Gebouw Velserpoort, deeltijdbehandeling volwassenen

advertisement
Gebouw Velserpoort, deeltijdbehandeling
voor vrouwen met misbruikervaringen
Gebouw Velserpoort in Haarlem is een afdeling voor vrouwen en
mannen met psychische of psychiatrische problemen. Het
behandelaanbod vindt plaats vanuit een seksespecifieke visie: dat wil
zeggen dat er in de behandeling altijd aandacht besteed wordt aan
de mogelijke relatie van klachten met de opvoeding en de positie in
de maatschappij als vrouw of man.
Voor wie
Het tweedaagse deeltijdprogramma is bestemd voor vrouwen tussen
de 20 en 60 jaar, met klachten en problemen die samenhangen met
traumatische ervaringen in de jeugd zoals seksueel misbruik,
emotionele verwaarlozing en lichamelijk geweld. De behandeling is
bedoeld voor die vrouwen die in staat zijn om zelfstandig te
functioneren, maar bij wie poliklinische behandeling onvoldoende is
gebleken.
Doel
Doel van de behandeling is het verminderen van de huidige klachten
en het versterken van de autonomie, waarmee bedoeld wordt:
richting en inhoud kunnen geven aan uw eigen leven, vanuit eigen
wensen en behoeften.
Gemiddelde duur behandeling
De behandeling duurt 9 tot 12 maanden.
Werkwijze
De intakeprocedure omvat een gesprek met de psychiater en
voorbereidende gesprekken met verschillende teamleden. In deze
gesprekken worden, samen met de patiënte, de behandeldoelen
vastgesteld.
In de behandeling leren vrouwen, in een lotgenotengroep, de
gevolgen van hun traumatische achtergrond op hun huidige
functioneren herkennen en beter hanteren.
De behandeling vindt plaats in een groep van 8 of 9 vrouwen. De
deeltijdbehandeling biedt een veilige gestructureerde omgeving. Het
behandelprogramma kent verbale maar ook non-verbale onderdelen
zoals creatieve therapie en psychomotorische therapie.
Omdat de behandeling intensief en soms belastend kan zijn wordt
van tevoren met patiënt besproken of zij in haar omgeving voldoende
emotionele steun heeft om de behandeling te kunnen volgen.
Daarnaast wordt samen met patiënte een ‘noodplan’ opgesteld, voor
het geval het tijdens de behandeling slechter met iemand gaat.
Hierin staat wat iemand dan kan doen en tot wie zij zich kan wenden.
Familie en naasten
Aan het einde van een intakeprocedure vindt een gesprek plaats met
mensen uit uw directe omgeving, bijvoorbeeld uw partner. Op
gezette tijden worden er informatieavonden voor familie en andere
betrokkenen georganiseerd. Op indicatie worden gesprekken met de
partner of met andere gezins-of familieleden gehouden. Partners
kunnen deelnemen aan een partnergroep.
Gesprekken met familie en betrokkenen vinden alleen plaats in
overleg met en na toestemming van de patiënt.
Gebouw Velserpoort
Vondelweg 997
2026 BW Haarlem
023-5437000
Aanmeldingsprocedure
Voor aanmelding is een verwijzing van de huisarts of een andere
hulpverlener nodig. Vervolgens kan patiënte zelf telefonisch contact
opnemen om een eerste afspraak te maken voor een informatief
gesprek met de coördinator van de deeltijdbehandeling.
Wanneer vanuit dat gesprek blijkt dat een deeltijdbehandeling
gewenst en aangewezen lijkt volgt een intake. Daarin heeft u een
gesprek met de psychiater en voorbereidende gesprekken met
verschillende teamleden. In deze gesprekken worden, samen met u,
de behandeldoelen vastgesteld.
Aanmelden en informatie
Gebouw Velserpoort
Vondelweg 997
2026 BW Haarlem
telefoon: (023) 543 7000
fax: (023) 543 7099
Ontslag en nazorg
Na de behandeling kunt u gedurende één jaar gebruik maken van de
nazorggroep. Deze groep komt één keer per 14 dagen bijeen.
Download