lesplanformulier Ontwerp je eigen Battle

advertisement
HvA Onderwijs & Opvoeding
lerarenopleidingen vo/bve
lesplanformulier Ontwerp je eigen Battle
naam student
: Annet Kops
naam school
opleiding
: Mens en Technologie
werkbegeleider :
HvA-begeleider: Dineke de Rijk
werkplekleren jaar 1 2 3 4
klas
(omcirkelen)
:
: MBO4, 16 LL
datum van de les: december 2011
lesonderwerp: Vervaardig een `Battle Bot`
beginsituatie van de leerlingen:
De leerlingen hebben eerder een les gekregen over Robotica en kunnen met Solid Works
werken. Ze hebben goede mechanische vaardigheden.
algemene doelstellingen van deze les.
begrippen:
LL kan brainstormen
LL kan aan ideeën vorm geven
LL kan individueel en in (kleine) groepen
werken
LL kan eigen ontwerp in Solid Works maken
LL kan eind product maken
LL maakt video en foto
vaardigheden:
zelfstandig en samen werken
schetsen
ontwerpen
tekenen
div. mechanische vaardigheden
film, foto´s maken
concrete lesdoelen leerlingen
doel
1: brainstormen = nieuwe ideeën genereren
doel
2: conceptueel kunnen denken = (out of the box)
doel
3: aan de ideeën vorm geven
doel
4: kan individueel en in verschillende activerende werkvormen werken
1
eigen leerdoelen van de docent:
Doel 1: Visie van het onderwijs sociaal constructivisme
zelfonderzoeken/zelfontwerpen/samenwerken.
Doel 2: De leerlingen te begeleiden bij het toepassen van activerende werkvormen.
Doel 2: Verschillende activerende werkvormen effectief te gebruiken in de les en hiermee het
leerproces van leerlingen te sturen.
Doel 3: De rol die de docent hierin speelt
2
HvA Onderwijs & Opvoeding
lerarenopleidingen vo/bve
fase
geplande lesdoel
tijd
nr.
lesinhoud (lesstof)
didactische werkvormen
leeractiviteit:
Wat doet de leerling?
Luisteren, kijken
onderwijsactiviteit:
Wat doe ik?
Spreken
hulpmiddelen
+/- 5 min
1
Voorkennis activeren;
Robotica
+/- 5 min
1,2
Uitleg Battle Bot
Hoe gaan we werken?
Luisteren, kijken,
LL zoeken plek op
Uitleggen
Film battle bot
Lessenplan
20
2
Start schets ontwerp
Brainstormen, schetsen
Observeren, coachen
Papier, potlood
10
3
Start ontwerp Battle Bot
LL werken in groepjes
en individueel
Coachen
Computer
5
4
Vervaardigen en testen
Battle Bot
Eind presentatie
Diverse vaardigheden
Stimuleer, controleer,
complimenteer
Eind assesment met
groep
Diverse vormen van
Mech. Techniek
fase 1
(p. 39)1
voorkennis
fase 2
(p. 41)
Uitleg
NVT
fase 3
(p. 46)
bel
fase 4/5
(p. 50)
fase 6
(p. 61)
bordschema 1
digibord FILMPJES
1
Klassikaal presenteren
Foto, video
bordschema 2
EINDASSESMENT LL
paginaverwijzing naar Ebbens, S & Ettekoven, S. (2005). Effectief leren basisboek. Groningen: Wolters Noordhoff.
3
4
Download