Producten / diensten

advertisement
Tarievenlijst adviesdiensten
Producten / diensten
Inclusief BTW
€ 350,00 per jaar (ex BTW)
Onderhoudsabonnement
Jaarlijkse onderhoudscheck, inclusief 2 uur t.b.v. kleine herstellingen,
Geen voorrijdkosten, 10% korting op materiaal en arbeidsuren bij
grotere herstellingen
€ 235,00
Aankoopkeuring
De prijs geldt voor een aankoopkeuring die maximaal 2 uren duurt. In
verreweg de meeste gevallen zal dat voldoende tijd zijn. Voor
keuringen die langer duren, geldt vanaf het derde uur het uurtarief.
Reistijd en rapportage inbegrepen.
€ 235,00
Opleverkeuring
De prijs geldt voor een opleverkeuring die maximaal 2 uren duurt. In
verreweg de meeste gevallen zal dat voldoende tijd zijn. Voor
keuringen die langer duren, geldt vanaf het derde uur het uurtarief.
Reistijd en rapportage inbegrepen.
Bouwkundig advies bij bouw en verbouwing
uurtarief
€ 185,€ 185,Afhankelijk van omvang
opdracht
Kosten worden
gerestitueerd bij verlenen
opdracht.
Beoordeling offerte (op kantoor)
€ 70,Alle genoemde diensten
 Bouwexploit
zijn tegen uurtarief
 Begeleiding aanvraag bouwvergunning
 Keuring en raming kosten van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (ca 1 a twee uur bij
woningen) en reiskosten
(uurtarief)
 Keuring en raming kosten verbouwing tbv gebruiksvergunning,
inclusief advisering over materialen
 aanvraag splitsing (uurtarief)
reiskosten (feitelijk aantal
 opstellen meerjarig onderhoudsplan
kilometers minus 60
 advisering minimalisatie onderhoudskosten
kilometer) x € 0,28 per km
 rendementsberekening onderhoudsinvestering (wegen de kosten
exclusief BTW
van de technische aanpassing op tegen de huurstijging of
onderhoudskostendaling)
Puntentelling
Mutatiekeuring
Opstellen verbouwingsplan
Download