PowerPoint-presentatie

advertisement
= de mate waarmee het DNA van een gen
gekopieerd wordt naar mRNA en mRNA vertaald
wordt naar een aminozuurvolgorde.
Prokaryoten zijn alleen in staat via de eerste stap te regelen
hoe de genexpressie verloopt.
Dit gebeurt m.b.v. regulatorgenen en een repressor
lactose
Lac-operon bestaat uit vier delen:
Regulatorgen, die de timing en de snelheid van transcriptie van andere genen bepaalt.
Promotor, is startpunt van transcriptie door RNA polymerase
Operator, die de toegang regelt van RNA polymerase tot de promotor of tot de structurele genen. (“aan/uit knop”)
Structuurgenen (Lac Z, Y en A), coderen voor de eiwitsynthese van enzymen die lactose afbreken en opnemen
Repressor = stof die de operator
blokt en dus de transcriptie
lactose
Het gen staat in principe uit. Als er geen lactose is dat de repressor deactiveert bindt de repressor aan de operator,
waardoor de RNA-polymerase zich niet aan de promotor kan binden voor het aanmaken van lactase.
Onder: Het gen is aangezet en lactose deactiveert de repressor, waardoor het RNA-polymerase zich aan de
promotor kan binden en het gen aanzet tot het aanmaken van lactase. Als alle lactose op is kan de repressor zich
niet langer binden aan lactose en zal de repressor zich binden aan de operator; de aanmaak van lactase stopt.
Eukaryoten kunnen op meerdere manieren de expressie regelen. Bijvoorbeeld in stap 1:
1) Transcriptiefactoren en regulatorgenen
2) Epigenetica
Methylering
In dit proces wordt er een methyl-groep (CH3) aan de DNA-base cytosine toegevoegd,
waardoor deze moeilijker of helemaal niet kan worden afgelezen tijdens de transcriptie.
Normaal worden deze methylgroepen tijdens de vroege stadia van de embryonale fase
verwijderd, zodat de genen op het juiste moment in de levenscyclus van een organisme
en in het juiste weefsel tot expressie komen.
Download