Psychiatrische deeltijdbehandeling voor ouderen

advertisement
Psychiatrische deeltijdbehandeling
voor ouderen
Informatie voor verwijzers en cliënten
Dijk en Duin, ouderenpsychiatrie
Team ambulant ouderen
Westzijde 120, 1506 EJ Zaandam
T 088 358 04 00
F 088 358 43 13
www.dijkenduin.nl
Dijk en Duin is onderdeel van de Parnassia Groep
Uitgave: juli 2013
Psychiatrische deeltijdbehandeling
voor ouderen
Ouderen zien zich vaak geconfronteerd met allerlei problemen die
te maken hebben met het ouder worden. Eenzaamheid, verlies van
dierbaren of een vermindering van de gezondheid zijn daar
voorbeelden van. Soms zijn deze problemen ernstiger van aard
en ontstaan klachten zoals somberheid en lusteloosheid, angst en
paniek. De deeltijdbehandeling richt zich op ouderen met
bovenstaande klachten.
Deeltijdbehandeling ouderen
Het is een vorm van ambulante psychiatrische behandeling die zich
specifiek richt op de bijzondere aspecten van ouder zijn of worden.
Het kan een aanvulling zijn op een bestaande ambulante behandeling.
Het kan ook nazorg zijn na opname.
De deeltijdbehandeling is flexibel. Er is groepsgerichte behandeling
met daarnaast mogelijkheid tot individuele behandelingen. Cliënten
kunnen één of meerdere dagdelen deelnemen. Ook zijn er
mogelijkheden om cursussen te volgen, zoals ondermeer: durven…
doen (angst en paniek), psycho-educatie, yoga, levensverhalen,
mannengroep, vrouwengroep en thematische gesprekstherapie.
Doelgroep
Iedereen van ongeveer 55 jaar en ouder woonachtig in de regio
Zaanstreek/Waterland, die last heeft van psychische en/of
emotionele problemen.
Voorwaarde is dat de oudere in een groep kan functioneren
en gemotiveerd is voor een behandeling.
Werkwijze
Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. Bij aanvang van
de behandeling wordt een behandelplan opgesteld die door de
behandelaar met de cliënt wordt besproken en vastgesteld.
De cliënt kan een kopie van het behandelplan ontvangen.
Aanmelding
Aanmelding geschiedt via de huisarts, interne verwijzers van
Dijk en Duin, de PAAZ, de eerstelijns-psychologen of vrijgevestigde
psychotherapeuten/psychiaters.
Team samenstelling
De deeltijdbehandeling voor ouderen heeft een multidisciplinair
team bestaande uit een psychiater, psychologen, psychotherapeut,
psychiatrische verpleegkundigen, systeemtherapeut, programmacoördinator, activiteitenbegeleiders, maatschappelijk werker, sociaal
psychiatrisch verpleegkundigen, geestelijk verzorger en
PIT verpleegkundige (psychiatrisch intensieve transmurale zorg).
Hulpaanbod
De deeltijdbehandeling heeft een breed hulpaanbod te weten:
preventie, consultatie, diagnostiek, behandeling, begeleiding
en zorgbemiddeling.
Kosten
De kosten worden tot op heden vergoed door de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), met uitzondering van vervoerskosten.
Contact
Het team Ouderen Ambulant is bereikbaar op maandag t/m vrijdag
tussen 08.30 en 17.00 uur.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards