Presentatie Commissie Onderwijs en Samenleving 19-1-2012

advertisement
Meer ruimte voor sport in
Leiden?
Onderzoek naar gemeentelijk sportbeleid
en behoefte aan sportvoorzieningen
19 januari 2012
Presentatie aan Commissie Onderwijs en Samenleving
Onderzoek
1. Behoefteontwikkeling sportaccommodaties
-
Gevolgen voor kosten en
kostendekkendheid
2. Uitvoering van het sportbeleid
-
Was het beleid voldoende
geoperationaliseerd?
-
Hoe is de uitvoering gemonitord?
-
Kon de raad er op sturen?
Meer ruimte voor sport in Leiden?
Behoefte
ontwikkeling
1. Behoeften veranderen door vergrijzing
en gewijzigde voorkeuren:
-
Hockey (+2 in 2021)
-
Tennis (+2 in 2021)
-
Voetbal (-7 in 2021)
-
Korfbal (-5 in 2021)
-
Behoefte aan een extra sporthal
2. Gemeente draagt groot deel kosten van
sportvoorzieningen, variatie is groot
Meer ruimte voor sport in Leiden?
Sportbeleid
1. Sportnota: ingewikkeld complex van
ambities en doelstellingen
2. Uitvoeringsplan: moest beleid concreet
maken maar was niet realistisch, ruimte
en middelen ontbraken
3. Sturing op sportbedrijf: ontbrak door
ontbreken uitvoeringsovereenkomst
4. Raad: kon niet sturen door beperkte
(financiële) informatievoorziening
Meer ruimte voor sport in Leiden?
Aanbevelingen
1. Bepaal in welke mate de gemeente
sportvoorzieningen moet ondersteunen
2. Bezie mogelijke herschikking van
ruimte
-
Meer voor hockey en tennis, minder
voor voetbal en korfbal
-
Intensiever benutting van ruimte
door kunstgras
-
Bezie mogelijkheid extra sporthal
3. Laat ruimte en geld aansluiten bij
ambities
Meer ruimte voor sport in Leiden?
Aanbevelingen
4. Bezie kostendekkendheid (binnensport)
accommodaties
5. Meerjarig accommodatieplan
6. Nieuwe sportnota: heldere, meetbare
en realistische doelstellingen
Meer ruimte voor sport in Leiden?
Vragen?
Dank voor uw aandacht!
Informatie:
www.leiden.nl/rekenkamer
Download