Bijlage 1: Aanvraagformat

advertisement
Bijlage 1: Aanvraagformat
Wilt u meer activiteiten inzetten dan mogelijk is vanuit het voor uw organisatie beschikbare
budget?
O ja
O nee
Als u deze vraag beantwoordt met ‘ja’ nemen wij contact met u op zodra er sprake is van
vrijgekomen gelden.
Maatregel 1: Competentiescans/loopbaanadviezen/assessments leerbaarheid
Activiteit
Doel
Functies van
betrokken
deelnemers
Aantal betrokken
deelnemers
Kosten extern
Berekening:
Kosten intern
Berekening:
Totale kosten
Aan te vragen
subsidiebedrag
(50% van de totale
kosten)
Maatregel 2: Een trainingsprogramma van gemiddeld 2 dagen (0 - 32 uur)
(verzoek om per trainingsprogramma/activiteit een apart format in te vullen)
Activiteit
Doel
Passend binnen
thema
Aantal betrokken
deelnemers
Functies van
betrokken
deelnemers
Aantal uren van
training
Kosten extern
Kosten intern
 Paradigmaverschuiving
 Van intra- naar extramuraal
 Zelfsturende teams (zelforganisatie)
 Functieverandering
Berekening:
Berekening:
1
Totale kosten
Aan te vragen
subsidiebedrag
(50% van de totale
kosten)
Maatregel 3: Een bijscholingsprogramma van gemiddeld 8 dagen (32 - 120 uur)
(verzoek om per bijscholingsprogramma/activiteit een apart format in te vullen)
Activiteit
Doel
Passend binnen
thema
Aantal betrokken
deelnemers
Functies van
betrokken
deelnemers
Aantal uren van
scholingsactiviteit
Kosten extern
Kosten intern
 Paradigmaverschuiving
 Van intra- naar extramuraal
 Zelfsturende teams (zelforganisatie)
 Functieverandering
Berekening:
Berekening:
Totale kosten
Aan te vragen
subsidiebedrag
(50% van de totale
kosten)
Maatregel 4: Een opleidingsprogramma van gemiddeld 16 dagen (120 - 160 uur)
(verzoek om per opleidingsprogramma/activiteit een apart format in te vullen)
Activiteit
Doel
Passend binnen
thema
Aantal betrokken
deelnemers
Functies van
betrokken
deelnemers
Aantal uren van
scholingsactiviteit
 Paradigmaverschuiving
 Van intra- naar extramuraal
 Zelfsturende teams (zelforganisatie)
 Functieverandering
2
Kosten extern
Berekening:
Kosten intern
Berekening:
Totale kosten
Aan te vragen
subsidiebedrag
(50% van de totale
kosten)
Maatregel 5: Opscholing op MBO-niveau (BBL-traject)
(verzoek om per opleiding een apart format in te vullen)
Naam opleiding
Opleider
Doel
Start- en einddatum
(let op voorwaarden
BBL)
Totaal aantal weken
scholing
Aantal betrokken
Zittend personeel:
deelnemers
Nieuwe medewerkers:
Functies betrokken
deelnemers
Contracturen in
leerwerkovereenkomst
Scholingskosten (let op Berekening:
voorwaarden BBL)
Totale kosten
Aan te vragen
subsidiebedrag
(LET OP: 20% van de
totale kosten)
Maatregel 6: Opscholing op HBO-niveau (duaal-traject)
(verzoek om per opleiding een apart format in te vullen)
Naam opleiding
Opleider
Doel
Start- en einddatum
(let op voorwaarden
duaal)
Totaal aantal weken
scholing
3
Aantal betrokken
Zittend personeel:
deelnemers
Nieuwe medewerkers:
Functies betrokken
deelnemers
Contracturen in
leerwerkovereenkomst
Scholingskosten (let op Berekening:
voorwaarden BBL)
Totale kosten
Aan te vragen
subsidiebedrag
(LET OP: 20% van de
totale kosten)
Maatregel 7: EVC-trajecten
Activiteit
Doel
Functies van
betrokken
deelnemers
Aantal betrokken
deelnemers
Kosten extern
Berekening:
Totale kosten
Aan te vragen
subsidiebedrag
(50% van de totale
kosten)
LET OP! U wordt tevens verzocht de begroting in het Excel bestand (bijlage 2) in te vullen.
4
Download