Natuurkunde HAVO 3 Hoofdstuk 7 “Elektromagnetisme” Versie A

advertisement
Natuurkunde HAVO 3 Hoofdstuk 7 “Elektromagnetisme”
Versie A
• Het betreft een 50 min toets. Leerlingen met verlenging slaan opg. 7, 8 en 10 over.
• Let erop dat je juist afrondt!
Opgave: Condensatormicrofoon
De capaciteit C van een condensator hangt af van de afstand d tussen de twee plaatjes in de
condensator: hoe kleiner d, hoe groter C.
1) Hoe ziet de formule voor C eruit?
A. C = getal · d
B. C = getal · d²
C. C = getal / d
D. C = d / getal
(1-T2)
Opgave: Wisselspanning
In de figuur hiernaast zie je een wisselspanning van 2 V getekend. De spanning varieert dus
tussen +2V en -2V.
2) Hoe groot is de frequentie?
(4-T1)
3) Teken de wisselspanning wanneer we de frequentie halveren.
(3-T2)
Opgave: Ideale Transformator
Een ideale transformator is aan de primaire kant aangesloten op een wisselspanning van 24 V.
Het aantal windingen is daar 40. Aan de secundaire kant blijkt de spanning 3,0 V te zijn.
4) Hoeveel windingen heeft de secundaire kant?
(3-T1)
Opgave: Deurbel
In de praktijk zijn transformatoren niet ideaal. Dit betekent dat het secundaire vermogen altijd kleiner is
dan het primaire vermogen.
Op de primaire spoel van een NIET-ideale transformator voor een deurbel staat een spanning van 230 V
en een primaire stroomsterkte van 65 mA. De secundaire spanning is 12V. De transformator laat een bel
van 8,0 W werken.
5) Bereken het rendement van de transformator.
(4-I)
Opgave: Luidspreker
Peter wil de frequentiekarakteristiek bepalen van een luidspreker. In de tabel op het
antwoordblad staan de resultaten van zijn metingen.
6)
Teken op het antwoordblad de frequentiekarakteristiek van de luidspreker. Let
erop dat je de frequenties eerst moet omrekenen.
7)
Leg uit of deze luidspreker geschikt is voor lage tonen, hoge tonen of juist het
middengebied.
8)
Waarom heeft het weinig zin de luidspreker door te meten bij nog lagere en
nog hogere frequenties?
(2-T1)
(2-R)
(1-T1)
Opgave: Binair
Schrijf de volgende vier decimale getallen als een binair (computer) getal.
Geef het antwoord in 8 bits!
9)
16, 39, 135, 255
Schrijf de volgende vier binaire getallen als een decimaal getal.
10)
00001011, 11001010, 00001101, 00001100
(4-T1)
(4-T1)
Antwoordblad:
Naam: ……………………………………………………………………………………..
frequentie
(kHz)
geluidsniveau(dB)
0,0100
50
0,0200
63
0,0500
74
0,100
83
0,200
91
0,500
91
1,00
91
2,00
91
5,00
86
10,0
73
20,0
58
50
Klas:………………………
500
5000
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards