Nederland tijdens WO1

advertisement
Je eigen krant
maken!
Druk je krant af
en deel hem uit!
Stuur je krant
door naar
anderen
3
2/3
4/5
Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3
zondag 11 juni 2017 | Zelfkrantmaken.nl , je eigen krant maken, sinds 2008 | Gratis editie voor geheel Nederland
Oorlogskrant
Aanleidingen en oorzaken
door Jan van het Goor
De koning van Oostenrijk, Frans
Ferdinand ging samen met zijn
vrouw voor bezoek naar Sarajevo, in
de provincie Bosnië-Hercegovina
van het land Servië. Er waren daar
leden van de bende ?De zwarte hand?
die een moord wouden plegen op
Frans Ferdinand. Toen het eerder de
dag al een van de leden mislukte was
meneer Princip net buiten toen de
auto met Frans Ferdinand onderweg
naar zijn geraakte officier in het
ziekenhuis ging. De student pakte
zijn pistool en schoot hem dood en
zijn vrouw was ook geraakt en stierf
ook. Daarna bleef het enkele weken
stil. Wenen ging met Berlijn
overleggen en kwamen eruit dat ze
zichzelf moesten gaan beschermen.
Wenen stelde Servië er op aan en de
zaak moest helemaal onderzocht
worden.
Servië
moest
de
verantwoordelijkheid van de aanslag
op zich nemen en Oostenrijkse
politieagenten in het land laten
komen. Het land kon overal mee
leven maar niet dat ze Oostenrijkse
agenten moesten binnen laten,
hierdoor voelde ze zich niet
zelfstandig en afhankelijk. Ze konden
ook op minder plekken het leger
verdedigen, maar dat deed Oostenrijk
ook. Alles wat ze samen in de
maatschappij
deden
werden
verbroken door Oostenrijk.
Nog op de zelfde dag was er tijdens
een gesprek in Rusland verklaard dat
ze Servië met militairen gingen
steunen. Een paar dagen later werd de
hoofdstad van Servië, Belgrado,
beschoten door Oostenrijk. In
Rusland was de het goedgekeurd om
op meer plaatsen soldaten neer te
zetten, maar kreeg een brief van
Duitsland. Iets later werd door
Duitsland de oorlog met Rusland
verklaard, Frankrijk Duitsland wou
een vrije doortocht door België naar
Frankrijk, maar België wou dat niet
en er werd nog oorlog verklaard.
WO1
Het Verenigd koninkrijk ging ook
tegen Duitsland vechten. De oorlog
was begonnen.
Nederland
tijdens WO1
door Joris Polhaar
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak
was er al een strijd tussen sommige
landen zoals:
Groot-Brittannië,
Duitsland,
Frankrijk, Rusland en Amerika,
Oostenrijk-Hongarije, Italië en Japan.
Er was ook niet echt een land die de
baas was, de vs. had de beste
economie maar groot- Brittannië had
het grootste leger en Duitsland het
sterkste leger.
Vanaf 1870 waren landen die gingen
samenwerken
in
bondgenootschappen.
Als
eerst
gingen de landen in Midden-Europa
samenwerken en later gingen de
andere landen ook samenwerken.
Amerika was in 1914 het enige land
die geen bondgenootschap had.
Iedereen was ook bang voor een
oorlog want als er een oorlog zou
komen zou het een hele grote oorlog
worden omdat het dan een soort van
domino effect zou worden omdat
iedereen bondgenoten had.. Dat
gebeurde
ook
toen
Oostenrijk-Hongarije Servië in 1914
de oorlog verklaarde
Er waren 2 bondgenootschappen,
de Geallieerden en de Centralen.
Bij de Geallieerden hoorden de landen Frankrijk,
Rusland, Engeland, Italië, Portugal en Servië. Bij de
Centralen
hoorden
de
landen
Duitsland,
Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en het Ottomaanse
Rijk.
NEDERLAND TIJDENS WO1
Nederland was in de Eerste Wereldoorlog neutraal
gebleven. Eigenlijk had Nederland wél aangevallen
moeten worden, want Nederland was belangrijk voor
de bescherming van de aanval van de Duitsers door
België. Maar door veranderingen in het plan, bleef
Nederland gelukkig buiten schot. Toen het duidelijk
werd dat er oorlog zou uitbreken, maakte Nederland
zijn leger ook gereed. Alle mannen tot 40 jaar die ooit
in dienst waren geweest, moesten weer het leger in.
weetjes
door Thomas Steenbergen
Wist je dat de extreme weer
omstandigheden in de loopgraven
vele slachtoffers maakten ?
Wist je dat in de loopgraven
ongedierte een andere grote vijand
was ?
Wist je dat tijdens de eerste
wereldoorlog meer dan 100.000
postduiven werden ingezet ?
door Thijs Lagemaat
Het was dan voor veel mannen een
verrassing om in dienst te worden
geroepen. Na de spanning van de
eerste dagen nadat ze opgeroepen
waren, brak er een lange periode
van wachten en verveling aan. Men
probeerde alert te blijven door
oefeningen. En soms kwam de
koningin ook op bezoek.De
Duitsers
probeerden
de
mogelijkheid om van België naar
Nederland te vluchten onmogelijk
te maken. Langs de hele grens
kwam een muur van prikkeldraad
onder dodelijke stroom te staan.
Bijna 200 km lang en 2 meter hoog.
Het draad liep door dorpen en
bossen, over weilanden, landerijen
en beken; zelfs laag over de brede
Maas was de draad gespannen.
Wie de draad aanraakte was dood.
Dat overkwam onvoorzichtige
Nederlandse soldaten en burgers.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards