegem,
Pulderbos, Pulle, Ranst, Reet, Rumst, Schelle,
Te r h a g e n , V i e r s e l , V r e m d e , W a a r l o o s , W i j n e g e m ,
Wilrijk, Wommelgem, Zandhoven en Zwijndrecht.
© PHA 2008
Een palliatieve fase kan emotioneel moeilijk zijn.
Bovendien wordt men vaak geconfronteerd met praktische
bekommernissen
Palliatieve Hulpverlening
om de thuiszorg blijvend
Antwerpen
te realiseren.
vzw
PHA, het netwerk voor palliatieve zorg en haar
begeleidingsequipe in uw regio wil bijdragen aan de
kwaliteit van uw leven.
Om u hierbij te ondersteunen benoemen wij graag ons
gratis aanbod:
CONTINUE BEREIKBAARHEID
Iedereen die advies of ondersteuning nodig heeft bij
het verzorgen van een ongeneeslijk zieke kan bij ons
terecht.
De palliatief deskundigen zijn telefonisch 24u op 24u
bereikbaar op het nummer 03 265 25 31.
EERSTE OPVANG VIA DE TELEFOON
Wij luisteren aandachtig zodat we samen kunnen
uitmaken welke zorg en hulp er nodig is.
Indien u het wenst maken we een afspraak voor een
huisbezoek. Zo kan de palliatief deskundige in een
persoonlijk contact alle mogelijkheden bespreken.
HUISBEZOEK
Op uw verzoek en/of op dat van uw naasten brengen
we een huisbezoek. Dit gebeurt zo snel mogelijk na een
telefonische afspraak.
Alle vragen en/of problemen van lichamelijke,
emotionele, psychosociale, financiële, relationele,
spirituele en praktische aard kunnen aan bod komen
tijdens dit gesprek met de palliatief deskundige.
De huisarts wordt steeds op de hoogte gebracht van
onze inzet.
Na het huisbezoek wordt er - indien gewenst - op het
door u aangegeven ritme telefonisch contact gehouden.
Indien nodig komen wij graag terug bij u langs.
PIJN- EN SYMPTOOMBELEID
VRIJWILLIGERSINZET
De palliatief deskundigen kunnen u en uw vertrouwde
hulpverleners concreet advies geven om pijn en
lichamelijke ongemakken te verminderen.
Voor medisch advies kan uw huisarts de equipearts
(van PHA) raadplegen.
Vrijwilligers bieden een aanvulling op de bestaande
hulpverlening zonder hierbij professionele taken over te
nemen.
Thuis gaan ze mee op weg en bieden vooral
aanwezigheid, sociale en emotionele ondersteuning.
Concrete inzet van vrijwilligers gebeurt steeds na
bespreking tijdens een huisbezoek en overleg met de
vrijwilligerscoördinator van PHA.
PSYCHOSOCIALE EN
EMOTIONELE ONDERSTEUNING
Zowel bij u als patiënt als bij uw naasten zijn er
momenten waarop een luisterend oor nodig kan zijn.
Indien u het wenst kan er ruimte gemaakt worden om te
praten over uw onzekerheid en onmacht, over uw verdriet
en angsten.
Wij hebben ook oog voor de opvang en ondersteuning
van kinderen en jongeren in uw zorgsituatie.
SPIRITUELE NODEN BELUISTEREN
Op uw vraag staan we stil bij levens- en zinsvragen,
geloofsovertuiging en alles wat te maken heeft met het
levenseinde.
MULTIDISCIPLINAIRE
BEGELEIDINGSEQUIPE (MBE)
De MBE van PHA bestaat uit verpleegkundigen die
opgeleid zijn in palliatieve zorg. Daardoor worden zij
palliatief deskundigen genoemd.
Zij werken in continu teamverband samen met de
equipeartsen, de vrijwilligerscoördinator en de klinisch
psycholoog.
Om zoveel mogelijk garant te staan voor uw optimale
zorg, wordt er nauw samengewerkt met uw huisarts,
thuisverpleegkundigen en alle andere betrokken
thuiszorgers.
PRAKTISCHE EN
ORGANISATORISCHE HULP
Vanuit ervaring geven we concreet aan welke
mogelijkheden en beperkingen er zijn voor de inschakeling
van professionele hulp tijdens de dag en/of de nacht in
uw regio.
Ook in de uitbouw van de thuiszorg met materiële
hulpmiddelen wijzen wij u graag de weg.
Verder informeren wij u over financiële tussenkomsten
en kijken we samen naar mogelijkheden als de thuiszorg
moeilijk wordt.
AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN
U STAAT ER NIET ALLEEN VOOR
TEL. 03 265 25 31
Download