1 - bioplein.nl

advertisement
Meerkeuzevragen PGO Medische Microbiologie
Casus 4 (Groep 4)
Het bedenken van vragen bij deze taak bleek moeilijk en dat kan ik mij goed voorstellen. Ik
heb besloten twee tot drie van de onderstaande vragen in het tentamen te verwerken. Ik
hoop op begrip bij de leden van groep 4! Ik zal voor volgend jaar voorstellen deze PGO-taak
niet meer te gebruiken, wegens onvoldoende uitdaging.
Vragen over parasieten:
1. Waar in het lichaam komen parasieten het lichaam binnen?
A. Oraal en via de luchtwegen
B. Via de huid en oraal
C. Via de huid en via de luchtwegen
D. Zowel oraal, als via de huid, als via de luchtwegen
2. Wat zijn de ziekteverschijnselen wanneer een patiënt een parasiet heeft?
A. Diarree, overgeven en zeer hoge koorts
B. Pijn in de gewrichten, bloed bij braken en in de feces
C. Diarree, winderigheid en pijn in de buik
3. Welke bewering(en) is/zijn JUIST?
I. Een parasiet nestelt zich op 1 plek
II. Een parasiet zwermt rond
A. I is juist
B. II is juist
C. I en II zijn beiden juist
D. I en II zijn beiden onjuist
4. Welke bewering(en) is/zijn JUIST?
I. Parasieten kunnen voorkomen in het verteringsstelsel.
II. Parasieten kunnen voorkomen in de bloedbaan.
III. Parasieten kunnen voorkomen in het lymfestelsel.
A. I is juist
B. II is juist
C. III is juist
D. I en II zijn juist
E. II en III zijn juist
F. I en III zijn juist
Vragen over amoeben:
5. Hoe groot zijn amoeben?
A. Kleiner dan 30 µm
B. 30-800 µm
C. 800 - 2000 µm
D. Groter dan 2000 µm
6. Waar in het lichaam bevinden amoeben zich?
A. Dikke darm
B. Dunne darm
C. Maag
D. Lever
7. Wanneer treden de ziekteverschijnselen op bij besmetting met een amoebe?
A. Na enkele uren
B. Na enkele dagen
C. Na enkele weken
D. Na enkele maanden
8. Hoe beschermen amoeben zichzelf?
A. Door middel van cysten
B. Door een slijmlaag
C. Door hun stevige celwand
D. Ze komen zoveel voor dat zij zich niet hoeven te beschermen
9. Welke bewering(en) is/zijn JUIST?
I Amoeben bewegen zich voort dmv flagellen
II Amoeben bewegen zich voort dmv cilia
III Amoeben bewegen zich voort dmv pseudopoden
A. I is juist
B. II is juist
C. III is juist
D. I en II zijn juist
E. I en III zijn juist
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards