Jullie zijn het licht van de wereld

advertisement
Jullie zijn het licht van de wereld
Matt. 5:14-16
In Christus zijn we:
- uitverkoren
- geliefd
- geheiligd
Onze roeping:
Jullie zijn het licht van de wereld
Onze opdracht:
De liefde van God
praktisch zichtbaar laten zijn
De liefde van God wordt zichtbaar door:
-
oprechte bewogenheid en meeleven
vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid
betrouwbaarheid
geduld hebben met elkaar
rekening houden met elkaar
elkaar verdragen en elkaar vergeven
Download