NeoRecormon

advertisement
onbewaakte kopie
Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen
Injecteren 30
NeoRecormon
De werkzame stof in het medicament NeoRecormon is epoëtine bèta. Dit is een hormoon dat
de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert.
Indicaties
NeoRecormon-injecties worden gebruikt voor:
„
behandeling van bloedarmoede (anemie) als gevolg van chronisch nierfalen;
„
behandeling van bloedarmoede bij cliënten die behandeld worden met chemotherapie;
„
behandeling van bloedarmoede van cliënten die eigen bloed doneren vóór een operatie;
„
voorkomen van bloedarmoede bij te vroeg geboren baby’s.
Contra-indicaties
NeoRecormon gecontra-indiceerd bij cliënten die:
„
een slecht gecontroleerde hoge bloeddruk (hypertensie) hebben;
„
overgevoelig zijn voor epoëtine bèta of voor één van de bestanddelen van MeoRecormon;
„
hun eigen bloed willen doneren en die een hartaanval of beroerte hebben gehad;
„
pijn op de borst (angina pectoris) hebben of een verhoogde kans op bloedstolsels.
Toediening van NeoRecormon
NeoRecormon wordt intraveneus of subcutaan via toegediend een voorgevulde spuit.
De voorgevulde spuiten zijn er in verschillende doseringen. Iedere dosering heeft een andere
kleur. De dosering is afhankelijk van het ziektebeeld, de toedieningwijze en het lichaamsgewicht
van de cliënt. De spuit is bedoeld voor eenmalig gebruik.
Als er zich in het bloed wel voldoende rode bloedcellen bevinden en de cliënt gebruikt toch
epoëtine bèta, dan kan het gebeuren dat er teveel bloedcellen ontstaan. Dit zorgt voor te dik
bloed en een verhoogde bloeddruk, zeker als het aantal rode bloedcellen heel snel stijgt.
Tijdens de behandeling zal het bloed van de cliënt regelmatig gecontroleerd worden.
Bijwerkingen en/of complicaties
Bijwerkingen die zich bij het gebruik van NeoRecormon kunnen voordoen:
„
de meeste cliënten krijgen een laag ijzergehalte in hun bloed;
„
griepachtige symptomen bij aanvang van de behandeling (zelden); deze symptomen
verdwijnen na enige uren of dagen;
„
verhoogde bloeddruk (bij cliënten met nierfalen);
„
vorming van bloedstolsels in de bloedvaten;
„
allergieën of huidreacties zoals huiduitslag of galbulten of reacties op de injectieplaats (zeer
zelden);
„
vorming van bloedstolsels in de vaten (trombose), vooral op de plaats van de injectienaald
(bij cliënten met een verhoogde kans op trombose, cliënten die ooit door trombose een
hartaanval of beroerte hebben gehad, cliënten met chemotherapie, zeer zelden).
Wijze van levering en bewaring
© Vilans 11-09-2012
Achtergrondinformatie
NeoRecormon: 1 (van 2)
onbewaakte kopie
Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen
Injecteren 31
De voorgevulde spuiten bevatten 500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 of
30.000 IE (Internationale Eenheden) epoëtine in 0.3 of 0.6 ml water voor injecties. Het is een
kleurloze, heldere tot enigszins melkachtige oplossing. Het wordt geleverd in een verpakking
van 1, 4 of 6 voorgevulde spuiten met dezelfde hoeveelheid naalden.
Bewaar NeoRecormon in de koelkast bij 2-8 ºC. Buiten de koelkast kan NeoRecormon
maximaal drie dagen bij kamertemperatuur bewaard worden. Bewaar NeoRecormon, voor
bescherming tegen licht, in de buitenverpakking.
Bron
NeoRecormon bijsluiter, Roche Nederland, april 2012 (ingezien augustus 2012). Telefoon
0348438171.
© Vilans 11-09-2012
Achtergrondinformatie
NeoRecormon: 2 (van 2)
Download