Gesina Christina Spier-Pullen - Familieberichten op internet

advertisement
Na een strijdbaar leven is rustig van ons heengegaan onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder
Gesina Christina Spier-Pullen
Stien
weduwe van Jo Spier
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Draagster van het Kruis van Verdienste,
eerste klas van de Bonds Republiek Duitsland
28 november 1918
Amsterdam
5 juni 2011
Heerhugowaard
kinderen
kleinkinderen
achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Joke de Graaf
Paradijsvogel 19
1704 WP Heerhugowaard
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
woensdag 8 juni van 19.30 tot 20.15 uur in het
rouwcentrum Dreef 21, Heerhugowaard.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 10 juni om 12.00 uur in crematorium “Westerveld,” Duin en Kruidbergerweg 2-6, Driehuis.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer aldaar.
Download