285-294 Overzicht thesissen

advertisement
Terra Incognita (2006) : 285-293
Overzicht thesissen
academiejaar 2004-2005
285
Overzicht thesissen academiejaar 2004-2005
1. Thesissen ingediend aan de Katholieke Universiteit Leuven (K.U.L.)
1.1.
Thesissen in het kader van de licentiaatopleiding
De 'Orfische' gouden plaatjes. Archeologisch onderzoek en religieuze betekenis
Marijke CLAES
Promotor(en) en lectoren : P. VAN DEUN, A. PROVOOST, P. TALLOEN
Geld en munt in Neder-Lotharingen (10e-13e eeuw). Een studie over betalingsvormen op basis van
de munten en de "GESTA ABBATUM TRUDONENSIUM"
Kenneth COPPIN
Promotor(en) en lectoren : J. VAN HEESCH, B. MEIJNS, S. SCHEERS
Eilandarcheologie. Een overzicht van de theorie en een casestudy over de Vikingexpansie in de
Noordelijke Atlantische Oceaan
Pieterjan DECKERS
Promotor(en) en lectoren : M. LODEWIJCKX, B. MEIJNS, I. SCHOEP
Broederlijk naast elkaar in laatantiek Rome. Onderzoek naar gemengde begraving tussen
christenen en niet-christenen in de begraafplaatsen van laatantiek Rome
Koen DEMARSIN
Promotor(en) en lectoren : A. PROVOOST, L. RUTGERS, K; VANDORPE
De watervoorziening van Constantinopel. Een topografisch onderzoek naar de watervoorziening,
wateropslag, het waterverbruik en de waterafvoer in de Byzantijnse periode
Tom DEVILLE
Promotor(en) en lectoren : P. VAN DEUN, F. MARTENS, F. VAN WONTERGHEM
De laat-antieke stad in Klein-Azië: 'verval' of 'val'? Vijf casestudies: Efese, Hierapolis, Sardis,
Aphrodisias en Sagalassos
Nele GOEMINNE
Promotor(en) en lectoren : H. VAN HAVERBEKE, V. ROTS, P. VAN DEUN
Verschillende zielen, verschillende kloosters? Lay-out van Ierse kloosters van 500 tot 1200
Tess GROBBEN
Promotor(en) en lectoren : A. PROVOOST, B. MEIJNS, P. VAN DEUN
'Tussen wieg en graf'. De materiële baby- en kindergrafcultuur in de eerste helft van het tweede
millenium v.C. In de Levant en de Mesopotamische tekstuele bronnen als middel tot reconstructie
van het baby- en kinderleven
Jasmien HUENAERTS
Promotor(en) en lectoren : K. VAN LERBERGHE, J. BRETSCHNEIDER, I. SCHOEP
Zoutwinning in de IJzertijd. Een studie van het briquetagemateriaal van de sites De Panne-Romeins
kamp, Brugge-Fort Lapin en Veurne-Stabelincksleed
Evy HUYS
Promotor(en) en lectoren : M. LODEWIJCKX, J. PROBLOME, A. PROVOOST
De Vici. Een inventarisatie en functionele analyse van enkele zogenaamde vici in Vlaanderen tussen
het begin van de 1e eeuw n.C. en het einde van de 4e eeuw n.C.
Kristine MAGERMAN
Promotor(en) en lectoren : M. LODEWIJCKX, J. VAN HEESCH, F. VAN WONTERGHEM
286
Terra Incognita (2006) : 285-293
De "Small Finds" van de opgraving op het Grijpenveld te Tienen van 1997 tot en met 2003
Björn MEIRENS
Promotor(en) en lectoren : M. LODEWIJCKX, P. DEGRYSE, H. VAN HAVERBEKE
Gladiatoren en amfitheaters tijdens de Romeinse republiek
Angelique MICHIELS
Promotor(en) en lectoren : F. VAN WONTERGHEM, A. PROVOOST, H. VAN HAVERBEKE
Forensische archeologie. De bijdrage van de archeologie aan het gerechtelijk onderzoek in het
algemeen en de situatie in België in het bijzonder
Kim QUINTELIER
Promotor(en) en lectoren : M. WAELKENS, J. DE WINNE, P. VAN PEER
Gebruik van tin in de Aegeïs tijdens de Vroege en Midden- Bronstijd. Status quaestionis van de
verschillende theorieën over de herkomst en de aanvoer van tin in de Egeïsche Bronstijd
Inez QUINTEN
Promotor(en) en lectoren : M. WAELKENS, K. VAN LERBERGHE, I. SCHOEP
Het Midden-Paleolithisch
vergelijkende analyse
Karen RUEBENS
ensemble
van
Oosthoven
(België).
Een
techno-typologische
en
Promotor(en) en lectoren : P. VAN PEER, A. PROVOOST, B. VANMONTFORT
Het glaswerkonderzoek van de laat 19de eeuwse beerputcontext op het terrein van het
Agnetenklooster te Tongeren
Maarten TOELEN
Promotor(en) en lectoren :M. LODEWIJCKX, J. PROBLOME, F. MARTENS
Een vergelijkende studie van Afrikaanse MSA-industrieën: Pan-Afrikaanse ontwikkelingen of
regionale adaptaties?
Ann VAN BAELEN
Promotor(en) en lectoren : P. VAN PEER, P. DEGRYSE, V. ROTS
De militaire architectuur in Romeins Egypte. Een studie van de Romeinse legerkampen in Egypte
An VAN CAMP
Promotor(en) en lectoren : H. WILLEMS, P. VAN PEER, M. WAELKENS
Dood en begraving in Subartu. Case Study: Tell Beydar
Katrien VAN DE VIJVER
Promotor(en) en lectoren : K. VAN LERBERGHE, I. UYTTERHOEVEN, J. BRETSCHNEIDER
Archeologische studie van
(opgravingscampagne 2002)
An VAN LANGENDONCK
twee
middeleeuwse
woningen
op
de
Zoutwerf
te
Mechelen
Promotor(en) en lectoren : M. LODEWIJCKX, J. POBLOME, P. VAN PEER
De dode steden in de Romeinse tot Vroeg-Byzantijnse tijd. Het sociaal, politiek en economisch
kader van het platteland in het noorden van Syrië
Dimitri VAN LIMBERGEN
Promotor(en) en lectoren : M. WAELKENS, F. MARTENS, J. BRETSCHNEIDER
287
Overzicht thesissen academiejaar 2004-2005
Voorbij de ophaalbrug. Een archeologische studie van het dagelijks leven in de middeleeuwse
kastelen in het huidige Vlaanderen
Eva VAN LOOK
Promotor(en) en lectoren : M. LODEWIJCKX, E. VAN ERMEN, I. UYTTERHOEVEN
Het urnenveld uit de vroege IJzertijd op de Dorperheide te Kaulille (Bocholt). Typochronologische
analyse en regionale synthese
Nienke VANBUTSELE
Promotor(en) en lectoren : M. LODEWIJCKX, I. SCHOEP, B. VANMONTFORT
Drie vroeg-Romaanse plattelandskerken in Oost-Brabant en hun context: Sint-Katharinakerk,
Humelgem, Sint-Veronekapel, Leefdaal, Sint-Pietersbandenkerk, Bertem
Elke VANDERVELDE
Promotor(en) en lectoren : A. PROVOOST, K. DE JONGE, B. MEIJNS
Romeinse landbouw in Vlaanderen. Een reconstructie op basis van archeobotanische gegevens uit
sites in Vlaanderen
Jef VANSWEEVELT
Promotor(en) en lectoren : M. LODEWIJCKX, P. DEGRYSE, F. VAN WONTERGHEM
De recuperatie van publieke en heidens-religieuze monumenten voor kerken in en rond de KleinAziatische steden in de laat-antieke periode
Lies VERCAUTEREN
Promotor(en) en lectoren : M. WAELKENS, P. TALLOEN, A. PROVOOST
288
Terra Incognita (2006) : 285-293
1.2.
Thesissen in het kader van de Master na Master opleiding ‘EMA’
Early Imperial silver plate and its effect on contemporary tablewares in the eastern Mediterranean
Cateline CLEMENT
Promotor(en) en lectoren: J. POBLOME, M. WAELKENS, J. Van HEESCH
The Basin Building in Maroni-Vournes. An Enigmatic Building in the Late Cypriote Bronze Age
Jan COENAERTS
Promotor(en) en lectoren: J. DRIESSEN, J. BRETSCHNEIDER, K. VAN LERBERGHE
North Mesopotamian Jewellery during the Third Millennium BC: Some Considerations
Fabrice DE BACKER
Promotor(en) en lectoren: J. BRETSCHNEIDER, K. VAN LERBERGHE, J. DRIESSEN
Amphora Stoppers and Sealings in Greco-roman Egypt
Evelien DENECKER
Promotor(en) en lectoren: K. VANDORPE, W. CLARYSSE, J. POBLOME
A Spatial Distribution Analyses and Database Management with GIS in Bronze Age Palaikastro,
Crete
Piraye HACIGÜZELLER
Promotor(en) en lectoren: J. DRIESSEN, P. VAN PEER, W. VAN NEER
Cognitive Evolution: the Relative Importance of Size Scaling versus Grade Shifting in Brain
Evolution
Jeroen SMAERS
Promotor(en) en lectoren: P. VERMEERSCH, P. VAN PEER, K. THIENPONT
Pyramid Temples of the Fifth and Sixth Dynasties. The Archaeological Evidence for Ritual Use and
Symbolic Connotations
Pal STEINER
Promotor(en) en lectoren: H. WILLEMS, W. CLARYSSE, C. HENDRICKX
Lions and Sphinxes in Graeco-Roman Temples of the Fayyum
Tom VREYS
Promotor(en) en lectoren: W. CLARYSSE, H. WILLEMS, K. VANDORPE
The Fates of Goddesses: An Iconographic Investigation of Anat and Astarte
Laura WENK
Promotor(en) en lectoren: J. BRETSCHNEIDER, K. VAN LERBERGHE, H. HAUBEN
289
Overzicht thesissen academiejaar 2004-2005
2. Thesissen ingediend aan de Universiteit Gent (UGent)
De religieuze architectuur in België voor het jaar 1100. Een archeologische studie
Emmy BEYLS
Promotor(en) en commissarissen : J. De MEULEMEESTER, M.-C. LALEMAN, A. VAN DEN BREMT
Mithras in het Westen van het Imperium
Liselot CLAEYS
Promotor(en) en commissarissen : A. BOSMAN, F. VERMEULEN, W. DHAEZE
Watervoorziening van de Romeinse villa’s in Italië vanaf de Late Republiek tot en met de Hoge
Keizertijd
Kim DE BAERDEMACKER
Promotor(en) en commissarissen : F. VERMEULEN, J. DE MEULEMEESTER, A. BOSMAN
Het Romeins geglazuurd aardewerk in België, Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië
Nico DE BROUWER
Promotor(en) en commissarissen : A. BOSMAN, P. MONSIEUR, W. DE CLERCQ
Susa : een nieuwe nederzetting in westelijk Iran (4000-3500). Architectuur en objecten beschouwd
in het kader van mogelijke handelsrelaties met Iran en Mesopotamië
Ilse DE WAELE
Promotor(en) en commissarissen : E. HAERINCK, A. DAEMS, R. DOCTER
Etniciteit in de Griekse kolonies Histria, Kallatis en Apollonia Pontika (westelijk Zwarte-Zeegebied):
3 casestudies vertrekkende van de gegevens van de necropoleis
Lieve DONNELLAN
Promotor(en) en commissarissen : R. DOCTER, F. VERMEULEN, E. HAERINCK
Archeozoölogische studie van een waterput en de zwarte laag van het Romeins castellum te
Oudenburg (West-Vlaanderen)
Marlies FRET
Promotor(en) en commissarissen : A. ERVYNCK, A. BOSMAN, W. DE CLERCQ
Prospectie en inventarisatie van circulaire grafheuvels in Zedelgem en Jabbeke (West-Vlaanderen)
Anja GOETHALS
Promotor(en) en commissarissen : J. BOURGEOIS, M. MEGANCK, E. HAERINCK
Het Bisschoppelijk castrumte Helkijn. Materiaalstudie van de opgravingen 1978-1983
Nele ISERBYT
Promotor(en) en commissarissen : J. DE MEULEMEESTER, A. LEHOUCK, M.C. LALEMAN
Fermes indigènes in Noord-Gallië
Helga LEURQUAIN
Promotor(en) en commissarissen : J. BOURGEOIS, I. BOURGEOIS, W. DE CLERCQ
Ruimtelijke en typologische studie van enkele eenheden van een mesolitische site te Verrebroekdok
Liesbeth MESSIAEN
Promotor(en) en commissarissen : P. CROMBÉ, J. SERGANT, Y. PERDAEN
290
Terra Incognita (2006) : 285-293
Groot ‘bassin’ in het Oudenburgse castellum. Een aardewerkstudie
Bram MIGNAUW
Promotor(en) en commissarissen : A. BOSMAN, W. DHAEZE, H. VERREYKE
Informeel leren via de constructivistische methode in een archeologisch jongerenmuseum
Katrien NAUWELAERTS
Promotor(en) en commissarissen : J. BOURGEOIS, P. MONSIEUR, E. BRUYNINX
De inheemse woningbouw in Vlaanderen en Zuid-Nederland tijdens de Romeinse periode
Thomas NEIRYNCK
Promotor(en) en commissarissen : A. BOSMAN, J. BOURGEOIS, W. DE CLERCQ
Antieke geneeskunde: onderzoek van medische instrumenten. Inventarisatie en bespreking van de
collectie Victor Deneffe. Synthese
Nathalie PALFLIET
Promotor(en) en commissarissen : F. VERMEULEN, A. BOSMAN, P. MONSIEUR
Het ‘zogenaamde Arras-waar’: betekenis, typologie, problematiek & verspreiding
Katia PAULYN
Promotor(en) en commissarissen : A. BOSMAN, J. BOURGEOIS, W. DE CLERCQ
Krijgers en druïden in de Ijzertijd in Noord-Gallië
Veerle PAUWELS
Promotor(en) en commissarissen : J. BOURGEOIS, I. BOURGEOIS, A. BOSMAN
Aardewerkstudie van enkele gallo-Romeinse contexten uit de vicus te Velzeke
Ruben PEDE
Promotor(en) en commissarissen : A. BOSMAN, W. DE CLERCQ, P. MONSIEUR
Het probleem van de clandestiene opgravingen en studie van clandestien opgegraven objecten uit
Jiroft, in de provincie Kerman, Iran
Ans QUINTELIER
Promotor(en) en commissarissen : E. HAERINCK, R. DOCTER, A. DE WAELE
Het Chalcolithicum in het Zagros gebied in Luristan, Iran. Een overzicht en analyse van de
verschillende aspecten van de Chalcolithische assemblages en een synthetiserende benadering van
de reeds bestaande gegevens omtrent de relatieve chronologie
Verena RENIERS
Promotor(en) en commissarissen : E. HAERINCK, J. BOURGEOIS, B. OVERLAET
Decoratie op bronzen bijlen: experimenteel archeologisch bronsgieten
Stephen ROSÉ
Promotor(en) en commissarissen : J. BOURGEOIS, I. BOURGEOIS, P. DELRUE
Een typologisch overzicht en cartografische analyse van gekende archeologische sporen uit de
Bronstijd in de Kempen (Nederland en België)
Nico SPRENGERS
Promotor(en) en commissarissen : J. BOURGEOIS, B. CHERRETTÉ, P. CROMBÉ
291
Overzicht thesissen academiejaar 2004-2005
Griekse invloed in het hellenistische Karthago. Literatuurstudie van de Griekse en gehelleniseerde
materiële cultuur in het Punische Karthago van de vierde eeuw v.C. tot 146 v.C.
Liselot VANDAMME
Promotor(en) en commissarissen : R. DOCTER, A. BOSMAN, P. MONSIEUR
Archeologie van de ludologie. Een studie van bordspelen, astragali, dobbelstenen en pionnen uit de
Pre-islamitische periode in het Nabije Oosten
Caroline VANDENBROUCKE
Promotor(en) en commissarissen : E. HAERINCK, F. VERMEULEN, B. OVERLAET
Een vergelijkende architecturale studie van de verschillende Mithraea in het kernland Italia en de
Noordwestelijke provincies van het Romeinse Rijk
Hannah VANHAEREN
Promotor(en) en commissarissen : F. VERMEULEN, J. DEVREKER, A. BOSMAN
De Laat-neolithische site van Bas-Warneton (Neerwaasten). Analyse van het lithisch materiaal.
Tijs VANHEE
Promotor(en) en commissarissen : P. CROMBÉ, J. BOURGEOIS, J. SERGANT
Resten van voedseloffers in Griekse heiligdommen vanuit archeozoölogisch perspectief: een
onderzoek naar ritueel en huishoudafval
Aline VERBEECK
Promotor(en) en commissarissen : R. DOCTER, A. ERVYNCK, R. DUTHOY
Funeraire architectuur in de Oostelijke provincies onder de Romeinse heerschappij. Van Augustus
tot Alexander Severus (27 v.C. – 235 n.C.)
Angelo VERLINDE
Promotor(en) en commissarissen : F. VERMEULEN, R. DOCTER, A. BOSMAN
292
Terra Incognita (2006) : 285-293
3. Thesissen (met een archeologisch onderwerp) ingediend aan de Vrije Universiteit
Brussel (V.U.B.)
Bijdrage aan de studie van de ijzeren voorwerpen van de Gallo-Romeinse vicus te Tienen
Veronique GUILLAUME
Promotor(en) en commissarissen : M. DE BIE, K. NYS, F. VERHAEGHE
Contextuele analyse van offerkuilen in West-Romeinse mithrasheiligdommen
Naomi OVAERE
Promotor(en) en commissarissen : K. NYS, M. DE BIE, E. GUBEL
Neo-Assyrische paleiswaar uit het fort van Shalmaneser te Nimrud
Tim RAMBOER
Promotor(en) en commissarissen : E. GUBEL, K. NYS, D. TYS
Techno-, typo- en chronologisch onderzoek van het materiaal uit een kuil van de opgraving van het
Sint-Jozefscollege te Aalst
Lobke SWILLENS
Promotor(en) en commissarissen : F. VERHAEGHE, D. TYS, M. DE BIE
Analyse en interpretatie van de laat 18de- tot 19de-eeuwse ceramiek uit een afvalcontext in het
Centrum Elzenveld (Oud Gasthuis Sint-Elisabeth), Antwerpen
Nelleke TEUGHELS
Promotor(en) en commissarissen : F. VERHAEGHE, M. DE BIE, A. BALIS
Bijdrage tot het onderzoek van Syrische terracotta. Figurines uit de Bronstijd: een typologische
analyse
Veerle VERBEIREN
Promotor(en) en commissarissen : E. GUBEL, D. FREDERICQ-HOMES, K. NYS
Techno-, typo- en chronologische studie en interpretatie van het aardewerk uit een 17de-eeuwse
beerput van de site Bogaerdestraat, Antwerpen
Roxanne WYNS
Promotor(en) en commissarissen : F. VERHAEGHE, D. TYS, M. DE BIE
293
Download