Gebed bij de opening vd Schrift Gebed Gebed om

advertisement
Gebed bij de opening v.d. Schrift
Gebed
God van ons hart,
wanneer uw Woord naar ons opengaat,
bedenken wij ons in stilte...
Getrouwe Vader, U betuigt ons uw liefde.
U blijkt er alles voor over gehad te hebben.
Maar juist zo werd U kwetsbaar in ons midden.
Want liefde kan niet zomaar alles.
Terwijl wij zoeken naar een God die kan
aanvullen wat ons nog ontbreekt
of die kan voorkomen dat wij
in de problemen of in de misère terechtkomen,
gaat U uw eigen weerloze weg in uw zoon.
En wij haken dus af,
want zo kennen wij U niet,
willen wij U niet kennen.
Geef ons dat wij die liefde van U
voor ons zó belangrijk vinden
dat we ook die tweede mijl meegaan
op de kruisweg.
En dat ook waar we geen woorden hebben
trouw blijven, bij U en de mensen.
En schenk ons dan
in die liefde van de lange adem aan elkaar,
als zusters en broeders, als moeder en zoon,
opdat we samen sterk mogen zijn
in volgehouden liefde tot het bittere einde.
Amen
...misschien zijn onze ogen wel blind geworden
bij alle beelden die zich aan ons opdringen...
...misschien zijn onze oren wel doof geworden
bij alle lawaai dat ons leven onrustig maakt...
...misschien is onze mond wel verstomd
bij alle woorden die wij onbedachtzaam spreken...
...misschien zijn onze handen stram
bij alle grijpen naar schijnbaar geluk...
Daarom bidden wij U: zuiver ons hart,
vernieuw ons leven in het Licht van uw Geest,
leer ons verwachtend uitzien naar Hem,
Jezus Messias, uw Zoon,
die onze vrede is.
Hij redt ons tot werkelijk leven,
onbevreesd, vol van genade,
vol van geloof, hoop en liefde.
Amen.
ds. A.W. Berkhof ,
uit: Kruiswegen, Woord op Zondag 2005
Ad van Noord
Gebed van de week, zondag 25 februari 2007
Gebed van de week, zondag 4 maart 2007
Gebed van de week, zondag 11 maart 2007
Gebed van de week, zondag 18 maart 2007
Ad van Noord
Yolanda Verburg
Of kun je dat alleen
als ik wil zien en horen?!
God, red mij!
Voor jou kan ik
niets verbergen,
maar ik ben te bang
om mij te laten zien.
Ik maak mij blind en doof
God, ik ben bang
voor mijn toekomst,
voor mijn leven,
maar ik ben te bang
om daarbij stil te staan.
God, waarom laat je me in de steek?
Of ben ik het
die jou in de steek laat?
God, waar ben je?
Of zeg jij tegen mij:
waar ben jij?
Gebed om openheid
Heer Jezus Christus,
in licht en donker van ons bestaan
trekt U met ons mee.
Bij dag en nacht bent U voor ons
een betrouwbare gids.
U breekt heen door het duister
van onze wanhoop.
Wanneer wij lijden
staat U aan onze zijde.
Wanneer vreugde ons deel is,
deelt U in dat licht.
Zo bent U voor ons:
Vriend, Broeder, Reisgenoot.
Wij bidden U:
vervul ons met hoop
die leven doet.
Doe ons mensen zijn,
levend naar uw hart.
Vergeef ons de schade
die wij onszelf en anderen aandoen
en breng ons leven, breng ons terecht.
Hoor zo ons bidden
in uw trouwe Naam.
Amen.
Hoor zo ons bidden
Wij aanbidden U, Jezus onze Heiland,
U hebt de dood overwonnen door het kruis.
U bent de steen, door de bouwers verworpen
U bent de hoeksteen geworden:
maak van ons allen levende stenen van uw Kerk.
Mens Jezus die ons aanziet met de ogen van God
voor wie onreinheid geen reden is tot afweer
maar tot reiniging
voor wie schild geen reden is tot vergelding
maar tot vergeving
voor wie vijanden niet overwonnen moeten worden
maar verzoend
voor wie recht niet iets is om te hèbben
maar om te géven
voor wie zwakheid geen reden is tot falen
maar invalspoort voor Gods kracht
voor wie andermans fout geen verontschuldiging
is voor eigen kwaad
maar reden te gebed
voor wie het Zoon-Gods-zijn niet ex-clusief
mocht blijven
maar allen wil in-sluiten
Jezus: de liefde van Gods hart
God-van-mensen met lijf en ziel,
vlees en bloed
voor nu en altijd
om ons te maken tot mensen-van-God
met hart en ziel
van nu tot in het Koninkrijk: zijn toekomst
waarheen we ons met verlangen uitstrekken
MARANATHA!
Gebed op Pasen
Mens Jezus voor wie...
Gebed van de week 15 april 2007
Gerd Kelling
uit: Valt er nog wat te vieren
Wij bidden U voor de Christenen,
dat zij leven in de vreugde van uw Opstanding,
dat zij door hun wederzijdse liefde
het zichtbare teken zijn van uw aanwezigheid.
Wij bidden U voor allen die dienen in de Kerk,
dat zij door de viering van uw Opstanding
met allen die van harte in U willen geloven,
gesterkt worden tot uw dienst.
Wij bidden U voor de leiders van de volken,
dat zij hun taak met liefde uitoefenen,
als dienaars van gerechtigheid en vrede.
Wij bidden U voor allen die lijden
door ziekte, rouw, ouderdom, verbanning,
dat uw Opstanding voor hen altijd weer
een krachtige steun en toeverlaat is.
Opgestane Jezus, in hoogte en diepte van ons leven
zijn uw Woord en Sacrament ons tot een licht.
Deze dag en al onze dagen. Amen.
Taizé
Gebed van de week, zondag van Pasen, 8 april 2007
Gebed van de week, zondag 25 maart 2007
Gebed van de week, zondag 1 april 2007
Alfred C. Bronswijk
Heer, geef mij een hart,
zo bid ik U in Jezus' Naam.
Amen.
begrijpend genoeg om anderen te leiden,
blij genoeg om vreugde te schenken,
gelovig genoeg om Uw navolger te zijn.
bescheiden genoeg om trots te vermijden,
optimistisch genoeg om tegenslag te overwinnen,
doortastend genoeg om de tijd te gebruiken,
hard genoeg om geweld te keren,
vreedzaam genoeg om twist te beslechten,
nederig genoeg om de minste te willen zijn,
zacht genoeg om pijn aan te voelen,
moedig genoeg om onrecht te bestrijden,
waarachtig genoeg om leugens te doorzien,
sterk genoeg om zorgen te kunnen dragen,
groot genoeg om kleinzieligheid te weerstaan,
open genoeg om niemand buiten te sluiten,
Sytze de Vries
Maak ons dan stil en aandachtig,
met de ogen en harten gericht op Hem,
de Koning die ons diende,
de Heer die zich met ons deelde.
In zijn Naam bidden wij, al onze dagen.
Amen.
Zo hield uw Zoon vast aan U,
en hebt U Hém
niet losgelaten.
Wanneer zullen wij dan
zijn spoor volgen,
zijn kruis opnemen
en een nieuw geluk,
een nieuw vertrouwen vinden?
Aan ons allen
wilt U zo een weg wijzen,
gunt U ons een bestemming,
brengt U ons leven terecht.
Gebed
Gebed op Palmzondag
Heer, geef mij een hart...
Heer, onze God,
door nacht en ontij,
door dood en donker,
bent U uw volk voorgegaan.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards