PowerPoint-presentatie

advertisement
HET
BELANG VAN
REKENEN
Prof. Dr. Jan de Lange
Hersens & Universum
• “Gebruik je hersens en je begrijpt
het universum”
Hersens
Aangeboren talenten om in de wereld
1. Hoeveelheden te zien
2. Hoeveelheden te koppelen aan getallen
3. Hoeveelheden te vergelijken
4. Getallenlijn
5. Je ruimtelijk te oriënteren en in de ruimte te
bewegen.
Vooral voor jonge kinderen
Wiskunde is de Taal
• Wiskunde is universele ‘taal’
• Het universum is geschreven in de taal der
wiskunde
‘
• Galilei Galileo
Wiskunde is universele ‘taal’
Galilei Galileo
‘Het universum is geschreven in de taal der wiskunde’.
Ook op eenvoudig niveau
Het belang
Maar hoe beargumenteer je nu het
belang van rekenen wat nader?
Je geeft rekenen/wiskunde omdat
1. Je moet wat basisvaardigheden beheersen, met
name ook op het gebied van ‘getallen’ dus ‘rekenen’.
Deze worden later (geletterdheid, vervolgopleiding,
beroep) gebruikt. Te noemen zijn:
a.Abstracties
b.Operaties
c. Communicaties (representatie: grafieken, tabellen,
formules, TAAL)
d.Classificeren en organiseren (Getalsystemen)
e.Algoritmen
Je geeft rekenen/wiskunde
2. Om creatieve en originele
denkvaardigheden te ontwikkelen
3. Om wiskunde toe te kunnen passen
en daarmee problemen op te lossen.
4. Om het vak te leren waarderen en
eventueel je daarin verder te
verdiepen.
21 e Eeuw
• Tegenwoordig wordt als argument ook het begrip
wiskundige geletterdheid vaak gebruikt, en, nog
recenter: de vaardigheden voor de 21e eeuw.
Deze beide hebben gemeen:
1. Logisch redeneren
2. Probleem oplossen
3. Creatieve denken.
4. Kritisch denken
5. Functionaliteit van wiskunde
Verlengd Rekenen
1.Dicht bij de kern: Rekentuin
2.Verhoging relevantie:
Nieuwsrekenen.
3.Verdieping inzicht en verbreding:
Rekenweb, Wisweb
4.Hogere vaardigheden en
verbindingen: Activiteiten
en
Activiteiten
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards