PowerPoint-presentatie

advertisement
Presentatie Stichting
Bootvluchteling
Inhoud
• Inleiding
• Algemeen over de stichting
• Werkwijze (verkenning, opzetten team etc.)
evt. opbouw organisatie
• Status per eiland
• Hoe te helpen – als vrijwilliger
• Doneren
Algemeen
• Stichting bootvluchteling zet zich in op al die
plaatsen waar bootvluchtelingen aankomen,
acuut hulp nodig is en de nood het hoogst.
• Opgericht op 7 mei 2015
• Opzet organisatie
•
•
•
•
Directeur en oprichter Annerieke Berg
Drie-koppig bestuur
27 werknemers
Tot februari 2016 zijn er al 600 vrijwilligers voor
Stichting Bootvluchteling op pad geweest.
Werkwijze
• Per werkplek wordt gekeken wat er nodig is.
• Op die behoefte wordt ingespeeld en worden
de juiste vrijwilligers en hulpmiddelen geregeld.
• De lijnen met Nederland zijn kort en hulp wordt
indien nodig snel aangepast.
Lesbos
Lesbos
• Op het eiland Lesbos is in juli 2015 gestart met
een hulp estafette. De vluchtelingen moesten
na aankomst 70 km lopen voor het eerste
meldpunt. Zij werden hierbij begeleid en er
werd gekeken hoe hulp beter geboden kon
worden.
• Vervoer en vrijwilligers werden geregeld
• Honderden vrijwilligers kwamen naar Lesbos
om hulp te bieden. De meest kwetsbare
groep(kinderen, ouderen, zieken en
zwangeren) in de eerste plaats.
Lesbos
Medisch team
Medisch team
• Veel vluchtelingen werden van de
verdrinkingsdood gered. Medische zorg is hard
nodig. Het eiland kan de medische zorg zelf
niet voldoende bieden en Stichting
Bootvluchteling heeft een flink medisch team
met artsen en verpleegkundigen. Mede door
giften kon de stichting een medische mobiele
post aanschaffen.
Reddingsmissie
Reddingsmissie
• Vanaf 1 december 2015 kan Stichting
Bootvluchteling ook op zee mensenlevens
redden.
• De reddingsmissie werkt met gediplomeerde
schippers en lifeguards die in goed overleg met
de kustwacht vluchtelingen begeleiden tijdens
hun gevaarlijke overtocht.
Kos
Kos
• Begin augustus 2015 startte er een team op
Kos
• Ruim 90 vrijwilligers hebben zich ingezet om
de vluchtelingen op te vangen, te voorzien van
droge kleding en fruit en water uit te delen.
• Er werd goed samengewerkt met andere
organisaties
• In februari 2016 konden we de zorg op Kos
afronden.
Athene
Athene
• In Oktober 2015 zijn we begonnen met hulp
bieden in Athene. Athene is de doorstroomstad
voor vluchtelingen die van de verschillende
eilanden komen.
• Het team bestaat dagelijks uit 12 vrijwilligers.
• Er wordt gewerkt op het victoriaplein en bij de
haven. Ook werken we samen met Farus die
een opvang runnen voor minderjarige
alleenreizende kinderen.
Athene
Leros
Leros
• Begin Oktober 2015 start er een team op Leros.
• Vluchtelingen worden vanaf het militaire eiland
Farmakonisi naar Leros gebracht. Op Famakonisi
zijn geen voorzieningen en hebben vluchtelingen
soms dagen geen eten en drinken gehad.
• Op Leros werken de vrijwilligers samen met de
(lokale) organisaties de taken bestaan uit:
• Het verzorgen van ontbijt in het kamp. Schoonhouden
van het kamp
• Zorg dragen voor de moeder/kind villa voor de
kwetsbaarste vluchtelingen. Dat betekent bijvoorbeeld
babymelk maken en sorteren en uitdelen kleding
Samos
Samos
• Per 10 februari start Stichting Bootvluchteling
ook op Samos na een uitnodiging van de
UNHCR.
Steun
• Stichting Bootvluchteling blijft op zoek naar
geschikte vrijwilligers. Lijkt het je mooi om op
pad te gaan als
•
•
•
•
•
Arts
Verpleegkundige
Schipper
Lifeguard
Algemeen vrijwilliger?
• Kijk dan op bootvluchteling.nl/meehelpen
Steun ons:
Wilt u ons werk financieel steunen?
Doneren kan op:
NL97 RBRB 0918 9326 37
t.a.v. Stichting Bootvluchteling
Of via de doneerbutton op de site:
bootvluchteling.nl
Op facebook geven we
dagelijks een update over
ons werk.
Fijn als u ons volgt.
Download