Brillen - Webpaden

advertisement
Brillen

Algemeen
Een bril of een contactlens wordt in de meeste gevallen toegepast om een fout van het oog te
corrigeren. Er zijn verschillende fouten. De meest bekende zijn de verziendheid en de
bijziendheid. Naast deze twee fouten kennen we ook nog het ouderdomsverziendheid.
Om te begrijpen wat de oogfout met het beeld doet, bouwen we het oog op uit drie
basisonderdelen.
De beeldstraal is wat je ziet en moet precies tegen het lichtgevoelige laagje komen zoals in het
plaatje gebeurt.

www.netwijs.nl
zoeken naar: brillen
pagina: het oog en de bril
 wat gaat er fout bij iemand die bijziend is?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------teken of kopieer en plak hoe deze situatie eruit ziet.
 wat gaat er fout bij iemand die verziend is?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.netwijs.nl
zoeken naar: brillen
pagina: het oog en de bril
onderwerp: ouderdomsverziendheid
leg in eigen woorden uit wat ouderdomsverziendheid is.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nog tijd over?
Op dezelfde pagina wordt een moeilijk woord gebruikt voor een oog dat niet zuiver rond is.
Zoek op wat dat woord is.
----------------------------------------------met wat voor lens (hol of bol) corrigeer je een verziend persoon en leg uit waarom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gemaakt door: sander van kaam
debbie verhoeven 3b
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards