Om de koolstof staaf zit bruinsteen (MnO 2

advertisement
Scheikunde vwo5
Jorik Groeneveld
H11.6
In een elektrochemische cel worden elektronen van een reductor, langs een omweg, afgestaan aan
een oxidator.
In een elektrochemische cel wordt chemische energie omgezet,
in elektrische energie.


De ‘reductor-kant’ is negatief geladen  negatieve elektrode
De ‘oxidator-kant’ is positief geladen  positieve elektrode
Doordat de ladingen in de oplossingen constant veranderen,
compenseren de ionen uit de zoutbrug dit.
KORTOM:
 De reductor staat elektronen aan de staaf af, die daardoor negatief geladen wordt.
 De oxidator neemt elektronen van de andere staaf op, die daardoor positief geladen wordt.
 Elektronen verplaatsen zich door de draad van – naar +.
 De zoutbrug maakt de stroomkring rond.
Niet-oplaadbare batterij (= droge cel)
Omhulsel van zink = negatieve pool
Koolstofstaaf = positieve pool
Zinken huls = reductor
Om de koolstof staaf zit bruinsteen (MnO2) = oxidator
Niet op te laden doordat de gevormde ionen niet meer in de buurt van de elektrode zijn.
Oplaadbare Loodaccu:
- Dit soort accu zit in een auto
- Bestaat uit meerdere cellen die in serie geschakeld zijn
- Elke cel bestaat uit:
o Twee loodplaten in een bak met zwavelzuuroplossing
 Op één plaat is een laagje lood(IV)oxide (PbO2) aangebracht
Wanneer de accu stroom levert vinden er halfreacties plaats, als hij oplaad gebeuren die halfreacties
andersom.
Oplaadbare batterijen/accu’s kun je opladen doordat bij stroomlevering aan beide polen neerslag
ontstaat die blijft zitten. In batterijen die niet oplaadbaar zijn, ontstaan stoffen die oplosbaar zijn en
zich verspreiden.
Scheikunde vwo5
Jorik Groeneveld
Andere handige dingen
Stappenplan REDOX
1. Mini-tabelletje opstellen met de aanwezige stoffen
2. Oxidator hoger dan reductor in BINAS 48
3. Bij meerdere mogelijkheden:
- Oxidator, de hoogste
- Reductor, de laagste
4. Als er hulpdeeltjes nodig zijn, moeten ze ook echt aanwezig zijn
5. Half-reacties opstellen
6. De uitkomst van stap 5 samenvoegen, tot één formule
7. De lading en deeltjes tellen  controleren
8. Na optelling dezelfde deeltjes voor en na de pijl vereffenen (=tegen elkaar wegstrepen)
Extra
K+, Na+, Ag+
Al3+, Fe2+, Fe3+
De rest is: 2+
F-, Cl-, Br-, IO2-, S2N3-
-aat = SO42-, NO3-iet = SO32-, NO2-ide = zonder een O
MnO4-(aq) (H+(g))
S2O32-(aq)
H2O2(aq)
O3
=
=
=
=
permanganaat
thiosulfaat
waterstofperoxide
ozon
Oxidator, Opnemen, hOOg
reductor, afstaan, laag
Download