Oefenvragen hoofdstuk 6

advertisement
Oefenvragen Web Hoofdstuk 6
1
Tot welke laag in het OSI-model behoren de Wide Area Netwerken (WAN’s)?
A Laag 2
B Laag 3
C Laag 4
D Laag 7
2
Welke OSI-laag is verantwoordelijk voor de hertransmissie van een bericht?
A Laag 2
B Laag 3
C Laag 4
D Laag 7
3
Wat is de naam van een standaard, die de uitwisseling van electronische gegevens tussen computers regelt?
A EDI
B EDIFACT
C MHS
4
Beschouw de volgende bewering.
Het opbouwen van een virtueel circuit in een netwerk behoort tot de netwerklaag van het ISO-OSI model.
Is deze bewering juist?
A Ja
B Nee
5
In een netwerk worden de gegevens gecomprimeerd verstuurd. Op welke laag van onderstaande gegeven lagen van
het ISO- OSI model is het effect van zoveel mogelijk gegevens comprimeren het grootst?
A Netwerklaag
B Transportlaag
C Sessielaag
D Presentatielaag
E Applicatielaag
6
Zie figuur 6.1 voor een tekening
LAAG N+1
LAAG N+1
LAAG N
LAAG N
LAAG N-1
LAAG N-1
Figuur 6.1
Twee entiteiten in dezelfde laag N van het ISO- OSI model communiceren met elkaar via een:
A Service
B Interface
C Protocol
D Service Access Point
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards