galileo galilei a4 tje

advertisement
Zijn privè-leven
Galileo kreeg 3 kinderen toen hij in Padua
werkte. 2 dochters en 1 zoon. De dochters
heten Virginia en Livia. Deze kinderen
kwamen voort uit een niet wettig gesloten
huwelijk met Marina Gamba. De dochters
werden al op jonge leeftijd in het klooster San
Matteo in Arcetri geplaatst. Dit deed Galileo
om financiële redenen want als je de oudste
zoon bent dan moet je ook de gezinnen van je
broers en zussen onderhouden. En omdat zijn
kinderen waren geboren uit een niet wettig
gesloten huwelijk zouden ze ook niet
geaccepteerd worden door andere families.
Met zijn oudste dochter had hij het meeste
contact, maar zij overleed al in 1643. Toen hij
in Padua werkte voelde hij zich ontevreden
omdat hij weinig betaald krijgt. Dit verteld hij
door middel van een brief.
Zijn betekenis voor de
wetenschap
Onder andere door Galileo hebben
wij nu een heliocentrisch
wereldbeeld, door de ontdekkingen
die hij heeft gedaan met zijn
telescoop.
Personalia
Galileo Galilei werd geboren op 15
februari 1564 in de plaats Pisa in
Italië. Op 8 januari 1642 is hij
overleden. Hij was een Italiaanse
natuurkundige, astronoom,
wiskundige en filosoof.
Zijn visie op de
wetenschap
Zijn visie op het
gebied van het
zonnestelsel was
dat hij dacht dat
de zon het
middelpunt van
het zonnestelsel
is.
Zijn wetenschappelijke carrière
In 1581 ging hij naar de universiteit om medicijnen te studeren. Buiten school kreeg hij wiskundeles. Later stapte hij over
naar een natuurfilosofische studie. Hij was namelijk hoogbegaafd. In 1589 werd hem een leerstoel wiskunde aangeboden
in Pisa. Hij had het hier niet zo naar zijn zin, hij kreeg weinig betaald en had onenigheid met zijn collega’s. Doordat hij zo
weinig verdiende moest hij bijlessen geven en studenten in huis nemen. Zijn eerste boek, “De Motu”, publiceerde hij in
1590. Dit boek ging over beweging. In 1592 nam hij ontslag en ging hij weer bij zijn ouders wonen. Later ging hij op de
universiteit van Padua werken, hij bleef hier 18 jaar. Hij gaf op deze universiteit les in meetkunde, mechanica en
sterrenkunde. Galileo had ook een eigen instrumentenmakerij. Deze gebruikte hij voor zijn eigen proeven en voor de
verkoop van instrumenten. In 1609 maakte hij een verbeterde versie van de kijker (een telescoop). Het ontwerp was
geïnspireerd op de telescoop die Hans Lippershey uit Nederland had uitgevonden. In 1609 deed hij ook een aantal
astronomische ontdekkingen. Hij wilde ontdekkingen doen over bewegingsleer (kinematica), sterrenkunde en de
sterkteleer van materialen. Na lang onderzoek ontdekte hij de juiste wetten voor de vrije val en voor de worpbeweging.
In 1610 publiceerde hij zijn waarnemingen met de telescoop van de maan, de sterrenhemel, de Melkweg en de manen
van Jupiter in zijn boek Sterrenbode. Hij begon een strijd tegen de kerk doordat hij dacht dat de zon het middelpunt van
het zonnestelsel was. In 1622 kwam zijn tweede boek “Il Saggiatore” uit. In 1623 kwam zijn boek “”Dialogo” uit.
Uiteindelijk kreeg hij levenslange huisarrest van de kerk, hij was toen al 69 jaar oud.
Kenmerken van de tijd waarin hij leefde
Galileo Galilei leefde in de tijd dat er 2
verschillende wereldbeelden waren. De
geocentristen die dachten dat de aarde het
middelpunt van het zonnestelsel was en de
heliocentristen die dachten dat de zon het
middelpunt van het zonnestelsel is. Het
geocentrische wereldbeeld was tot die tijd
het enige wereldbeeld.
Zijn belangrijkste ontdekkingen
Galileo ontdekte dat de maan niet gaaf was, dat de Melkweg
een verzameling sterren was, de zonnevlekken en dat er rond
Jupiter 4 heldere manen draaien. Deze ontdekkingen deed hij
met zijn kijker. Hij nam ook de schijngestaltes van Venus en de
kraters op de maan waar. Tevens kwam hij tot de conclusie dat
de zon het middelpunt van het zonnestelsel was. Hij ontdekte
dat de slingertijd onafhankelijk was van de slingerwijdte, de
valversnelling en de wet der traagheid.
5 hoofdvragen van ANW
1. Hoe komt natuurwetenschappelijke kennis tot
stand?
Zijn natuurwetenschappelijke kant kwam tot stand door
middel van onderzoek. Hij zag bijvoorbeeld met zijn
kijker dat de maan niet gaaf was.
2. Hoe wordt natuurwetenschappelijke kennis
gebruikt?
Hij raadpleegde kennis van anderen om hem te helpen
bij zijn onderzoek.
3. Hoe bepaal je de betrouwbaarheid van
natuurwetenschappelijke kennis?
Hij bepaalde de betrouwbaarheid van
natuurwetenschappelijke kennis door middel van
onderzoek. Hij zocht uit of het klopte of niet.
4. Hoe beïnvloeden samenleving en
natuurwetenschappen elkaar?
Doordat hij een heliocentrist was werd hij eerst niet
geaccepteerd door de samenleving. De samenleving
was namelijk geocentristisch. Dus doordat de mensen
geen heliocentrisch wereldbeeld wilden, beïnvloedde
de samenleving de natuurwetenschappen.
Wat mij persoonlijk in Galileo Galilei
aanspreekt
We hadden er al een debat over gedaan en ik
wilde graag nog meer te weten komen over
Galileo Galilei. Ik vind het dapper dat hij tegen
de kerk heeft gestreden voor een heliocentrisch
wereldbeeld. En dat hij probeerde om door
middel van ontdekkingen de waarheid te
achterhalen.
5 toetsvragen
1. wat is zijn volledige naam, geboorteplaats en datum en nationaliteit.
2. In welke tijd leefde hij? En kun je enkele kenmerken uit deze tijd
vertellen?
3. Wat waren zijn belangrijkste ontdekkingen? En geef hier uitleg bij.
4. Hoe heette zijn dochters? En waarom deed hij ze in een klooster?
5. Beschrijf de hoofdlijnen van zijn carrière.
Gemaakt door
Marende de Gier, V4A
Bronnen
http://www.scholieren.com/werkstukken/6262
http://nl.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://wetenschap.infonu.nl/natuurkunde/24783-galileo-galilei.html
http://wetenschap.infonu.nl/natuurkunde/24879-galileo-galileizwaartekracht-lichtsnelheid-en-inquisitie.html
http://wetenschap.infonu.nl/wetenschappers/12622-uitvindersgalileo-galilei.html-galileo-galilei.html
Download