PBM`s voor de bescherming van het oog en het gelaat - MM

advertisement
PBM’s voor de bescherming van
het oog en het gelaat
Er zijn soorten werkzaamheden die een bedreiging vormen voor de ogen of voor het hele gelaat: werken
met scheikundige producten (dampen, vloeistoffen en vaste stoffen), werken waarbij straling vrijkomt (bv.
bij lassen of laseren), werken waarbij projectielen ontstaan (bv. bij slijpen, hameren, frezen), ...
Veiligheidsbrillen en gelaatsschermen kunnen hier een oplossing bieden, als ze ten minste in goede staat
worden gehouden. Denk eraan dat beschadigde of gekraste glazen onmiddellijk vervangen moeten
worden.
Bescherming van het oog
Veiligheidsbrillen zijn er in verschillende soorten en maten. Bepaalde types veiligheidsbrillen beschermen
tegen specifieke risico’s. Spatbrillen, overzetbrillen en ruimzichtbrillen beschermen tegen scheikundige
producten, lasbrillen tegen straling en gasbrillen tegen schadelijke dampen.
Pictogram oogbescherming
Welke aspecten spelen een belangrijke rol bij de keuze van een veiligheidsbril?






de algemene zichtbaarheid: een veiligheidsbril moet voldoende licht doorlaten en mag het
gezichtsveld niet te veel begrenzen
optissche eigenschappen: afhankelijk van het werk waarbij de bril gebruikt wordt, zullen de
glazen bepaalde eigenschappen moeten hebben. Er zijn bijvoorbeeld brillen die een hoge
krasweerstand nodig hebben, of brillen die niet te snel mogen aandampen en daarom voorzien
zijn van een antidampcoating. Soms zal het nodig zijn om een filter in de bril te laten inbouwen. In
lasbrillen zitten bijvoorbeeld getinte lasfilters om de brildrager te beschermen tegen schadelijke
straling. Voor alle brillen geldt dat ze voldoende optisch neutraal moeten zijn. Als dit niet in orde
is, zal de drager snel vermoeide ogen of hoofdpijn krijgen. De optische klasse 1 is de beste klasse.
stevigheid
draagcomfort: een goede veiligheidsbril irriteert niet, drukt niet onaangenaam op het gezicht en
wordt eigenlijk nauwelijks gevoeld
voldoende afsluiten: een goede spatbril heeft bijvoorbeeld zijkapjes om te beschermen tegen
zijdelijngse projecties
het moet mogelijk zijn om correctieglazen in de bril te monteren


de leverancier moet zeker vervangingsglazen en vervangingsmonturen meeleveren
de CE-markering en de nodige informatie en symbolen moeten zich op het montuur en de
glazen bevinden
Een veiligheidsbril moet goed worden onderhouden. Dat wil zeggen reinigen met een passend
schoonmaakproduct, drogen met een doek die geen strepen vormt en de bril na gebruik opbergen in een
passend etui. Om krassen te voorkomen moet de bril altijd met de glazen naar boven gelegd worden. Als
de glazen toch gekrast zijn of minder licht doorlaten, moeten ze onmiddellijk vervangen worden.
Denk eraan dat de leverancier van veiligheidsglazen steeds voldoende informatie moet geven over het
juiste gebruik en onderhoud van dit beschermingsmiddel.
Bescherming van het gelaat
Pictogram gelaatsbescherming
Als het hele gezicht beschermd moeten worden, zal de keuze vallen op een gelaatsscherm. Zo’n scherm
kan gedragen worden aan een hoofdband, direct op het hoofd of gecombineerd met een veiligheidshelm.
Er zijn ook lasschermen die met de hand vastgehouden moeten worden (handlasscherm of lasschild).
Belangrijk is nog dat bij laswerken boven het hoofd steeds een gebogen lasscherm gebruikt moet worden.
Normen oogbescherming
EN 166
Bepaalt de basiseisen voor alle oog- en gelaatsbeschermingsmiddelen uitgezonderd laser-, nucleaire,
röntgen- en lage temperatuur IR-straling
EN 167
Standaard voor optische testmethoden
EN 168
Standaard voor niet-optische testmethoden
EN 169
Standaard voor lasfilters
EN 170
Standaard voor UV-filters
EN 171
Standaard voor IR-filters
EN 172
Standaard voor zonlichtfilters voor industrieel gebruik
EN 175
Onderdelen voor oog- en gelaatsbescherming bij het lassen
EN 207
Laserbeschermingsmiddelen
EN 208
Verstelbare laserbrillen
EN 379
Specificatie met betrekking tot de lasfilters
EN 1731
Oog- en gelaatsbescherming uit geweven metaaldraad tegen mechanische gevaren en/of hitte
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards