Links naar relevante websites

advertisement
Links naar relevante websites
Hieronder staat een aantal links naar andere websites, waarvan wij denken dat ze
relevante informatie bevatten voor patiënten met hoofd/hals tumoren, hun hulpverleners
en naasten.
De inhoud van de informatie die u via deze links vindt valt buiten de
verantwoordelijkheid van de subafdeling Hoofd/Hals chirurgie van de afdeling KNO,
ErasmusMC.
U kunt zowel op het logo als op de onderstreepte titel klikken om naar de gewenste
website te gaan. Deze wordt geopend in een nieuw 'venster'.
De Nederlandse Kankerbestrijding
Algemene informatie voor het
publiek over verschillend
aspecten van de
kankerbestrijding in Nederland.
Met o.a. informatie voor
patiënten over de nieuwste
ontwikkelingen, preventie,
behandeling, begeleiding en
wetenschappelijk onderzoek.
Stichting Klankbord
Stichting Klankbord is er voor
mensen met kanker in het
hoofd/hals gebied, hun naasten
en/of andere geïnteresseerden.
Doelstelling is: Lotgenoten en
naastencontact bevorderen,
ervaringen bundelen, kennis te
ordenen en toegankelijk te
maken voor iedereen die daar
belangstelling voor heeft.
Patienten vereniging NSvG
(stembandlozen)
De NSvG is als
patiëntenvereniging actief voor
iedereen die een laryngectomie
moet ondergaan of achter de rug
heeft. Daarnaast wil zij ook
aanspreekpunt zijn voor partners
en familie. De Stichting geeft
tevens voorlichting aan
beroepsgroepen en overige
belangstellenden.
Nederlandse Federatie van
Kankerpatiënten
De website van de Nederlandse
Federatie van Kankerpatiënten
(NFK).
Informatie over de NFK en de 23
bij haar aangesloten
patiëntenverenigingen. Deze
verenigingen bieden
lotgenotencontact aan en
informatie rond bepaalde vormen
van kanker of een bepaalde
problematiek. De NFK biedt
informatie m.b.t. collectieve
belangenbehartiging van (ex)patiënten.
Via deze website vindt u ook
informatie van:


Nederlandse Stichting voor
Gelaryngectomeerden
Stichting Klankbord
Familiehuis Daniel den Hoed
Kliniek
Het Familiehuis is een apart
staand gebouw op het terrein van
de Daniel den Hoed kliniek om
partners, gezinsleden,
familieleden en vrienden van
patiënten verblijfsmogelijkheden
te geven: dicht bij de patiënt,
maar wel buiten de sfeer van het
ziekenhuis. Het Familiehuis is er
ook om tot rust te komen en om
even niet geconfronteerd te
worden met de medische kant
van het verblijf.
Vereniging van integrale
kankercentra
Informatie over de 9 integrale
kankercentra in Nederland. De
kankercentra richten zich met
name op de hulpverleners en
beleidsmakers in de oncologie, in
ziekenhuizen en in de eerste lijn.
Integraal Kankercentrum
Rotterdam
Het Integraal Kankercentrum
Rotterdam (IKR) is een netwerk
voor kennis en kwaliteit op het
gebied van de oncologische zorg
in Zuidwest-Nederland. In dit
netwerk werken organisaties die
betrokken zijn bij de zorg voor de
patiënt met kanker, nauw samen.
Algemene Nederlandse
Gehandicapten Organisatie
Informatie en advies voor
mensen met een handicap,
chronisch zieken en
arbeidsgehandicapten.
De Algemene Nederlandse
Gehandicapten Organisatie
(ANGO) is een actieve, algemene
belangenorganisatie van, voor en
door mensen met een handicap,
chronisch zieken en
arbeidsongeschikten.
Breed Platform Verzekerden en
Werk
Informatie voor mensen die
moeilijkheden ondervinden bij
werk en verzekeringen in verband
met gezondheidsproblemen in
verleden of heden. Hiervoor is
tevens de Helpdesk Gezondheid,
Werk en Verzekeringen opgezet.
Stichting Volksgezondheid en
Roken
Informatie over de nationale
organisatie voor voorlichting over
roken en de gezondheidsrisico's
daarvan. Hulp bij het stoppen
met roken, advies op maat om te
stoppen met roken en veel
gestelde vragen.
Stichting Diagnose Kanker
Op deze website vindt u een
groot aantal links naar
internetpagina's met informatie
over verschillende vormen van
kanker.
Digitaal Ziekenhuis
Actuele nieuwsberichten met
daarnaast informatie over
ziektebeelden, patiëntenorganisaties, medicijnengids en
een vraag en antwoordrubriek.
Engelstalige sites
National Cancer Institute
Zeer uitgebreide site, vooral gericht op
Amerika, met informatie over o.a. vormen van
kanker, literatuurinformatie, laatste nieuws en
verwijzingen naar talloze sites. Deze link gaat
direkt naar informatie over hoofd/hals kanker.
Voice Center at Eastern Virginia Medical School
Deze website gaat over aandoeningen van de
stem en het strottenhoofd.
Radiotherapie Academisch Ziekenhuis
Rotterdam
Download