Redox Elektrolyse

advertisement
Redox
 Reactie met elektronen overdracht
 Reductor staat elektronen af (levert dus elektronen)
 Oxidator neemt elektronen op (verbruikt dus
elektronen)
 Reactie verloopt alleen als de oxidator hoger staat dan
de reductor (Binas 48)
Batterij
 Twee polen, ene is reducor (minpool) andere oxidator
(pluspool)
 Elektronenoverdracht via een draad.
 VWO:
 Potentiaalverschil = verschil tussen het potentiaal van
de reductor en de oxidator
 Binas 48 ONDER STANDAARD OMSTANDIGHEDEN!
 Anders alleen experimenteel te bepalen
Elektrolyse
 Reactie als gevolg van elektrische stroom
 Gedwongen redoxreactie
 Aan de minpool zijn elektronen over
 Aan de pluspool worden elektronen onttrokken.
 Aan de minpool reageert dus een oxidator
 Aan de pluspool reageert dus een reductor
 Als er meer stoffen aanwezig zijn, reageert de sterkste
reductor of oxidator als eerste.
Opgave
 Een mengsel van zinkchloride en kwik(II)chloride
wordt opgelost en geëlektrolyseerd
 Welk metaal ontstaat aan de negatieve elektrode als
eerste, en waarom?
 Geef de halfreactie.
 Aan de negatieve elektrode reageert een oxidator.
 Aanwezige oxidatoren: H2O, Hg2+, Zn2+
 Hg2+ is de sterkste oxidator, dus die reageert als eerste
 Hg2+ + e-  Hg+
 Hg+ + e-  Hg
Voorspellen
 Schrijf de reductoren op, de sterkste reageert aan de
pluspool. Let op! Positieve ionen komen niet bij de
pluspool!
 Schrijf de oxidatoren op, de sterkste reageert aan de
minpool. Let op! Negatieve ionen komen niet bij de
minpool!
 VWO:
 De reactie verloopt alleen als de bronspanning groter is dan
het potentiaalverschil (zie Binas 48)
Voorspellen oefenen
Voorspel welke halfreacties aan de negatieve en positieve
elektrodes zullen optreden wanneer een gelijkstroom
wordt gestuurd door waterige oplossingen van:
a. koper(II)nitraat
b. Zwavelzuur
c. Nikkelnitraat
d. Aluminiumsulfaat
e. mengsel van nikkelnitraat en koper(II)sulfaat
f. nikkelbromide
a.
deeltjes bij de + pool: NO3- en H2O
(geen Cu2+ want plus en plus stoten
elkaar af!)
wat is de sterkste reductor? H2O
deeltjes aan de - pool: Cu2+ en H2O
wat is de sterkste oxidator? Cu2+
Aan de + pool:
2 H2O (l)O2 (g) + 4 H+ + 4 eAan de - pool:
Cu2+ + 2 e- Cu (s)
b.
Aan de + pool:
2 H2O (l)O2 (g) + 4 H+ + 4 eAan de - pool:
2 H+ + 2 e- H2 (g)
c.
Aan de + pool:
2 H2O (l)O2 (g) + 4 H+ + 4 eAan de - pool:
Ni2+ + 2 e- Ni (s)
d.
Aan de + pool:
2 H2O (l)O2 (g) + 4 H+ + 4 eAan de - pool:
2 H2O (l) + 2 e- H2 (g) + 2 OHe.
Aan de + pool:
2 H2O (l)O2 (g) + 4 H+ + 4 eAan de - pool:
Cu2+ + 2 e- Cu (s)
f.
Aan de + pool:
2 Br- Br2 (l) + 2 eAan de - pool:
Ni2+ + 2 e- Ni (s)
Download