Medea bij Ovidius

advertisement
Medea bij Ovidius
Sophie Carter, Grieks 6
Medea bij Ovidius

Ovidius: 43 v. Chr. – 18 n. Chr.
◦ Medea
◦ Metamorphosen
 15 boeken: verhalen uit de Griekse mythologie
 Zevende boek: Argonauten en gebeurtenissen in
Colchis
◦ Heroides
 21 brieven van heldinnen aan hun (ex-)
echtgenoten/(ex-)minnaars
 Twaalfde brief is van Medea aan Jason
Metamorphosen

7.7 - 7.158: Medea en Jason
◦
◦
◦
◦
◦
◦
r. 7 – 73: De tweestrijd van Medea
r. 74 – 85: Cupido wint
r. 86 – 99: De belofte
r. 100 – 119: Jason temt de stieren
r. 120 – 147: Jason strijd met de krijgers
r. 149* – 158: Jason bedwelmt de draak en
vertrekt
* In de overgeleverde tekst ontbreekt een vers
De tweestrijd van Medea
r. 7 – 73




Medea is op het eerste gezicht verliefd
geworden op Jason, en wil niet dat hem iets
overkomt. Dus ze moet hem wel hulp bieden.
Prospectie: als hij straks een ander boven
Medea kiest, en zij moet boeten, dan moet
hij in ondank omkomen! Dus moet hij zijn
erewoord geven met de goden als getuigen.
Ze zal haar barbaarse land verlaten en naar
het glorievolle Griekenland varen.
Toch wint bijna haar eer en plichtsgevoel.
Cupido wint
r. 74 - 85

Maar juist dan komt Medea Jason tegen,
en herleeft de pasgedoofde vlam. Jason is
onweerstaanbaar, dat is haar excuus.
De belofte
r. 86 - 99
Jason smeekt Medea om hulp, en zweert
trouw bij Hecate, in wiens heiligdom ze
zijn, bij Helios, Medea’s grootvader, en bij
de goede afloop van zijn eigen avonturen.
 Medea geeft Jason haar toverkruid en
vertelt de werking.

Jason temt de stieren
r. 100 - 119
Het hele volk en de koning komen kijken
naar de eerste opdracht.
 Jason gaat op de stieren af en voelt hun
vurige adem niet, door het kruid van
Medea. Hij legt ze het juk op van een
ploeg en dwingt ze zo het veld om te
ploegen.

Jason strijd met de krijgers
r. 120 - 147




De Colchiërs zijn vol bewondering en de
Argonauten opgelucht.
Jason zaait de drakentanden, die uitgroeien
tot zwaarbewapende krijgers.
Deze krijgers zijn zo angstaanjagend dat
zelfs Medea, die hem ‘beveiligd’ heeft, bang
is voor Jason. Ze roept nog een extra
toverspreuk, maar het is niet nodig:
Jason gooit een steen temidden van de
krijgers, die daardoor met elkaar gaan
vechten en elkaar afmaken.
Jason bedwelmt de draak en vertrekt
r. 149 - 158
Nu moet Jason nog met toverkruid een
nooitslapend monster bedwelmen.
 Hij strooit dit over hem heen en roept
driemaal een spreuk en de draak valt in
slaap.
 Aesons zoon (Jason) pakt het Gulden Vlies
en neemt Medea, zijn tweede buit, als
bruid mee naar Jolcus.

Heroides
12.1 – 12.212
r. 1 – 132: Vol verbittering kijkt Medea
terug
 r. 133 – 178: Medea’s verbijstering over
Jasons verraad
 r. 179 – 212: Medea dreigt met wraak

Vol verbittering kijkt Medea terug
r. 1 – 132




Medea wenst dat Jason nooit in Colchis was
gekomen en dat ze hem nooit had geholpen.
Medea was in Colchis net als Creüsa/Glauke
nu, haar vader was ook rijk en had Jason ook
verwelkomd, en ook zij wilde Jason helpen en
trouwen.
Toen Jason zijn opdrachten hoorde, dacht hij
helemaal niet aan zijn toekomstige bruidsgift,
het rijk van Creüsa/Glauke.
Medea besloot de Grieken te gaan helpen.
Vol verbittering kijkt Medea terug
r. 1 – 132




Jason smeekte om Medea’s hulp bij Hekate
en Helios in ruil voor het huwelijk.
Medea zegt dat zij hem had geholpen en haar
vader en vaderland heeft verraden en in ruil
daarvoor een asielzoekster is geworden.
Ze roept Hera en Hekate aan voor Jasons
eed.
Medea heeft spijt dat ze haar broertje heeft
vermoord. Ze noemt ook nog Pelias, en vindt
dat Jason haar de hemel in moet prijzen,
want dit was allemaal zijn schuld.
Medea’s verbijstering over Jasons verraad
r. 133 – 178
Jason was grof toen hij Medea en haar
zoons had weggestuurd uit Corinthe.
 Ze kon zijn ontrouw niet geloven.
 Medea en haar zoons zagen Jasons
bruiloftsstoet en Medea werd buitenzinnen
van woede.
 Ze was machteloos, en stelde zich voor
hoe Jason haar belachelijk maakte bij zijn
nieuwe bruid.

Medea dreigt met wraak
r. 179 – 212






Maar Medea zal Jasons bruid krijgen, ze
zal door vuur worden aangetast, zolang
het zwaard en gifkruid mijn wapens zijn.
Ze smeekt hem om hun zonen te
beschermen en haar terug te nemen.
Ze vraagt om zijn liefde en hemzelf.
Want hij heeft alles aan haar te danken.
Medea zal wraak nemen op zijn bruid.
Ze waarschuwt hem: er is iets
angstaanjagends op til.
Download