Galileo gaat van start!

advertisement
Europese Commissie - Persbericht
Galileo gaat van start!
Brussel, 14 december 2016
Op 15 december 2016 start het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo met het
aanbieden van zijn initiële diensten aan overheden, ondernemingen en burgers.
Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie verantwoordelijk voor de energie-unie, zei hierover:
"Geolocalisatie vormt de kern van de huidige digitale revolutie met nieuwe diensten die ons dagelijks
leven veranderen. Galileo zal de nauwkeurigheid van geolocatie met een tienvoud verbeteren en het
pad effenen voor de volgende generatie locatiegebaseerde technologieën zoals autonome auto's,
connectieve apparaten of slimme stedelijke diensten. Mijn boodschap vandaag aan de Europese
ondernemers is: denk aan alles wat u met Galileo kunt doen; wacht niet, innoveer!"
Elżbieta Bieńkowska, commissaris bevoegd voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en
Midden- en Kleinbedrijf, merkte op: "Het feit dat Galileo zijn initiële diensten gaat aanbieden, is een
grote verwezenlijking van Europa en een eerste resultaat van onze recente ruimtevaartstrategie. Dit is
het resultaat van een gezamenlijke inspanning om het meest nauwkeurige satellietnavigatiesysteem
ter wereld te ontwerpen en te bouwen. Het is een bewijs van de technologische excellentie van Europa,
haar knowhow en haar engagement om ruimtediensten en ruimtetoepassingen te ontwikkelen. Geen
enkel Europees land had dit alleen kunnen doen."
Met de Aankondiging inzake de initiële diensten, die de Europese Commissie op donderdag
15 december in Brussel officieel lanceert, zal Galileo samen met GPS de volgende gratis diensten
aanbieden:
- ondersteuning van noodacties: vandaag kan het uren duren om iemand te vinden die verloren
is op zee of in de bergen. Met de opsporings- en reddingsdienst (SAR) wordt de opsporingstijd
teruggebracht tot slechts tien minuten, zodat mensen die een noodsignaal uitzenden vanaf een
met Galileo compatibel baken nu sneller kunnen worden opgespoord en gered. Deze dienst zal nog
worden uitgebreid met de mogelijkheid de zender van de noodoproep te laten weten dat hij/zij is
gelocaliseerd en dat hulp onderweg is.
- nauwkeurigere navigatie voor de burger: de open dienst van Galileo is een gratis dienst voor
plaatsbepaling, navigatie en tijdsbepaling die bestemd is voor het grote publiek. De dienst kan
worden gebruikt door smartphones of autonavigatiesystemen die met Galileo-compatibele chipsets
zijn uitgerust. Sinds de herfst van 2016 zijn reeds een aantal compatibele smartphones op de
markt. Deze kunnen vanaf nu gebruikmaken van de signalen om nauwkeurigere plaatsbepaling te
bieden. Vanaf 2018 zal Galileo ook te vinden zijn in elk nieuw voertuigmodel dat in Europa wordt
verkocht. Zo worden verbeterde navigatiediensten mogelijk voor diverse toestellen en zal ook het
noodreactiesysteem eCall kunnen worden gebruikt. Voor mensen die navigatietoestellen in steden
gebruiken, waar de satellietsignalen door hoge gebouwen vaak worden belemmerd, zal de grotere
nauwkeurigheid op het vlak van plaatsbepaling die Galileo aanbiedt een grote verbetering
betekenen.
- een betere tijdssynchronisatie voor kritieke infrastructuren: via zijn erg nauwkeurige
tijdsbepaling zal Galileo de tijdssynchronisatie van bank- en financiële transacties en van
telecommunicatie- en energiedistributienetwerken, zoals slimme netten, verbeteren. Dit zal
bijdragen tot een efficiëntere werking van deze systemen.
- veilige diensten voor overheden: ten slotte zal Galileo via zijn publiek gereguleerde dienst
ondersteuning bieden aan overheidsinstanties zoals de civiele bescherming, diensten voor
humanitaire hulpverlening, de douane en de politie. Het biedt overheidsgebruikers een bijzonder
robuuste, volledig versleutelde dienst om de continuïteit van de dienstverlening bij nationale noodof crisissituaties, zoals terroristische aanslagen, te waarborgen.
De Aankondiging inzake de initiële diensten van Galileo houdt in dat de Galileo-satellieten en de
grondinfrastructuur nu operationeel zijn. Deze signalen zullen zeer nauwkeurig zijn, maar nog niet
altijd beschikbaar. In de beginfase zullen de eerste signalen van Galileo daarom worden gebruikt in
combinatie met andere navigatiesystemen, zoals GPS.
In de komende jaren worden nieuwe satellieten gelanceerd om de Galileo-constellatie uit te breiden,
zodat de wereldwijde beschikbaarheid van Galileo geleidelijk aan zal verbeteren. De constellatie zal
naar verwachting in 2020 voltooid zijn: dan bereikt Galileo zijn volledige operationele capaciteit.
Achtergrond
Galileo is het wereldwijde satellietnavigatiesysteem van Europa. Het systeem biedt gebruikers over de
hele wereld een breed gamma aan geavanceerde plaatsbepalings-, navigatie- en
tijdsbepalingsdiensten. Galileo is volledig interoperabel met GPS, maar zal nauwkeurigere en
betrouwbaardere plaatsbepaling voor de eindgebruikers bieden.
Op dit moment bestaat de Galileo-constellatie uit 18 satellieten die zich allemaal reeds in een baan om
de aarde bevinden. De volledige constellatie van in totaal 30 satellieten zal naar verwachting in 2020
voltooid zijn.
De eerste Galileo smartphone, van het Spaanse BQ, is al beschikbaar op de markt en andere
producenten zullen naar verwachting snel volgen. Applicatie-ontwikkelaars zullen hun ideeën nu ook
kunnen testen aan de hand van de echte signalen.
De initiële diensten van Galileo worden beheerd door het Europees GNSS-Agentschap (GSA). Het
Galileo-programma in zijn geheel wordt beheerd door de Europese Commissie, die de
verantwoordelijkheid voor de uitrol van het systeem en de technische ondersteuning voor operationele
taken heeft toevertrouwd aan het Europees Ruimteagentschap (ESA).
Meer informatie
Initiële diensten van Galileo — Veelgestelde vragen (MEMO/16/4382)
Een ruimtevaartstrategie voor Europa
Audiovisueel materiaal
Europees GNSS-dienstencentrum (GSC)
Verwachte prestaties, nauwkeurigheid en beschikbaarheid van de initiële diensten van Galileo
Galileo voor de burger
IP/16/4366
Contactpersoon voor de pers:
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Mirna TALKO (+32 2 298 72 78)
Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail
Download