Het Facilitair Bedrijf

advertisement
Het
Facilitair
Bedrijf
Innovatievriendelijk aanbesteden
door het Facilitair Bedrijf
Het Facilitair Bedrijf
Administrateurgeneraal
Stafdiensten
Afdeling
ICT en
Beleid
Afdeling
Centrale
Facilitaire
Diensten
Afdeling
Vastgoed
Afdeling
Bouwprojecten
Relatiebeheer
Afdeling
Technisch
Beheer
Afdeling
Aankoopcentrale
en Overheidsopdrachten
Afdeling
Regionale
Dientsverlening
Doelstellingen Beleidsnota
Bestuurszaken 2014-2019 (1)
Opzetten van een gemeenschappelijke aankoopcentrale
Samenbrengen van de economische, juridische en technische
expertise
Werken vanuit een portfoliobenadering
Hanteren van een end-to-end projectaanpak
Generiek aanbod (facilitair & niet-facilitair)
Doelstellingen Beleidsnota
Bestuurszaken 2014-2019 (2)
Professionaliseren van het aankoopbeleid en de
overheidsopdrachtenpraktijk in de Vlaamse overheid
Bekomen van de beste prijs-kwaliteitverhouding voor alle
entiteiten
Invullen van de aspecten duurzaamheid en innovatie
Afdeling Aankoopcentrale en
Overheidsopdrachten
Afdelingshoofd
Projectteam Eprocurement
Staffuncties
Portfoliobeheerder
Aankoop
Team
Strategische
Aankoop
Team
Aankoopprojecten
Team
Ondersteuning
Beleid en
Aankoop
Team Kennis en
Advies
Juridische ondersteuning
Team Plaatsing
en Rapportering
Raamovereenkomsten
Zowel facilitaire als niet-facilitaire producten en diensten
Evolutief aanbod: afgestemd op functionele behoeften en
op feedback van klanten en op economische,
maatschappelijke en sociale evoluties
Superieure prijs-kwaliteitverhouding: belang van een goede
marktkennis en marktverkenning, benutten van
schaalvoordelen
Aanbod gekend bij de klanten
Duurzaamheid & innovatie in
raamovereenkomsten
Marktverkenning
Dialoog aanbestedende overheid en ondernemingen
Belang van KMO’s
Technische specificaties, selectie- en gunningscriteria
Duurzaamheid
Direct of indirect gerelateerd aan voorwerp van de
opdracht
Productfiches
Functionele specificaties
Voorbeeldcases HFB (1)
Elektrische wagens & hybride en CNG voertuigen
RC voor verschillende types wagens (stadwagens,
volumewagens, bestelwagens, ed.)
Ecoscores
Maaltijdcheques
Contactloos betalen
Kleinere speler(s) in de markt betrekken
Voorbeeldcases HFB (2)
Afvalophaling
Ophaling GFT & Swill
Werkplekinrichting
VAC Gent
Refurbished meubilair
Fotokopiepapier
Circulaire aankopen
Samenwerking afvalophalers & papierverkopers
Vermindering CO2-uitstoot
Download