Jaap Melessen - Presentatie Raad 26-10-2011

advertisement
Afdeling Romte
prettig eigenwijs!
Bauke Zwaagstra & Jaap Melessen
Afdeling Romte
26 oktober 2011
Wat zijn die nou aan het doen?
Even voorstellen?
•
Bauke Zwaagstra; teamcoördinator Ruimtelijke
Ordening.
•
Jaap Melessen; manager
Organisatie
•
•
•
28 medewerkers / 28,11 fte
Flexibele schil: 0,94 fte
Beleidsafdeling +
Ruimtelijke Ordening; Volkshuisvesting; Stedenbouw;
Water; Recreatie & Toerisme; Economische Zaken;
Landinrichting; Grondbedrijf; Milieubeleid;
Duurzaamheid; Civiel Techniek / ingenieursbureau;
Verkeer & Vervoer; Beleid Natuur, Groen en
Landschap; Juridische Zaken; Pacht / verhuur /
verkoop gemeentelijke eigendommen;
vastgoedregistratie / GIS, …
Liever zelf doen, dan uitbesteden
•
•
•
•
Kwaliteiten gebruiken
Medewerkersatisfactie en -ontwikkeling
Kostenbesparing
“Als je wilt dat iets goed gebeurd, dan moet je
het zelf doen”
Voordelen
•
Gemotiveerde medewerkers
• Kwaliteit
• Laag ziekteverzuim (2011 t/m 3e
kwartaal: 1,29%)
• Aantoonbare kostenreductie
• Bevordert integraal werken (Mienskip,
MBB, W&B)
• Goede uitstraling naar burgers, andere
overheden en bedrijfsleven
Ontwikkelingen in ruimtelijke plannen
• Bestemmingsplannen In Eigen beheer
• Beheersverordening
Bestemmingsplannen In Eigen Beheer
•
•
•
•
•
Aanleiding
Van onderen op
Expertise
Organisatie
Ombuigingen
Bestemmingsplannen In Eigen Beheer
•
•
•
•
Raad stelt bestemmingsplannen vast
Kwaliteit zeker niet minder, eerder beter
Handboek
Procedure
Beheersverordening
•
•
•
•
Procedure heel eenvoudig…
Inhoud: al iets minder simpel
Presentatie: matig
Pilot
Beheersverordening
Beheersverordening
Voordelen
• Snelheid
•
kosten
Nadeel
• Voor de ontwikkeling is een uitgebreide WABO
procedure nodig
Samenwerken
•
•
•
•
•
•
Geen proeftuin
Praktische insteek
Kostenbesparing / ombuigingen
Landmeten: delen van apparatuur en
gezamenlijk werkgebied
Ingenieursbureau: werken combineren
Kennismaken en visie delen
Samenwerking
Op de afdeling…
Achter de schermen…
•
Elektrische auto’s
•
Vastgoed en GIS
Vragen?
Download