Seminarie van een halve dag georganiseerd door de FOD Sociale

advertisement
Seminarie van een halve dag georganiseerd door de FOD Sociale
Zekerheid



Plaats : Conferentiezaal van de Rijksdienst voor pensioenen, Europa Esplanade, 1060
Brussel (Station Brussel-Zuid)
Datum: Maandag 12 januari 2015
Duur : van 9 uur tot 14 uur (lichte maaltijd inbegrepen)
Veel langer leven en actief blijven.
Sociale, demografische en gezondheidsperspectieven.

9.00 uur – 9.10 uur. Onthaal per Koen Vleminckx, FOD Sociale Zekerheid.

9.10 uur – 9.40 uur. Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Herman Van Oyen.
Evolutie van de levensverwachting in goede gezondheid in België en in de andere landen
van de Europese Unie. Het concept levensduur in goede gezondheid zal worden onderzocht
onder andere vanuit het oogpunt van andere sociale indicatoren (evolutie in de tijd,
Europese vergelijking, Europese doelstelling voor een twee jaar langere levensverwachting
in goede gezondheid,…).

9.40 uur – 10.10 uur. Federaal Planbureau, Marie Vandresse. Toekomstige evolutie van de
levensverwachting: invloed van verschillende scenario's op indicatoren van de vergrijzing
van de bevolking in België en in zijn drie Gewesten tegen het jaar 2060. Demografische
vooruitzichten zullen namelijk uitgaan van een snellere toename van de levensverwachting.

10.10 uur – 10.40 uur. FOD Sociale Zekerheid, Didier Coeurnelle. Vooruitzichten inzake
snelle verlenging van de levensduur in goede gezondheid en gevolgen op het gebied van de
sociale zekerheid. Welke medische en wetenschappelijke factoren zouden de
levensverwachting snel kunnen doen toenemen? Wat zouden dan de mogelijke gevolgen
kunnen zijn voor de kosten van de geneeskundige verzorging, voor de pensioenkosten?

10.30.40 uur – 11 uur. Koffiepauze

11 uur – 11.30 uur. École de santé publique, Myriam De Spiegelaere. Langer leven en
actief blijven ongeacht het inkomen? Sociale en demografische factoren die de
levensverwachting en de levenskwaliteit van ouderen in het Brusselse gewest beïnvloeden.
Verleden en perspectieven.

11.30 uur – 12 uur. INSERM, Frankrijk. Jean-Marie Robine. Demograaf en epidemioloog.
Levensjaren in goede gezondheid bijwinnen. Evolutie van de kosten voor geneeskundige
verzorging bij ouderen per leeftijdsgroep en tijdens hun laatste levensjaren. Vooruitzichten
in Frankrijk en in Europa bij een trage en bij een snelle toename van de levensverwachting
in goede gezondheid.

12 uur – 12.30 uur. Gezondheid & Lang leven. Frankrijk. Edouard Debonneuil.
Demografische, economische en medische benadering in Frankrijk en in de Verenigde
Staten van de bevolking van 60-plussers en 80-plussers binnen 20, 30 en 50 jaar (2035,
2045, 2065). Gevolgen op het gebied van pensioenen, gezondheidskosten, verzekeringen.
Vooruitzichten van het wetenschappelijk onderzoek over langer leven.

12.30 uur – 13 uur. Vragen – Commentaar – Debat – Animatie Didier Coeurnelle.

13.00 uur – 13.15 uur. FOD Sociale Zekerheid. Slotwoord en perspectieven. Koen
Vleminckx.

13.15 uur – 14.00 uur. Lunch (walking dinner).
Download